t Kin aal in t Grunnegers

Op Webloug vin je nijs en infermoatsie over aktiviteiten rond de Grunneger toal en kultuur. Doar kin je ook columns lezen van Grunnegers dij aktief binnen in de streektoal, mainst schrievers. k Bin ook vroagd as columnist. Zo kom k in n riege mit noamen as Jan Glas, Tonko Ufkes, Jan de Jong en Henk Puister, dat is n schiere erkennen van mien toalege gedountes. t Is ook goud veur mie as redakteur, dat ook mien teksten redigeerd en verbeterd worden. Doar heb ik weer wat aan veur Kreuze. k Mag ongeregeld insturen en k wait nog nait hou voak dat der n column van mie verschient. Dit is d'eerste:

Wat om handen hebben

 

Dij Grunneger toalwereld, hou kom je doar aiglieks in te lande? Veur mie is t begund mit n artikel in t Dagblad van het Noorden.

 

t Was meert 2011, k was wel tou aan wat meer invullen aan mien leven. Waark vinden was veur mie meschain nait onmeugelk, mor vuil ook zekerwoar nait tou. n (Betoalde) boan is vanzulf nait t ainegste woar joen voldounen uut hoalen kinnen, mor je mouten wat zinvols om handen hebben.

 

Mien oge vuil op n artikel in t Dagblad van het Noorden. n Artikel over n Grunneger tiedschrift mit de noam Kreuze. Kreuze? Nog noeit van heurd, wat zol dat wezen? In t artikel ston, dat ze op zuik waren noar n nije tekstredakteur.

t Belangriekste was vanzulf dat je 'wat hebben mozzen' mit de Grunneger toal. k Bin grootbrocht mit Grunnegers proaten. Lezen ging ook wel oardeg schier, mit aal bouken van Jan J. Boer dij mien ollu in d'kaaste stoan hebben. n Nuver stukkie schrieven kon k ook wel, docht ik. Dat ging den t mainst in t Nederlands. k Haar t ook al wel pebaaierd in t Grunnegers ... mor, och ... dat zel toch wel nait goud wezen ... en wèl wil dat nou lezen? Aan mien spèllen kon dat veurvast nait liggen, mit Siemon Reker zien buutswoordenboukje in huus. Dat 'wat hebben' mit de Grunneger toal, dat zat leuf ik wel goud. Ervoaren mit schrieven en tekstbewaarken was ook wel handeg, vanzulf. Ik kon t ook aal thuus achter mien aigen computer doun. Dat paasde mie net.

 

Mor es op dij webstee kieken. Joa, t kwam mie toch aargens wel bekend veur. k Zel der wel n moal veurbie kommen wezen, mor k haar der wieder nait zoveul acht op sloagen. Kreuze was ain van de best bewoarde gehaaimen in de Grunneger toalwereld.

Dat leek mie wel wat tou, dat Kreuze. Den haar k ook ja wat om handen. k Heb mor es n berichie stuurd. Doar wer positief op reageerd, kennismoaken volgde gaauw en t was ook votdoadelk bekeken: ik mos t mor worden. Doarmit haar k wat om handen.

 

Dat is zesenhaalf joar leden en t is nait meer bloots 'wat om handen hebben'. Mien beschaaiden biedroage aan de Grunneger toalwereld is toch wat meer worden. t Is n affeer veur mie worden dij veurbie goan is aan laifhebberij. t Is n belangriek onderdail van mien leven worden. n Passie, as je t zo nuimen willen. En as dij joe ainmoal pakt, pebaaier der den nog mor van lös te kommen. k Leuf nait da'k dat nog kin. En k zol t ook nait meer willen.

 

Lees ook op Webloug: dizze column, wat wieder aal deur of over mie schreven is en biedroagen van aander columnisten.

Lees meer »

Op t heden is aine van de nijste gezondhaidsopvattens dat zitten 't nije smoken' is. Dij n zittende leefstiel het, zo as ik, lopt n verhoogd risiko op slimme en/of dodelke zaiktes. Dat geldt nait allenneg veur rolstoulgebrukers, mor ook veur lu dij goud ter bain binnen, mor zittend waark doun. t Gevoar zit in dat gebrek aan bewegen, maint de waitenschop. Annemarie Postma vindt dat nait. Zai zugt grotere gevoaren in n verkeerd eetpetroon en wil dat mit heur nije voedingsmedel deurbreken.

Annemarie Postma het n gedailteke dwarsleasie en zit al meer as 35 joar in n rolstoule. De schriefster, columniste en veurmoaleg fotomodel (zie ston oeit op blode gat in de Playboy) nuimt zoch ook levenscoach en 'sedentair expert'. Dat leste is gewoon n dure menaaier van zeggen dat ze ervoaren het mit n zittende leefstiel. Zai is de schriefster van 'The sitting chef', n kookbouk mit adviezen en resepten dij de schoadelke gevolgen van n zittende leefstiel vermindern of wegnemen kinnen.

 

t Is vanzulf gain groot nijs dat gezond eten de boases van n gezonde leefstiel is, mor aan Postma heur inzichten liekt nog nait docht te wezen. Zai het heur 'Sit Smart' eetmethode uutdokterd aan d'haand van de nijste waitenschoppelke inzichten, uutgebraaide studie en heur aigen ervoarens. Ze is zulf t leventege bewies dat j'ook gezond en vitoal wezen kinnen as je gain mobiel of aktief leven laaiden: zie zugt der jong en stroalend uut, is slank en broest van d'energie.

 

Postma stelt datve omdenken mouten wat gezond eten aangaait en legt de principes van ‘Sit Smart’- eetmethode uut in n 288 bladzieden dik bouk. In t eerste dail geft ze n uutvoerege uutleg woarom zitten zo ongezond is. t Zol o.m. laaiden kinnen tot suker (diabetes type 2), haart- en voatzaiktes, overgewicht en depressiviteit. Vanuut dij kennis komt ze tot tien principes dij ainvoudeg in t doagelks leven tou te pazen binnen. Dij vat ze nog es soam aan t ìnde van dit eerste dail.

The_sitting_chef_binnen.jpg

t Twijde dail is heur 21-doagen menuplan mit resepten veur aal mementen van de dag en ekstroa resepten om te varieern. Zulfs tussendeurtjes en snacks stoan derin, want ook gezonde eters willen wel es wat te slikken hebben. Der stoan 80 lekkere, ainvoudege resepten in, woarmit je votdoadelk van start goan kinnen. Tenmìnzent, as de noatuurvoedingswinkel bie joe om d'houke zit, want bepoalde inholten hebben ze nait bie Appie of Jumbo.

 

t Bouk het n barokke vörmgeven, vol mit quotes, koadertjes en illustroatsies. Postma het n vlötte schriefstiel, woarin ze stoere voedingsvroagstukken helder uutstukt. Zie vermeldt d'onderzuiken derbie dij heur betoog onderbaauwen, t is dus aal konterleerboar as je doar wat muite veur doun willen. Bie de resepten binnen smoakelke foto's moakt, dij nuigen tot uutpebaaiern. Doarmit is t n aantrekkelk en tougankelk bouk. Lu dij geobsedeerd binnen deur gezond eten en superfood kinnen zoch der haldaal in uutleven. t Kin wel zwoare kost wezen veur lezers dij zoch makkelk zaiktes inbeelden. Over t aalgemain bin ik nait zo, mor toch vuil k wel es liefzere as k over daarmaandounens lees.

 

Wat veur n tekstredakteur min verteerboar is, binnen toalfouten. Dij kom k in dit bouk schaande genog ook wel tegen. t Het mien leeservoaren nait bedurven, mor toch … Dat is n risiko van uutgeven in aigen beheer. De schriefster mag doar nog wat aan doun veur n nije oploage.

 

k Haar dit bouk te lain van mien hulp, dij ook slim bezeg is mit gezond en verantwoord eten. Noar mien idee mos je zukswat mit n körreltje zolt nemen (dat is ook nait gezond, vanzulf), mor k zai wel positieve effekten van dizze eetmethode. Ik kiek der benoam praktisch tegen aan: ik haar liggoamelke klachten, dij volgens t bouk veroorzoakt worden deur t eten van bepoalde voedingsmiddeln. Dij dingen heb k minderd of stoan loaten en de klachten binnen òfnomen.

 

Vanuut dat oogpunt vin k 'The sitting chef' te rekomdaaiern, mor ik kon wel es ain van de waainegen wezen dij der zo in staait. Zo as zo voak mit zuksoort bouken en heur schrievers, is der sikkom gain middenweg in de reaksies: d'Aine is der zo van overtuugd, dat dij t as n nij evangelie aan elkenaine verkondegt, n aander zel t wegzetten as geldklopperij en n gevoar veur joen gezondhaid. Bewuster mit eten omgoan kin gain kwoad, mor ook hier geldt: aal mit moate en woar 'te' veur staait is ook nait goud. Dus toch mor n körreltje zolt derbie? Den mot t wel Himalayazolt of Keltisch zeezolt wezen …

The_sitting_chef_achter.jpg

Lees meer »

Haard joagen is naargens goud veur. Op de Kielsterachterweg is dat al te voak bleken. Dij ston bekìnd as dodenweg, deurdat der zoveul ongelukken gebeurden. Doarom stonden doar in de joaren 1990 borden mit de tekst 'Tachtig Tammo!', as herinnern aan bestuurders dat ze om heur snelhaid denken mozzen.

TachtigTammobord.jpg

Stoefbie dijzulfde beruchte drokke, jachtege weg ligt t mainst onthoastende dörp van Grunnen, Westerdaipsterdale. Vroag dat mor aan Bonney Brattinga, al meer as vatteg joar inwoner van t nog twij huzen tellende dörp. Hai het ook n zet d'ainegste bewoner west en mag zoch de 'Keunenk van Westerdaipsterdale' nuimen. Dij tuddel het Jan Henk de Groot hom verlaind deur zien twijde Grunnegstoalege album zo te nuimen. d'Opnoames veur t album binnen bie Bonney thuus moakt. Doar kon Jan Henk rusteg waarken zunder òflaaiden.

 

'Tachtig Tammo!' hait ook t theoaterpergram woarmit JH nou bie t pad is. Doarin nemt hai ons mit noar Bonney zien leutje keunenkriek, woar t kampvuur braandt, de wien riekelk vluit en de tied liekt stil te stoan. t Onthoasten lopt as rooie droad deur de veurstèllen noar Lohuesioans resept: gain band, gain gelikte show, de zanger het bloots zien stem en n riege akoestische instermenten. Meer as genog om zien verhoal bie t pebliek over te brengen.

 

As je even van t gas goan, is der tied om joen leven te beschaauwen, mit de mooie en male dingen dij derbie heuren. Mit zien laidjes en vertelsters geft e n persoonlek beeld van zien leven: zien jeugd, zien aigen kinder, femilie, waark. t Binnen voak de leutje dingen in t leven woar de schierste verhoalen en de biezunderste laidjes in zitten. Vrolekhaid en melancholie wizzeln nander doarbie òf. Der kommen ook wel wat stoerdere onderwaarpen veurbie, zo as zien burn-out, mor ook dat wait JH op n lichte menaaier te brengen, mit nummers as t beschaauwende 'Evenwicht' en t jentege 'Vuurtje kieken'.

 

Hai brengt n nij laid over zien dochter, wieder is t bekìnd waark van zien albums 'Weerom' en vanzulf 'Keunenk …', woaronder zien grootste hits. Vanzulf komt de 'Mamme van Michel' veurbie, de vraauw dij aan de waige ston van zien sukses. 'Dubbelcassettedeck' gaait noadloos over in n stukkie van 'The final countdown' en weerom. Bie òfwezeghaid van zien Troebadoers-pazzipanten imiteert hai dij zangpertijen in 'Riekdom' (zien Jongedijk is beter as zien Vissering, mor dat kin ook gaauw).

 

In Grunnen wozzen wie t vanzulf al n zetje, mor mit 'Tachtig Tammo!' bewist Jan Henk de Groot weer bie de beste Nedersaksische zanger-laidschrievers te heuren. Boeten ons pervinzie maggen ze dat ook wel es waiten. En doar begunt al n beetje gang in te kommen, n laange riege optredens brengt hom tot in Harderwiek, Houten en Zêvender (Zevenaar). Wat mie aangaait staait e al bovenaan, noa de leste toer van dij aine Drìnt dij landelk volle zoalen trekt. k Heb al noar hom verwezen: Lohues, goa es gaauw aan kaande, der mot aine langes. Of heb ik der nou teveul gas op?

 

Uut de laidjes en verhoalen van Jan Henk de Groot kin je n goie wieshaid mitnemen: haard joagen is naargens goud veur. Ik schreef t ook al in mien eerste zin. Noa t onthoasten bie de veurstellen ging t den ook, om de zanger aan te hoalen, nait te haard, nait te haard over de Kielsterachterweg weer op huus aan.

Lees meer »

De Nissan Leaf is wereldwied ain van de mainst suksesvolle elektrische auto's. Sunt t medel in 2010 op de maarkt kwam, binnen der om en bie 280.000 exemploaren van verkocht. Doarmit is Nissan veurloper wat betoalboare, elektrische gezinswoagens aangaait. Dat willen ze vanzulf zo holden, doarom is t tied veur de volgende generoatsie, dij n nije standoard zetten mout.

d'Eerste Leaf (Leading, Enviromently friendly Affordable Family car) haar nog n 24 kWh akkupakket en kon doarmit n òfstand van 160 km òfleggen. Vleden joar kwam n pakket van 30 kWh beschikboar, goud veur 250 km. Mit de nije Leaf is weer n nuvere stap veuruut moakt, volgens de NEDC-testcyclus is mit t 40 kWh-akkupakket 378 km hoalboar. t Volledeg oploaden van t akkupakket duurt 12 uur bie 3,3 kW of 6 uur bie 6,6 kW. Mit snelloaden binnen d'akku’s al in 40 menuten veur 80% vol.

 

Nissan komt mit nije technieken dij elektrisch rieden op n hoger plan brengen. Aine doarvan is t e-Pedal, woarmit rieden mit ain pedoal meugelk is. Dat is op zochzulf niks nijs, bie veul elektrische auto's kin dat. Mit de regeneratieve systemen kin je al flink òfremmen deur bloots t gaspedoal lös te loaten. Zo huft in veul gevalen nait op de rem trapt worden, wat n bult slietoazie aan de remmerij scheelt. Boetendes wordt doarmit energie terugwonnen dij in d'akku's opsloagen wordt. Volgens Nissan kin de Leaf deur zien e-Pedal haldaal tot stilstand kommen deur t pedoal lös te loaten, zulfs as de woagen op n hèllen staait. In 90 persìnt van de gevalen zol t e-Pedal mans genog wezen, ook in drok stadsverkeer. Toch zit der wel n gewoon rempedoal in en kin t systeem uutschoakeld worden.

 

ProPILOT is n systeem dat Nissan al levert veur de Qashqai, dit komt ook in de Leaf. Dizze techniek zörgt derveur dat de woagen zulf binnen de wegbelienen blift. Mit ProPILOT Park kin de Leaf haldaal zulfstandeg inparkeern. 

Nissan-Leaf-2018-propilot-park.jpg

 

Mit V2G (vehicle to grid) kin de Leaf stroom levern aan t lichtnet en doarmit ondersteunen geven bie piekmementen in t verbruuk. Nissan rekent dat aigenders van elektrische auto's in de toukomst flink handeln goan in gruine stroom, meschain kinnen ze doarmit meugelke kopers over de strebe trekken. Ovregens kin via n app de loadstoatus van d'auto bekeken worden en kin t oploaden inpland worden om te profiteern van lege energietarieven.

 

De nije Leaf is ook weer n roeme en veulziedege viefdeurs hatchback. t Ontwaarp is nijmoods en sportiever as van zien veurganger. Mit de prominent aanwezege V-motion-grille paast e haldaal binnen de Nissan-femilie. De zwaarde achterste roamstielen volgen de automobiele trend van t 'zwevende dak'.

2018-nissan-leaf-rear-quarter-motion-1.jpg

 

De twijde generoatsie Leaf het n lengte van 4,49 meter en n bredte van 1,79 meter. De wielboases is mit 2,70 meter geliek aan dij van zien veurganger. De kovverruumte gruit noar n inhold van 435 liter. d'Omvang van t 40 kWh-akkupakket is zuver geliek aan t 30 kWh-pakket in de veurege Leaf. t Woagengewicht is mit 1.535 kilo wat hoger. Net as zien veurganger is de nije Leaf is gain scheuriesder. d'Elektromotor levert mit 150 pk en 320 Nm meer vermogen en trekkracht, mor de topsnelhaid blift 144 km/u. Der komt ook nog n duurdere versie mit n staarkere motor en n groter akkupakket veur meer berek.

 

Mit ingang van oktober kin de nije Leaf bie de Nissan-verdailer besteld worden. Aander joar jannewoarie worden d'eersten leverd. n Vanòfpries is nog nait geven, de verwachten is dat t in Nederland om en bie € 30.000,- worden gaait, geliek aan t uutlopende model.

 

Wèllen:

http://www.autobics.com/

https://www.autoblog.nl/

https://www.groen7.nl/

http://www.nu.nl/

http://www.nissan.nl/

 

Lees meer »

As je n Wikipedie schrieven, huiven t gain dikke verhoalen wezen, Wikipedie laint zoch ook goud veur (woorden)liesten. Om n ainvoudeg veurbeeld te geven, bin k aan d'loop goan mit n riegje artikels uut de twijde joargang van Kreuze.

Al in d'eerste joargang (Kreuze nummer 1) het mien co-redakteur Henk de Weerd aan lezers vroagd om Grunneger vogelnoamen in te sturen. Doar binnen toun n stukofwat reaksies op kommen, wat n lieste van dattien vogels aanbrocht het. Mit wat strunen in de dikke Ter Loan heb ik der zesentwinteg van moakt.

 

bruine kiekendief – klem(vogel)

buizerd – hoaneschrobber

ekster – okster, verkeersplietsie(?)

gans – gaans, gaanze

geelgors – geelgoddel, geelvink, gele gorre

gele kwikstaart – geelborstje

havik – hoanebieter

huiszwaluw – swaalfke, hoesswaalfke

koolmees – blaauwmaiske

kwikstaart – baauwmantje

meeuw – maif, maiwe, miw

merel – liester, swaarde liester

ooievaar – aaiber

pimpelmees – blaauwmaiske

ransuil – katoel(e)

reiger – raaiger

sperwer – blaauwvalk, gaansoarend

sijsje – rebientje, robientje

spreeuw – sprutter, sprooie

torenkraai – hanska

torenvalk – wiekel

waterhoentje – duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje

winterkoninkje – keudeldoemke, toenkroepertje

zanglijster – zangliester

zeemeeuw – zeekoap, zeekòb

zwarte stern – blaauwsteerntje

 

Dizze lieste mot vanzulf zo wied meugelk uutbraaid worden. As je nog aanvullens of verbeterns hebben, kin je dij hieronder of mit droadpost biedroagen.

 

Dit is bloots ain veurbeeld. Vanzulf kin j'ook liesten moaken mit aander daaier, mit bloumen en planten, ploatsnoamen, schimpnoamen en wait ik veul wat aal nog meer.

 

Wèllen:

Kreuze 6, maai 2007

Kreuze 7, juli 2007

Nieuw Groninger Woordenboek, 2e drok, 1952

Lees meer »

Wikipedie

Wikipedie

13 aug. 2017 14:25

As je veul op t internet strunen, kom je veurvast wel es n moal te lande op n bladzie van Wikipedia. In dizze vrije encyclopedie is n grode verschaaidenhaid aan onderwaarpen te lezen. En woar nog niks over schreven is, dat kin je zulf biedroagen.

Wikipedia is der in verschaaiden toalen. Ook in t Nedersaksisch, den hait t Wikipedie. In elk Nedersaksisch dialekt is der wat te vinden: Grunnegs, Drìnts, Stellenwaarfs, Sallands, Urkers, Twìnts, Achterhouks, Oost- en West-Veluws. De Nedersaksen aan aander kaande van de grup hebben heur aigen Wikipedia op Plattdüütsch.

 

Wikipedie is noeit kompleet of vol, der blift altied verlet van schrievers en onderwaarpen. As je n moal gain inspiroatse hebben veur verhoalen en gedichten in joen aigen streektoal, kin je dus ook aan Wikipedie mitschrieven. 

 

Ik bin ook wikipedist, tot zowied heb k dizze artikels schreven:

Bertha Benz

Fats Domino

Golf van Tonkin

K. ter Laanpries

Kreuze

Nissan Leaf

Stadjer

Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs

Westerdaipsterdale

 

Totoal aantal nije wiki's: 9

 

Al bestoande artikels dij ik bewaarkt heb:

Erwin de Vries 

Totoal aantal bewaarkte wiki's: 1

Lees meer »

De in Hong Kong geboren zangeres-laidschriefster Emmy the Great (Emma-Lee Moss) vragt woarom meer en meer muzikanten, van Gwenno Saunders tot Maria Usbeck, zoch noar heur eerste toal wennen veur heur teksten.

In maai dit joar heb k twij videoclips uutbrocht bie t zulfde laid – aine in t Engels, d'aander in t Mandarijn. Noa tien joar as zangeres-laidschriefster, was t mien eerste uutgoave van meziek in t Chinees.

 

Rond de tied dat ik begunde mien meziek in t Chinees te vertoalen, waren twij van mien kollegoa-artiesten aan n vergliekboare raaize goan. In 2015 brocht Gwenno Saunders, dij heur carrière begunde in The Pipettes, heur solo-debuutalbum uut, bestoand uut laidjes schreven en uutvoerd in heur eerste toalen Welsh en Cornish. In tied was Maria Usbeck, vrouger van de band Selebrities, Amparo aan t opnemen, n album komponeerd in n verschaaidenhaid aan minderhaidstoalen in Spoansproatende landen. Baaide artiesten waren in heur respektievelke kringen deurbroken mit t uutvoeren van heur meziek in t Engels, mor net as ik, n aander toal mit heur moekes pruiten. Luusternd noar heur albums, elk mitslepend en ontroerend op n aigen menaaier, wol ik de reden van onze gelieke beslizzens deurgronden, as ook t gevuil van veraandern dat doarmit kwam.

 

d'Historie van de pop wordt overheerst deur d'Engelse toal. In elke generoatsie sunt Abba hebben de bekìndste muzikanten uut nait-Engelsproatende landen dege wereldwiede suksessen beroakt deur te zingen in de toal van d'Amerikoanse maarkt, de grootse in de wereld. Gounent, zo as Tomas Mars van Phoenix, nuimen t n kreatieve beslizzen: 'Zulfs as t nait mien eerste toal is, vuil k dat der meer onontdekte terraainen binnen as k Frans denk en Engels schrief, as da'k Frans schrief,' zee hai in 2010 in interview mit The Guardian. Aandern, zo as Robyn, zeggen dat ze dreven worden deur zoakelkheid: 'Ik denk dat [zingen in] n toal dij deur bloots acht miljoun lu proat wordt …' vertelde zai NPR over heur Zweedse moudertoal, 'k Wait nait of dat t is dast doun wilst.'

 

MariaUsbeck-Amparo.jpgAmparo - Maria Usbeck

n Keerpunt veur Usbeck was t mement toun, as kind in Ecuador, ze veur t eerst de Colombioanse popster Shakira in t Engels zingen heurde. 'k Herinner mie da'k as kind docht, woarom zol ze dit doun, woarom zol ze heur hoar blondeern? Nou wait ik dat t veur t geld was.'

 

Usbecks eerste laidjes waren schreven in t Engels mit heur Amerikoanse bandlid. Heur weeromkeer noar t Spoans was inspireerd deur herinnerns aan Ecuador, woar ze voak inheemse Quechua deur heur doagse proattoal mengde. Dit wakkerde aan wat zai omschrift as n 'daip verlet', nait allenneg om in t Spoans op te nemen, mor ook om minderhaidstoalen in Spoanstoalege landen te beholden. Tiedens t schrieven van t album raaisde Maria d'Amerikoa's en Europa, van Poaskaailand tot Barcelona, goandeweg woorden en zinnen lerend. Dat wuir van dij gevolgen dat Amparo n gevarieerde riege van van toalen bevat, mit inbegrip van Cataloans en Rapa Nui.

 

Gwenno Saunders heur album Y Dydd Olaf, dij de Welsh Music Prize van 2015 won, is inspireerd op n joaren '70 sciencefictionroman van Owain Owain, woarin n held de heersende robots overwint deur Welsh te proaten, n uutstaarvende toal dij de vijand nait ontsievern kin. Ze moakt de verglieken tussen globoalisoatsie en de 'robotische controle over de massa' veurspeld deur Owain. 'Aal twij weken staarft der n toal,' legt ze uut, 'en mit dij toal staarft n haile historie van n volk. Dat binnen dingen dij joe verbinden mit t vleden. Dij binnen man en vraauw heur menaaier van kommuniseern en verhoalen vertellen.'

 Gwenno-YDydOlaf-1.jpg

Y Dyd Olaf - Gwenno

 

Mouten muzikanten in de wereld van vandoage, woarin d'industrie onveurspelboar is en t internet n meugelkhaid geft om aan de gevestegde medioa veurbie te goan, nog aal ain bepoalde maarkt ter wille wezen? Meschain is t tied om t Engels aan zied te schoeven as 'lingua franca' van de popmeziek. 'Der is zoveul in de wereld, en t is aal zo biezunder,' zegt Usbeck. 'Ondertussen worden deur nije generoaties toalen moakt – bedenk es hou sms'en de menaaier woarop lu proaten veraanderd het. In stee van d'overheersen van ain enkelde toal te verspraaiden, kin meziek n vouertuug wezen woarmit we veul dialekten, old en nij, verkennen en beschaarmen kinnen.

 

Toun k pruit mit elke artiest, vruig k noar n woord dij gain sekure vertoalen in t Engels het. Maria gaf mie 'amparo', heur albumtuddel, twijde noam en heur moeke's achternoam. Zai zee, dat t 'stief omaarmen en beschaarmen' betaikent. Gwenno gaf mie 'hiraeth', n Welsh woord dij vrij vertoald worden kin as 'daibe wìnst noar huus'. Der zit n vreugd in dizze lichtveerdege verschillen in betaiken, dij verloren goan as we ain toal veur aandern veurtrekken. Goa mor es n zetje op YouTube snuustern en ontdek opnoames van bekende Engels-zingende artiesten, dij op n aander toal overgoan binnen en zo bekende nummers nij leven inbloazen hebben. Ik doag joe uut om nait ontroerd te roaken deur dizze Ieslandse versie van Björk heur All Is Full of Love, of zulfs deur de zörg woarmit Rivers Cuomo Homely Girl (gedailtelk) in t Japans zingt.

 

Veur ons drijent het t zingen in ons 'thuustoal' gevuilens en indrukken onthuld dij in t Engels noeit bestoan haren. As luusteroar huf je de woorden nait begriepen om dizze verschoevens te vuilen. Meziek is ja n toal op zochzulf.

 

'Ast allenneg zingen kinst in t Engels, fantastisch,' vult Gwenno aan, 'mor ast in n aander toal zingen kinst, dou dat.' Nou de sosjoale medioa ons doagelks leven drokker moaken as noeit teveuren, worden wie standvasteger in ons verlangst noar onszulf te wezen. Gwenno is t doar mit ains: 'Wie stoan aingoal mit nander in verbinden, mor gainaine wil t zulfde wezen, en wie waiten dat de wereld n beter stee is as we aal verschaaiden binnen.'

 

Emmy the Great’s album Second Love is nou uut via Bella Union.

 

Wèlle: The Guardian, 30 maai 2016

 

Luustern:

Constantly van Emmy The Great in t Engels en in t Chinees.

Zeuven nummers van Gwenno Saunders heur album Y Dydd Olaf.

Vief nummers van Maria Usbeck heur album Amparo.

Lees meer »

Lesten april is de jonge Britse coureur Billy Monger zwoargewond roakt bie n ongeluk op t circuit Donington Park. Tiedens de Formule 4-race ree hai op hoge snelhaid achterop n sikkom stilstoande tegenstander. As gevolg van t letsel dat t achttienjoarege telent doarbie opluip, mozzen zien baaide onderbainen amputeerd worden.

Dat het hom nait zien dreum van sukses in d'autosport ontnomen. Hai wil in de toukomst dailnemen aan de 24 uur van Le Mans. En dij kaans gaait e kriegen. Hai is nuigd veur n prejekt van de Franse coureur Frédéric Sausset, dij mit zien liggoamelke bepaarkens – hai het gain onderaarms en bainen – zulf al aan Le Mans dailnomen het. Monger wordt opnomen in n eerlieks oplaaidenstrejekt: aankom november zel hai zien eerste race rieden in de VdeV Endurance Proto Series, t doul is om 2020 aan de start te stoan op t Circuit de la Sarthe.

Sausset zien race-akkedemie Un Volant Pour Tous het as doul om verschaaiden teams van gehandicapte rieders noar Le Mans te brengen. d'Akkedemie, dij in 2020 mit heur eerste inschrieven aan de start stoan wil, wordt officieel ondersteund deur de FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), ACO (Automobile Club de l'Ouest) en de FFSA (Fédération Française de Sport Automobile).

 

MongerenSausset-1.jpg

Billy Monger (l.) en Frédéric Sausset (r.)

 

'Sunt vleden joar april heb k onopholdelk aan dit prejekt waarkt,' vertelt Sausset. 'k Mout echt weer n belangrieke uutdoagen aangoan noa t racen in La Sarthe in 2016. k Wol ook t algemaine beeld van gehandicapten veraandern. Ik denk dat t zain van de geblokte vlage in Le Mans mie dat rechtveerdegt.'

 

Joarleks zel d'akkedemie vieftien kandidoaten van over d'haile wereld aanwiezen, ze testen en twij of drij winnoars kaizen. Dij volgen den n drij-joareg trainingspergram en rieden in t leste joar in de 24 uur van Le Mans.

 

Zwitserse hallozie-moaker Richard Mille is aine van Sausset zien heufdsponsors veur dit pergram, woar volgens zeggen vanòf 2020 joarleks € 3.000.000 veur neudeg is. 'Wie mouten nog aal meer sponsors vastleggen. k Heb der vertraauwen in dat t prezenteern van ons prejekt in Le Mans der meer belangstellen veur trekt.' zegt Sausset.

 

De Fransman zel n ploug van 20 tot 15 leden soamenstellen, dij dele strikt in Blois (in de Loirevallei). d'Akkedemie krigt ook n ketoor op t Bugatti-circuit in Le Mans. Sausset zel op de körde termien nait meer racen in Le Mans. 'Wat veur mie veurgaait, is zörgen dat n eerste riedersbezetten Le Mans beroakt in 2020. As dat gebeurd is, goa k overwegen om as rieder weer te kommen op Le Mans in 2021 of 2022.'

 

t Waarven van kandidoaten is begund. Billy Monger was soam mit Frédéric Sausset op Le Mans om d'akkedemie te lanseern. De Formule 4-rieder het zien baaide onderbainen amputeerd kregen. 'Ik herstel goud van mien verwondens en ik kiek der noar uut om mie bie Frédéric te vougen in dizze akkedemie,' zegt de Brit.

 

In november worden vieftien kandidoaten test, tiedens twij drijdoagse sessies op t Bugatti-circuit. Aan t ìnde van dizze testsessies moakt de jury de winnende riedersbezetten bekend. 'Vanzulf willen we wizzeghaid hebben dat elk van dizze kandidoaten veur zochzulf geschikt is om zo'n pergram te volgen. Wie mouten ook wizze waiten dat heur bepaarkens bie nander pazen en op ons auto's aansloeten,' zegt Sausset. n Auto wordt aanpaast in december en jannewoarie.

 

Verwacht wordt dat d'eerste testrondes aan t ìnde van jannewoarie 2018 holden worden kinnen.

 

Veur tied goan Billy en Frédéric in n mandailege rit in Sausset zien Ligier JS 53 CN mitdoun aan de VdeV seizoensfinoale op Estoril.

LigierJS53CNFrdricSausset.jpgFrédéric Sausset in zien aanpaasde Ligier

Lees meer »

De single Dizze Stad is ontstoan oet n soamenwaarken tussen de Grunneger powerrockband Noint? (mit vroagtaiken) en Rients Faber, zanger van de band Krödde. Noint?-drummer Paul Beijert en Rients binnen kennissen. Bie n borrel kwam t idee om heur slim oetainlopende muzikoale achtergronden n moal bie nkander te brengen. Onder t motto ‘Iets mit Poëzie en Powerrock’.

De manlu van Noint? moaken al vieventwinteg joar soam meziek. De band bestaait, noast Paul Beijert oet gitarist Marius Heiner, bassist Wim Joosten en zanger/gitarist Wilfred van de Worp. Tot zowied het de band dik twinteg Engelstoalege nummers oetbrocht, vedaild over drij EP's en wat lözze singles. Toch wordt t Grunnegs waarm onthoald.

 

Rients schrift n Grunneger tekst woarbie Marius meziek schrift; t begun van de single is n fait. De bandleden van Noint? worden oetdoagd om zaachter en harmonieuzer te speulen as ze wènd binnen. Rients doarentegen mout boven t geluud van de band oet kommen, zunder schraauwen te goan. Noa wat wederziedse aanpazens en geschoef aan volumeknoppen wordt t muzikoale snievlak vonden. Noa n poar aovend soam oefen ontstaait d'oetendelke single.

 

t Opnemen van de single mit de band Noint? is biezunder. De manlu van de band hantaaiern de visie ‘What you hear is what you get’. Mit aander woorden: zo as j'ons live speulen heuren, zo staait t ook op de ploat. Dit liekt simpel, mor vörmt n enorme oetdoagen in de studio. t Mout aal strak wezen, magst gain noot missen en al haildaal gain vaalse noot klinken loaten. Wenneer de manlu hun instermìnten in de studio hebben geïnstalleerd en de drummer òftikt, heurst dat der al vieventwinteg joar soamenspeuld wordt. De meziek staait der, noa n poar rondjes waarm speulen, prima op. Benoam veur zanger Rients is ain-take-opnemen n enorme oetdoagen. De stem mout waarm wezen, in ain moal t juuste metrum pakken, ales zuver zingen en de (Grunneger) tekst mout der goud in zitten. Mor ook Rients wait binnen twij keer de zang der op te zetten. ‘Dit mot t mor wezen’ vörmt unaniem t oordail van Noint?.

 

De tekst van Dizze Stad gaait over t gevangen zitten in t nachtleven van de stad. Vanzulf gaait t hierbie om t nachtleven van Stad Grunnen. Zuikend noar n oetweg in d'olle versleten binnenstad vol mit onhaail en duusternis. Dit leste is deur filmmoaker André Postma van ‘Mediablik’ vongen in n pazende clip.

 

t Gedicht dat de tekst van t nummer worden is:

 

Dizze Stad

Ik loop deur noamloze stroaten
In n stad woar gainain mie ken
Gain plek woar ik vandoan kom
En ik goa naargens hin

Donkre wolken pakken soamen
spannen hangt hier in de lucht
Baang bekroep ik mien gewaiten
Kin ik sloagen, of op de vlucht

Refraain
Dizze stad, voel en versleten
Elke houk het zien verhoal
Achter roamen de gevuilens
En ik vuil ze allemoal

Hier pruif ik haarde woorden
Kin de pien hier goud verstoan
Allinneg en verloaten
Verstiefd blief ik hier stoan

Refraain

Instrumentoal

Brug
Dizze stad, het mie grepen en loat mie nait weer lös
Dizze stad, mit doezend deuren moar alles zit op slöt

Refraain

 

(Kreuze 66, maai 2017, i.s.m. Rients Faber)

Lees meer »

Verwiefd

Verwiefd

18 mei 2017 18:51

Ligt mien telent op t kontraain van verhoalen schrieven bie de flash fiction? Mien eerste schriefsel van minder as 99 woorden het al wat aandacht trokken.

t Tiedschrift Schrijven Magazine het n Facebookgroep Ultrakorte Verhalen. Doarin kinnen d'uutdoagen aangoan om n verhoal te schrieven in 99 woorden of minder. De vief schierste, beste of aanszins mainst opvalende verhoalen van de weke worden op de webstee van t blad nog es veur t voutlicht brocht.

 

k Bin lid van de Facebookgroep. Tot zowied heb k der ain verhoaltje daild. Dij is votdoadelk bie de vief biezundersten kommen. t Verhoaltje is, mit d'aander vare, hier te lezen in t Nederlands. Hieronder staait t in t Grunnegers. k Heb veur de leden van de Facebookgroep n inlaaiden schreven, ook om t Fokuswonen mor weer es te nuimen. Dij heurt nait bie t verhoal en staait ook nait op de webstee van Schrijven Magazine.

----------------

k Goa dit kört inlaaiden: Ik heb n slimme liggoamelke bepaarken, mor kin hail goud zulfstandeg wonen d.m.v. Fokuswonen. In principe bepoal k zulf hou k verzörgd wor. d'Assistenten van Fokus voeren dat uut zunder oordail of bemuien. Temìnzent, dat is de bedoulen ...

 

Verwiefd

 

'Wilst mien oksels scheren?'

'Wat?'

'Wilst mien oksels scheren? Of vinst dat roar?'

n Verboasde, sikkom geschokte, blik is t antwoord.

'Doe bist n man.'

'Joa, en? Mag n man zien oksels nait scheren?'

'Da's wel n beetje verwiefd.'

"Och, màìnst dat nou?' k pebaaier t zo eelsk meugelk te zeggen.

'Joa ... nou ...' Zie pakt toch t scheerapparoat. Dat vroagen aander kirrels zeker nait? Zie kin t ook nait goud. Ik vroag aander moal aan aine dij mien metroseksualiteit begript.

'Zo goud?'

Nou, vot mor. 'Joa. Kinst mien bainen ook doun?'

Lees meer »

Op Webloug vin je nijs en infermoatsie over aktiviteiten rond de Grunneger toal en kultuur. Doar kin je ook columns lezen van Grunnegers dij aktief binnen in de streektoal, mainst schrievers. k Bin ook vroagd as columnist. Zo kom k in n riege mit noamen as Jan Glas, Tonko Ufkes, Jan de Jong en Henk Puister, dat is n schiere erkennen van mien toalege gedountes. t Is ook goud veur mie as redakteur, dat ook mien teksten redigeerd en verbeterd worden. Doar heb ik weer wat aan veur Kreuze. k Mag ongeregeld insturen en k wait nog nait hou voak dat der n column van mie verschient. Dit is d'eerste:

Wat om handen hebben

 

Dij Grunneger toalwereld, hou kom je doar aiglieks in te lande? Veur mie is t begund mit n artikel in t Dagblad van het Noorden.

 

t Was meert 2011, k was wel tou aan wat meer invullen aan mien leven. Waark vinden was veur mie meschain nait onmeugelk, mor vuil ook zekerwoar nait tou. n (Betoalde) boan is vanzulf nait t ainegste woar joen voldounen uut hoalen kinnen, mor je mouten wat zinvols om handen hebben.

 

Mien oge vuil op n artikel in t Dagblad van het Noorden. n Artikel over n Grunneger tiedschrift mit de noam Kreuze. Kreuze? Nog noeit van heurd, wat zol dat wezen? In t artikel ston, dat ze op zuik waren noar n nije tekstredakteur.

t Belangriekste was vanzulf dat je 'wat hebben mozzen' mit de Grunneger toal. k Bin grootbrocht mit Grunnegers proaten. Lezen ging ook wel oardeg schier, mit aal bouken van Jan J. Boer dij mien ollu in d'kaaste stoan hebben. n Nuver stukkie schrieven kon k ook wel, docht ik. Dat ging den t mainst in t Nederlands. k Haar t ook al wel pebaaierd in t Grunnegers ... mor, och ... dat zel toch wel nait goud wezen ... en wèl wil dat nou lezen? Aan mien spèllen kon dat veurvast nait liggen, mit Siemon Reker zien buutswoordenboukje in huus. Dat 'wat hebben' mit de Grunneger toal, dat zat leuf ik wel goud. Ervoaren mit schrieven en tekstbewaarken was ook wel handeg, vanzulf. Ik kon t ook aal thuus achter mien aigen computer doun. Dat paasde mie net.

 

Mor es op dij webstee kieken. Joa, t kwam mie toch aargens wel bekend veur. k Zel der wel n moal veurbie kommen wezen, mor k haar der wieder nait zoveul acht op sloagen. Kreuze was ain van de best bewoarde gehaaimen in de Grunneger toalwereld.

Dat leek mie wel wat tou, dat Kreuze. Den haar k ook ja wat om handen. k Heb mor es n berichie stuurd. Doar wer positief op reageerd, kennismoaken volgde gaauw en t was ook votdoadelk bekeken: ik mos t mor worden. Doarmit haar k wat om handen.

 

Dat is zesenhaalf joar leden en t is nait meer bloots 'wat om handen hebben'. Mien beschaaiden biedroage aan de Grunneger toalwereld is toch wat meer worden. t Is n affeer veur mie worden dij veurbie goan is aan laifhebberij. t Is n belangriek onderdail van mien leven worden. n Passie, as je t zo nuimen willen. En as dij joe ainmoal pakt, pebaaier der den nog mor van lös te kommen. k Leuf nait da'k dat nog kin. En k zol t ook nait meer willen.

 

Lees ook op Webloug: dizze column, wat wieder aal deur of over mie schreven is en biedroagen van aander columnisten.

Lees meer »

Op t heden is aine van de nijste gezondhaidsopvattens dat zitten 't nije smoken' is. Dij n zittende leefstiel het, zo as ik, lopt n verhoogd risiko op slimme en/of dodelke zaiktes. Dat geldt nait allenneg veur rolstoulgebrukers, mor ook veur lu dij goud ter bain binnen, mor zittend waark doun. t Gevoar zit in dat gebrek aan bewegen, maint de waitenschop. Annemarie Postma vindt dat nait. Zai zugt grotere gevoaren in n verkeerd eetpetroon en wil dat mit heur nije voedingsmedel deurbreken.

Annemarie Postma het n gedailteke dwarsleasie en zit al meer as 35 joar in n rolstoule. De schriefster, columniste en veurmoaleg fotomodel (zie ston oeit op blode gat in de Playboy) nuimt zoch ook levenscoach en 'sedentair expert'. Dat leste is gewoon n dure menaaier van zeggen dat ze ervoaren het mit n zittende leefstiel. Zai is de schriefster van 'The sitting chef', n kookbouk mit adviezen en resepten dij de schoadelke gevolgen van n zittende leefstiel vermindern of wegnemen kinnen.

 

t Is vanzulf gain groot nijs dat gezond eten de boases van n gezonde leefstiel is, mor aan Postma heur inzichten liekt nog nait docht te wezen. Zai het heur 'Sit Smart' eetmethode uutdokterd aan d'haand van de nijste waitenschoppelke inzichten, uutgebraaide studie en heur aigen ervoarens. Ze is zulf t leventege bewies dat j'ook gezond en vitoal wezen kinnen as je gain mobiel of aktief leven laaiden: zie zugt der jong en stroalend uut, is slank en broest van d'energie.

 

Postma stelt datve omdenken mouten wat gezond eten aangaait en legt de principes van ‘Sit Smart’- eetmethode uut in n 288 bladzieden dik bouk. In t eerste dail geft ze n uutvoerege uutleg woarom zitten zo ongezond is. t Zol o.m. laaiden kinnen tot suker (diabetes type 2), haart- en voatzaiktes, overgewicht en depressiviteit. Vanuut dij kennis komt ze tot tien principes dij ainvoudeg in t doagelks leven tou te pazen binnen. Dij vat ze nog es soam aan t ìnde van dit eerste dail.

The_sitting_chef_binnen.jpg

t Twijde dail is heur 21-doagen menuplan mit resepten veur aal mementen van de dag en ekstroa resepten om te varieern. Zulfs tussendeurtjes en snacks stoan derin, want ook gezonde eters willen wel es wat te slikken hebben. Der stoan 80 lekkere, ainvoudege resepten in, woarmit je votdoadelk van start goan kinnen. Tenmìnzent, as de noatuurvoedingswinkel bie joe om d'houke zit, want bepoalde inholten hebben ze nait bie Appie of Jumbo.

 

t Bouk het n barokke vörmgeven, vol mit quotes, koadertjes en illustroatsies. Postma het n vlötte schriefstiel, woarin ze stoere voedingsvroagstukken helder uutstukt. Zie vermeldt d'onderzuiken derbie dij heur betoog onderbaauwen, t is dus aal konterleerboar as je doar wat muite veur doun willen. Bie de resepten binnen smoakelke foto's moakt, dij nuigen tot uutpebaaiern. Doarmit is t n aantrekkelk en tougankelk bouk. Lu dij geobsedeerd binnen deur gezond eten en superfood kinnen zoch der haldaal in uutleven. t Kin wel zwoare kost wezen veur lezers dij zoch makkelk zaiktes inbeelden. Over t aalgemain bin ik nait zo, mor toch vuil k wel es liefzere as k over daarmaandounens lees.

 

Wat veur n tekstredakteur min verteerboar is, binnen toalfouten. Dij kom k in dit bouk schaande genog ook wel tegen. t Het mien leeservoaren nait bedurven, mor toch … Dat is n risiko van uutgeven in aigen beheer. De schriefster mag doar nog wat aan doun veur n nije oploage.

 

k Haar dit bouk te lain van mien hulp, dij ook slim bezeg is mit gezond en verantwoord eten. Noar mien idee mos je zukswat mit n körreltje zolt nemen (dat is ook nait gezond, vanzulf), mor k zai wel positieve effekten van dizze eetmethode. Ik kiek der benoam praktisch tegen aan: ik haar liggoamelke klachten, dij volgens t bouk veroorzoakt worden deur t eten van bepoalde voedingsmiddeln. Dij dingen heb k minderd of stoan loaten en de klachten binnen òfnomen.

 

Vanuut dat oogpunt vin k 'The sitting chef' te rekomdaaiern, mor ik kon wel es ain van de waainegen wezen dij der zo in staait. Zo as zo voak mit zuksoort bouken en heur schrievers, is der sikkom gain middenweg in de reaksies: d'Aine is der zo van overtuugd, dat dij t as n nij evangelie aan elkenaine verkondegt, n aander zel t wegzetten as geldklopperij en n gevoar veur joen gezondhaid. Bewuster mit eten omgoan kin gain kwoad, mor ook hier geldt: aal mit moate en woar 'te' veur staait is ook nait goud. Dus toch mor n körreltje zolt derbie? Den mot t wel Himalayazolt of Keltisch zeezolt wezen …

The_sitting_chef_achter.jpg

Lees meer »

Haard joagen is naargens goud veur. Op de Kielsterachterweg is dat al te voak bleken. Dij ston bekìnd as dodenweg, deurdat der zoveul ongelukken gebeurden. Doarom stonden doar in de joaren 1990 borden mit de tekst 'Tachtig Tammo!', as herinnern aan bestuurders dat ze om heur snelhaid denken mozzen.

TachtigTammobord.jpg

Stoefbie dijzulfde beruchte drokke, jachtege weg ligt t mainst onthoastende dörp van Grunnen, Westerdaipsterdale. Vroag dat mor aan Bonney Brattinga, al meer as vatteg joar inwoner van t nog twij huzen tellende dörp. Hai het ook n zet d'ainegste bewoner west en mag zoch de 'Keunenk van Westerdaipsterdale' nuimen. Dij tuddel het Jan Henk de Groot hom verlaind deur zien twijde Grunnegstoalege album zo te nuimen. d'Opnoames veur t album binnen bie Bonney thuus moakt. Doar kon Jan Henk rusteg waarken zunder òflaaiden.

 

'Tachtig Tammo!' hait ook t theoaterpergram woarmit JH nou bie t pad is. Doarin nemt hai ons mit noar Bonney zien leutje keunenkriek, woar t kampvuur braandt, de wien riekelk vluit en de tied liekt stil te stoan. t Onthoasten lopt as rooie droad deur de veurstèllen noar Lohuesioans resept: gain band, gain gelikte show, de zanger het bloots zien stem en n riege akoestische instermenten. Meer as genog om zien verhoal bie t pebliek over te brengen.

 

As je even van t gas goan, is der tied om joen leven te beschaauwen, mit de mooie en male dingen dij derbie heuren. Mit zien laidjes en vertelsters geft e n persoonlek beeld van zien leven: zien jeugd, zien aigen kinder, femilie, waark. t Binnen voak de leutje dingen in t leven woar de schierste verhoalen en de biezunderste laidjes in zitten. Vrolekhaid en melancholie wizzeln nander doarbie òf. Der kommen ook wel wat stoerdere onderwaarpen veurbie, zo as zien burn-out, mor ook dat wait JH op n lichte menaaier te brengen, mit nummers as t beschaauwende 'Evenwicht' en t jentege 'Vuurtje kieken'.

 

Hai brengt n nij laid over zien dochter, wieder is t bekìnd waark van zien albums 'Weerom' en vanzulf 'Keunenk …', woaronder zien grootste hits. Vanzulf komt de 'Mamme van Michel' veurbie, de vraauw dij aan de waige ston van zien sukses. 'Dubbelcassettedeck' gaait noadloos over in n stukkie van 'The final countdown' en weerom. Bie òfwezeghaid van zien Troebadoers-pazzipanten imiteert hai dij zangpertijen in 'Riekdom' (zien Jongedijk is beter as zien Vissering, mor dat kin ook gaauw).

 

In Grunnen wozzen wie t vanzulf al n zetje, mor mit 'Tachtig Tammo!' bewist Jan Henk de Groot weer bie de beste Nedersaksische zanger-laidschrievers te heuren. Boeten ons pervinzie maggen ze dat ook wel es waiten. En doar begunt al n beetje gang in te kommen, n laange riege optredens brengt hom tot in Harderwiek, Houten en Zêvender (Zevenaar). Wat mie aangaait staait e al bovenaan, noa de leste toer van dij aine Drìnt dij landelk volle zoalen trekt. k Heb al noar hom verwezen: Lohues, goa es gaauw aan kaande, der mot aine langes. Of heb ik der nou teveul gas op?

 

Uut de laidjes en verhoalen van Jan Henk de Groot kin je n goie wieshaid mitnemen: haard joagen is naargens goud veur. Ik schreef t ook al in mien eerste zin. Noa t onthoasten bie de veurstellen ging t den ook, om de zanger aan te hoalen, nait te haard, nait te haard over de Kielsterachterweg weer op huus aan.

Lees meer »

De Nissan Leaf is wereldwied ain van de mainst suksesvolle elektrische auto's. Sunt t medel in 2010 op de maarkt kwam, binnen der om en bie 280.000 exemploaren van verkocht. Doarmit is Nissan veurloper wat betoalboare, elektrische gezinswoagens aangaait. Dat willen ze vanzulf zo holden, doarom is t tied veur de volgende generoatsie, dij n nije standoard zetten mout.

d'Eerste Leaf (Leading, Enviromently friendly Affordable Family car) haar nog n 24 kWh akkupakket en kon doarmit n òfstand van 160 km òfleggen. Vleden joar kwam n pakket van 30 kWh beschikboar, goud veur 250 km. Mit de nije Leaf is weer n nuvere stap veuruut moakt, volgens de NEDC-testcyclus is mit t 40 kWh-akkupakket 378 km hoalboar. t Volledeg oploaden van t akkupakket duurt 12 uur bie 3,3 kW of 6 uur bie 6,6 kW. Mit snelloaden binnen d'akku’s al in 40 menuten veur 80% vol.

 

Nissan komt mit nije technieken dij elektrisch rieden op n hoger plan brengen. Aine doarvan is t e-Pedal, woarmit rieden mit ain pedoal meugelk is. Dat is op zochzulf niks nijs, bie veul elektrische auto's kin dat. Mit de regeneratieve systemen kin je al flink òfremmen deur bloots t gaspedoal lös te loaten. Zo huft in veul gevalen nait op de rem trapt worden, wat n bult slietoazie aan de remmerij scheelt. Boetendes wordt doarmit energie terugwonnen dij in d'akku's opsloagen wordt. Volgens Nissan kin de Leaf deur zien e-Pedal haldaal tot stilstand kommen deur t pedoal lös te loaten, zulfs as de woagen op n hèllen staait. In 90 persìnt van de gevalen zol t e-Pedal mans genog wezen, ook in drok stadsverkeer. Toch zit der wel n gewoon rempedoal in en kin t systeem uutschoakeld worden.

 

ProPILOT is n systeem dat Nissan al levert veur de Qashqai, dit komt ook in de Leaf. Dizze techniek zörgt derveur dat de woagen zulf binnen de wegbelienen blift. Mit ProPILOT Park kin de Leaf haldaal zulfstandeg inparkeern. 

Nissan-Leaf-2018-propilot-park.jpg

 

Mit V2G (vehicle to grid) kin de Leaf stroom levern aan t lichtnet en doarmit ondersteunen geven bie piekmementen in t verbruuk. Nissan rekent dat aigenders van elektrische auto's in de toukomst flink handeln goan in gruine stroom, meschain kinnen ze doarmit meugelke kopers over de strebe trekken. Ovregens kin via n app de loadstoatus van d'auto bekeken worden en kin t oploaden inpland worden om te profiteern van lege energietarieven.

 

De nije Leaf is ook weer n roeme en veulziedege viefdeurs hatchback. t Ontwaarp is nijmoods en sportiever as van zien veurganger. Mit de prominent aanwezege V-motion-grille paast e haldaal binnen de Nissan-femilie. De zwaarde achterste roamstielen volgen de automobiele trend van t 'zwevende dak'.

2018-nissan-leaf-rear-quarter-motion-1.jpg

 

De twijde generoatsie Leaf het n lengte van 4,49 meter en n bredte van 1,79 meter. De wielboases is mit 2,70 meter geliek aan dij van zien veurganger. De kovverruumte gruit noar n inhold van 435 liter. d'Omvang van t 40 kWh-akkupakket is zuver geliek aan t 30 kWh-pakket in de veurege Leaf. t Woagengewicht is mit 1.535 kilo wat hoger. Net as zien veurganger is de nije Leaf is gain scheuriesder. d'Elektromotor levert mit 150 pk en 320 Nm meer vermogen en trekkracht, mor de topsnelhaid blift 144 km/u. Der komt ook nog n duurdere versie mit n staarkere motor en n groter akkupakket veur meer berek.

 

Mit ingang van oktober kin de nije Leaf bie de Nissan-verdailer besteld worden. Aander joar jannewoarie worden d'eersten leverd. n Vanòfpries is nog nait geven, de verwachten is dat t in Nederland om en bie € 30.000,- worden gaait, geliek aan t uutlopende model.

 

Wèllen:

http://www.autobics.com/

https://www.autoblog.nl/

https://www.groen7.nl/

http://www.nu.nl/

http://www.nissan.nl/

 

Lees meer »

As je n Wikipedie schrieven, huiven t gain dikke verhoalen wezen, Wikipedie laint zoch ook goud veur (woorden)liesten. Om n ainvoudeg veurbeeld te geven, bin k aan d'loop goan mit n riegje artikels uut de twijde joargang van Kreuze.

Al in d'eerste joargang (Kreuze nummer 1) het mien co-redakteur Henk de Weerd aan lezers vroagd om Grunneger vogelnoamen in te sturen. Doar binnen toun n stukofwat reaksies op kommen, wat n lieste van dattien vogels aanbrocht het. Mit wat strunen in de dikke Ter Loan heb ik der zesentwinteg van moakt.

 

bruine kiekendief – klem(vogel)

buizerd – hoaneschrobber

ekster – okster, verkeersplietsie(?)

gans – gaans, gaanze

geelgors – geelgoddel, geelvink, gele gorre

gele kwikstaart – geelborstje

havik – hoanebieter

huiszwaluw – swaalfke, hoesswaalfke

koolmees – blaauwmaiske

kwikstaart – baauwmantje

meeuw – maif, maiwe, miw

merel – liester, swaarde liester

ooievaar – aaiber

pimpelmees – blaauwmaiske

ransuil – katoel(e)

reiger – raaiger

sperwer – blaauwvalk, gaansoarend

sijsje – rebientje, robientje

spreeuw – sprutter, sprooie

torenkraai – hanska

torenvalk – wiekel

waterhoentje – duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje

winterkoninkje – keudeldoemke, toenkroepertje

zanglijster – zangliester

zeemeeuw – zeekoap, zeekòb

zwarte stern – blaauwsteerntje

 

Dizze lieste mot vanzulf zo wied meugelk uutbraaid worden. As je nog aanvullens of verbeterns hebben, kin je dij hieronder of mit droadpost biedroagen.

 

Dit is bloots ain veurbeeld. Vanzulf kin j'ook liesten moaken mit aander daaier, mit bloumen en planten, ploatsnoamen, schimpnoamen en wait ik veul wat aal nog meer.

 

Wèllen:

Kreuze 6, maai 2007

Kreuze 7, juli 2007

Nieuw Groninger Woordenboek, 2e drok, 1952

Lees meer »

Wikipedie

Wikipedie

13 aug. 2017 14:25

As je veul op t internet strunen, kom je veurvast wel es n moal te lande op n bladzie van Wikipedia. In dizze vrije encyclopedie is n grode verschaaidenhaid aan onderwaarpen te lezen. En woar nog niks over schreven is, dat kin je zulf biedroagen.

Wikipedia is der in verschaaiden toalen. Ook in t Nedersaksisch, den hait t Wikipedie. In elk Nedersaksisch dialekt is der wat te vinden: Grunnegs, Drìnts, Stellenwaarfs, Sallands, Urkers, Twìnts, Achterhouks, Oost- en West-Veluws. De Nedersaksen aan aander kaande van de grup hebben heur aigen Wikipedia op Plattdüütsch.

 

Wikipedie is noeit kompleet of vol, der blift altied verlet van schrievers en onderwaarpen. As je n moal gain inspiroatse hebben veur verhoalen en gedichten in joen aigen streektoal, kin je dus ook aan Wikipedie mitschrieven. 

 

Ik bin ook wikipedist, tot zowied heb k dizze artikels schreven:

Bertha Benz

Fats Domino

Golf van Tonkin

K. ter Laanpries

Kreuze

Nissan Leaf

Stadjer

Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs

Westerdaipsterdale

 

Totoal aantal nije wiki's: 9

 

Al bestoande artikels dij ik bewaarkt heb:

Erwin de Vries 

Totoal aantal bewaarkte wiki's: 1

Lees meer »

De in Hong Kong geboren zangeres-laidschriefster Emmy the Great (Emma-Lee Moss) vragt woarom meer en meer muzikanten, van Gwenno Saunders tot Maria Usbeck, zoch noar heur eerste toal wennen veur heur teksten.

In maai dit joar heb k twij videoclips uutbrocht bie t zulfde laid – aine in t Engels, d'aander in t Mandarijn. Noa tien joar as zangeres-laidschriefster, was t mien eerste uutgoave van meziek in t Chinees.

 

Rond de tied dat ik begunde mien meziek in t Chinees te vertoalen, waren twij van mien kollegoa-artiesten aan n vergliekboare raaize goan. In 2015 brocht Gwenno Saunders, dij heur carrière begunde in The Pipettes, heur solo-debuutalbum uut, bestoand uut laidjes schreven en uutvoerd in heur eerste toalen Welsh en Cornish. In tied was Maria Usbeck, vrouger van de band Selebrities, Amparo aan t opnemen, n album komponeerd in n verschaaidenhaid aan minderhaidstoalen in Spoansproatende landen. Baaide artiesten waren in heur respektievelke kringen deurbroken mit t uutvoeren van heur meziek in t Engels, mor net as ik, n aander toal mit heur moekes pruiten. Luusternd noar heur albums, elk mitslepend en ontroerend op n aigen menaaier, wol ik de reden van onze gelieke beslizzens deurgronden, as ook t gevuil van veraandern dat doarmit kwam.

 

d'Historie van de pop wordt overheerst deur d'Engelse toal. In elke generoatsie sunt Abba hebben de bekìndste muzikanten uut nait-Engelsproatende landen dege wereldwiede suksessen beroakt deur te zingen in de toal van d'Amerikoanse maarkt, de grootse in de wereld. Gounent, zo as Tomas Mars van Phoenix, nuimen t n kreatieve beslizzen: 'Zulfs as t nait mien eerste toal is, vuil k dat der meer onontdekte terraainen binnen as k Frans denk en Engels schrief, as da'k Frans schrief,' zee hai in 2010 in interview mit The Guardian. Aandern, zo as Robyn, zeggen dat ze dreven worden deur zoakelkheid: 'Ik denk dat [zingen in] n toal dij deur bloots acht miljoun lu proat wordt …' vertelde zai NPR over heur Zweedse moudertoal, 'k Wait nait of dat t is dast doun wilst.'

 

MariaUsbeck-Amparo.jpgAmparo - Maria Usbeck

n Keerpunt veur Usbeck was t mement toun, as kind in Ecuador, ze veur t eerst de Colombioanse popster Shakira in t Engels zingen heurde. 'k Herinner mie da'k as kind docht, woarom zol ze dit doun, woarom zol ze heur hoar blondeern? Nou wait ik dat t veur t geld was.'

 

Usbecks eerste laidjes waren schreven in t Engels mit heur Amerikoanse bandlid. Heur weeromkeer noar t Spoans was inspireerd deur herinnerns aan Ecuador, woar ze voak inheemse Quechua deur heur doagse proattoal mengde. Dit wakkerde aan wat zai omschrift as n 'daip verlet', nait allenneg om in t Spoans op te nemen, mor ook om minderhaidstoalen in Spoanstoalege landen te beholden. Tiedens t schrieven van t album raaisde Maria d'Amerikoa's en Europa, van Poaskaailand tot Barcelona, goandeweg woorden en zinnen lerend. Dat wuir van dij gevolgen dat Amparo n gevarieerde riege van van toalen bevat, mit inbegrip van Cataloans en Rapa Nui.

 

Gwenno Saunders heur album Y Dydd Olaf, dij de Welsh Music Prize van 2015 won, is inspireerd op n joaren '70 sciencefictionroman van Owain Owain, woarin n held de heersende robots overwint deur Welsh te proaten, n uutstaarvende toal dij de vijand nait ontsievern kin. Ze moakt de verglieken tussen globoalisoatsie en de 'robotische controle over de massa' veurspeld deur Owain. 'Aal twij weken staarft der n toal,' legt ze uut, 'en mit dij toal staarft n haile historie van n volk. Dat binnen dingen dij joe verbinden mit t vleden. Dij binnen man en vraauw heur menaaier van kommuniseern en verhoalen vertellen.'

 Gwenno-YDydOlaf-1.jpg

Y Dyd Olaf - Gwenno

 

Mouten muzikanten in de wereld van vandoage, woarin d'industrie onveurspelboar is en t internet n meugelkhaid geft om aan de gevestegde medioa veurbie te goan, nog aal ain bepoalde maarkt ter wille wezen? Meschain is t tied om t Engels aan zied te schoeven as 'lingua franca' van de popmeziek. 'Der is zoveul in de wereld, en t is aal zo biezunder,' zegt Usbeck. 'Ondertussen worden deur nije generoaties toalen moakt – bedenk es hou sms'en de menaaier woarop lu proaten veraanderd het. In stee van d'overheersen van ain enkelde toal te verspraaiden, kin meziek n vouertuug wezen woarmit we veul dialekten, old en nij, verkennen en beschaarmen kinnen.

 

Toun k pruit mit elke artiest, vruig k noar n woord dij gain sekure vertoalen in t Engels het. Maria gaf mie 'amparo', heur albumtuddel, twijde noam en heur moeke's achternoam. Zai zee, dat t 'stief omaarmen en beschaarmen' betaikent. Gwenno gaf mie 'hiraeth', n Welsh woord dij vrij vertoald worden kin as 'daibe wìnst noar huus'. Der zit n vreugd in dizze lichtveerdege verschillen in betaiken, dij verloren goan as we ain toal veur aandern veurtrekken. Goa mor es n zetje op YouTube snuustern en ontdek opnoames van bekende Engels-zingende artiesten, dij op n aander toal overgoan binnen en zo bekende nummers nij leven inbloazen hebben. Ik doag joe uut om nait ontroerd te roaken deur dizze Ieslandse versie van Björk heur All Is Full of Love, of zulfs deur de zörg woarmit Rivers Cuomo Homely Girl (gedailtelk) in t Japans zingt.

 

Veur ons drijent het t zingen in ons 'thuustoal' gevuilens en indrukken onthuld dij in t Engels noeit bestoan haren. As luusteroar huf je de woorden nait begriepen om dizze verschoevens te vuilen. Meziek is ja n toal op zochzulf.

 

'Ast allenneg zingen kinst in t Engels, fantastisch,' vult Gwenno aan, 'mor ast in n aander toal zingen kinst, dou dat.' Nou de sosjoale medioa ons doagelks leven drokker moaken as noeit teveuren, worden wie standvasteger in ons verlangst noar onszulf te wezen. Gwenno is t doar mit ains: 'Wie stoan aingoal mit nander in verbinden, mor gainaine wil t zulfde wezen, en wie waiten dat de wereld n beter stee is as we aal verschaaiden binnen.'

 

Emmy the Great’s album Second Love is nou uut via Bella Union.

 

Wèlle: The Guardian, 30 maai 2016

 

Luustern:

Constantly van Emmy The Great in t Engels en in t Chinees.

Zeuven nummers van Gwenno Saunders heur album Y Dydd Olaf.

Vief nummers van Maria Usbeck heur album Amparo.

Lees meer »

Lesten april is de jonge Britse coureur Billy Monger zwoargewond roakt bie n ongeluk op t circuit Donington Park. Tiedens de Formule 4-race ree hai op hoge snelhaid achterop n sikkom stilstoande tegenstander. As gevolg van t letsel dat t achttienjoarege telent doarbie opluip, mozzen zien baaide onderbainen amputeerd worden.

Dat het hom nait zien dreum van sukses in d'autosport ontnomen. Hai wil in de toukomst dailnemen aan de 24 uur van Le Mans. En dij kaans gaait e kriegen. Hai is nuigd veur n prejekt van de Franse coureur Frédéric Sausset, dij mit zien liggoamelke bepaarkens – hai het gain onderaarms en bainen – zulf al aan Le Mans dailnomen het. Monger wordt opnomen in n eerlieks oplaaidenstrejekt: aankom november zel hai zien eerste race rieden in de VdeV Endurance Proto Series, t doul is om 2020 aan de start te stoan op t Circuit de la Sarthe.

Sausset zien race-akkedemie Un Volant Pour Tous het as doul om verschaaiden teams van gehandicapte rieders noar Le Mans te brengen. d'Akkedemie, dij in 2020 mit heur eerste inschrieven aan de start stoan wil, wordt officieel ondersteund deur de FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), ACO (Automobile Club de l'Ouest) en de FFSA (Fédération Française de Sport Automobile).

 

MongerenSausset-1.jpg

Billy Monger (l.) en Frédéric Sausset (r.)

 

'Sunt vleden joar april heb k onopholdelk aan dit prejekt waarkt,' vertelt Sausset. 'k Mout echt weer n belangrieke uutdoagen aangoan noa t racen in La Sarthe in 2016. k Wol ook t algemaine beeld van gehandicapten veraandern. Ik denk dat t zain van de geblokte vlage in Le Mans mie dat rechtveerdegt.'

 

Joarleks zel d'akkedemie vieftien kandidoaten van over d'haile wereld aanwiezen, ze testen en twij of drij winnoars kaizen. Dij volgen den n drij-joareg trainingspergram en rieden in t leste joar in de 24 uur van Le Mans.

 

Zwitserse hallozie-moaker Richard Mille is aine van Sausset zien heufdsponsors veur dit pergram, woar volgens zeggen vanòf 2020 joarleks € 3.000.000 veur neudeg is. 'Wie mouten nog aal meer sponsors vastleggen. k Heb der vertraauwen in dat t prezenteern van ons prejekt in Le Mans der meer belangstellen veur trekt.' zegt Sausset.

 

De Fransman zel n ploug van 20 tot 15 leden soamenstellen, dij dele strikt in Blois (in de Loirevallei). d'Akkedemie krigt ook n ketoor op t Bugatti-circuit in Le Mans. Sausset zel op de körde termien nait meer racen in Le Mans. 'Wat veur mie veurgaait, is zörgen dat n eerste riedersbezetten Le Mans beroakt in 2020. As dat gebeurd is, goa k overwegen om as rieder weer te kommen op Le Mans in 2021 of 2022.'

 

t Waarven van kandidoaten is begund. Billy Monger was soam mit Frédéric Sausset op Le Mans om d'akkedemie te lanseern. De Formule 4-rieder het zien baaide onderbainen amputeerd kregen. 'Ik herstel goud van mien verwondens en ik kiek der noar uut om mie bie Frédéric te vougen in dizze akkedemie,' zegt de Brit.

 

In november worden vieftien kandidoaten test, tiedens twij drijdoagse sessies op t Bugatti-circuit. Aan t ìnde van dizze testsessies moakt de jury de winnende riedersbezetten bekend. 'Vanzulf willen we wizzeghaid hebben dat elk van dizze kandidoaten veur zochzulf geschikt is om zo'n pergram te volgen. Wie mouten ook wizze waiten dat heur bepaarkens bie nander pazen en op ons auto's aansloeten,' zegt Sausset. n Auto wordt aanpaast in december en jannewoarie.

 

Verwacht wordt dat d'eerste testrondes aan t ìnde van jannewoarie 2018 holden worden kinnen.

 

Veur tied goan Billy en Frédéric in n mandailege rit in Sausset zien Ligier JS 53 CN mitdoun aan de VdeV seizoensfinoale op Estoril.

LigierJS53CNFrdricSausset.jpgFrédéric Sausset in zien aanpaasde Ligier

Lees meer »

De single Dizze Stad is ontstoan oet n soamenwaarken tussen de Grunneger powerrockband Noint? (mit vroagtaiken) en Rients Faber, zanger van de band Krödde. Noint?-drummer Paul Beijert en Rients binnen kennissen. Bie n borrel kwam t idee om heur slim oetainlopende muzikoale achtergronden n moal bie nkander te brengen. Onder t motto ‘Iets mit Poëzie en Powerrock’.

De manlu van Noint? moaken al vieventwinteg joar soam meziek. De band bestaait, noast Paul Beijert oet gitarist Marius Heiner, bassist Wim Joosten en zanger/gitarist Wilfred van de Worp. Tot zowied het de band dik twinteg Engelstoalege nummers oetbrocht, vedaild over drij EP's en wat lözze singles. Toch wordt t Grunnegs waarm onthoald.

 

Rients schrift n Grunneger tekst woarbie Marius meziek schrift; t begun van de single is n fait. De bandleden van Noint? worden oetdoagd om zaachter en harmonieuzer te speulen as ze wènd binnen. Rients doarentegen mout boven t geluud van de band oet kommen, zunder schraauwen te goan. Noa wat wederziedse aanpazens en geschoef aan volumeknoppen wordt t muzikoale snievlak vonden. Noa n poar aovend soam oefen ontstaait d'oetendelke single.

 

t Opnemen van de single mit de band Noint? is biezunder. De manlu van de band hantaaiern de visie ‘What you hear is what you get’. Mit aander woorden: zo as j'ons live speulen heuren, zo staait t ook op de ploat. Dit liekt simpel, mor vörmt n enorme oetdoagen in de studio. t Mout aal strak wezen, magst gain noot missen en al haildaal gain vaalse noot klinken loaten. Wenneer de manlu hun instermìnten in de studio hebben geïnstalleerd en de drummer òftikt, heurst dat der al vieventwinteg joar soamenspeuld wordt. De meziek staait der, noa n poar rondjes waarm speulen, prima op. Benoam veur zanger Rients is ain-take-opnemen n enorme oetdoagen. De stem mout waarm wezen, in ain moal t juuste metrum pakken, ales zuver zingen en de (Grunneger) tekst mout der goud in zitten. Mor ook Rients wait binnen twij keer de zang der op te zetten. ‘Dit mot t mor wezen’ vörmt unaniem t oordail van Noint?.

 

De tekst van Dizze Stad gaait over t gevangen zitten in t nachtleven van de stad. Vanzulf gaait t hierbie om t nachtleven van Stad Grunnen. Zuikend noar n oetweg in d'olle versleten binnenstad vol mit onhaail en duusternis. Dit leste is deur filmmoaker André Postma van ‘Mediablik’ vongen in n pazende clip.

 

t Gedicht dat de tekst van t nummer worden is:

 

Dizze Stad

Ik loop deur noamloze stroaten
In n stad woar gainain mie ken
Gain plek woar ik vandoan kom
En ik goa naargens hin

Donkre wolken pakken soamen
spannen hangt hier in de lucht
Baang bekroep ik mien gewaiten
Kin ik sloagen, of op de vlucht

Refraain
Dizze stad, voel en versleten
Elke houk het zien verhoal
Achter roamen de gevuilens
En ik vuil ze allemoal

Hier pruif ik haarde woorden
Kin de pien hier goud verstoan
Allinneg en verloaten
Verstiefd blief ik hier stoan

Refraain

Instrumentoal

Brug
Dizze stad, het mie grepen en loat mie nait weer lös
Dizze stad, mit doezend deuren moar alles zit op slöt

Refraain

 

(Kreuze 66, maai 2017, i.s.m. Rients Faber)

Lees meer »

Verwiefd

Verwiefd

18 mei 2017 18:51

Ligt mien telent op t kontraain van verhoalen schrieven bie de flash fiction? Mien eerste schriefsel van minder as 99 woorden het al wat aandacht trokken.

t Tiedschrift Schrijven Magazine het n Facebookgroep Ultrakorte Verhalen. Doarin kinnen d'uutdoagen aangoan om n verhoal te schrieven in 99 woorden of minder. De vief schierste, beste of aanszins mainst opvalende verhoalen van de weke worden op de webstee van t blad nog es veur t voutlicht brocht.

 

k Bin lid van de Facebookgroep. Tot zowied heb k der ain verhoaltje daild. Dij is votdoadelk bie de vief biezundersten kommen. t Verhoaltje is, mit d'aander vare, hier te lezen in t Nederlands. Hieronder staait t in t Grunnegers. k Heb veur de leden van de Facebookgroep n inlaaiden schreven, ook om t Fokuswonen mor weer es te nuimen. Dij heurt nait bie t verhoal en staait ook nait op de webstee van Schrijven Magazine.

----------------

k Goa dit kört inlaaiden: Ik heb n slimme liggoamelke bepaarken, mor kin hail goud zulfstandeg wonen d.m.v. Fokuswonen. In principe bepoal k zulf hou k verzörgd wor. d'Assistenten van Fokus voeren dat uut zunder oordail of bemuien. Temìnzent, dat is de bedoulen ...

 

Verwiefd

 

'Wilst mien oksels scheren?'

'Wat?'

'Wilst mien oksels scheren? Of vinst dat roar?'

n Verboasde, sikkom geschokte, blik is t antwoord.

'Doe bist n man.'

'Joa, en? Mag n man zien oksels nait scheren?'

'Da's wel n beetje verwiefd.'

"Och, màìnst dat nou?' k pebaaier t zo eelsk meugelk te zeggen.

'Joa ... nou ...' Zie pakt toch t scheerapparoat. Dat vroagen aander kirrels zeker nait? Zie kin t ook nait goud. Ik vroag aander moal aan aine dij mien metroseksualiteit begript.

'Zo goud?'

Nou, vot mor. 'Joa. Kinst mien bainen ook doun?'

Lees meer »