n Moal wat aans

Gepubliceerd op 16 april 2017 om 18:43

Wat veur vörms van schrieverij kom je zo aal tegen in de Grunneger toal? t Bestaait veur n groot dail uut verhoalen en gedichten, mor der is meer. Loatve es uutzuiken houveul verschaaidenhaid der in t aanbod zit.

As literair tiedschrift streeft Oader vanzulf noar n hoog nivo. Doar is nait elke schriever goud genog veur. Ook nait aal soorten van schrieverij kommen aan bod. Noast verhoalen en gedichten kin je reken op essays en interviews mit literaire schrievers.

 

In t gevarieerde aanbod van Toal en Taiken is aandacht veur toal(kunde), geschiedenis, kunst, literoatuur, meziek en eterij. Dat wordt aanboden in de vörm van nijs, interviews, columns en wat onderzuikende journalistiek. De toal is mainst Grunnegers, mor smangs ook Nederlands. Doarnoast ook weer verhoalen en gedichten. Zo as te verwachten mit d'ondertuddel tiedschrift veur Grunneger kultuur, het t altied op d'ain of d'aander menaaier mit Grunnen te moaken.

 

Op de webstee Dideldom binnen ook veul verhoalen en gedichten te lezen, wieder binnen der vaste bladzieden mit Grunneger bienoamen, verskes, resepten, moppen, legendes en verwiezens. Der is schriefwaark van verschaaidend nivo te vinden, t kin literair, mor t huft nait.

 

Webloug is n webstee woar veuraal veul nijs en info te vinden is rond Grunneger toal en kultuur, dails in t Nederlands. t Is nait recht n schrieversstee, mor der binnen wel Grunneger columns van de wat bekìndere schrievers te lezen.

 

Op de moandagse bladzie Gronings Goud van t Dagblad van het Noorden staait wekelks n Grunnegs gedicht en binnen de biedroagen van Fré Schreiber en Tonko Ufkes altied in t Grunnegs. Wieder wordt der t mainst Nederlands op schreven.

 

Veur Kreuze, woar ik tekstredakteur bin, worden ook benoam verhoalen en gedichten instuurd. Op ons webstee staait ook n bladzie mit wat nijs uut Grunneger toal en kultuur. Elkenaine kin waark insturen, t huft bie ons nait op literair nivo. Dat mag vanzulf ook, mor oardeghaid aan t schrieven staait veurop. As t mor in t Grunnegers is. En wat mie aangaait is veul meer meugelk: wat k hierboven bie d'aander medioa aal nuimd heb en zeker ook wat k nait nuimd heb.

 

Doar bin k noar op zuik: schrieverij dij je nait tegenkommen in de Grunneger toal. Want dat is der nog genog. Om es wat te nuimen: achtergronden bie t nijs, waitenschoppelke stukken, konsumenteninfermoatsie, tests, raaisversloagen, Wikipedie-artikels, dingen dij haldaal niks mit Grunnen van doun hebben. En wat ik hier den nog aal vergeet …

 

Veur aktueel nijs is aiglieks gain geschikt stee. Naargens kin je in t Grunnegs lezen wat der gustern en vandoage in de wereld gebeurd is, in biev. poletiek, ekonomie, sport en showbizz. Doar bedainen RTV Noord en t DvhN ons ook nait mit. En zol der wel genog vroage noar wezen?

 

Lezer, denk es mit mie mit. k Bin slim nijsgiereg noar joen ideeën hierover. Wat binnen joen suggesties en wìnsen veur aander vörms van schrieverij? Heb je aanvullens op dizze blog? Ploats hieronder joen reaksie of stuur t aan mie mit droadpost. Of beter nog: schrief gewoon es n moal wat aans en stuur dat in veur Kreuze, ik zol t geern opnemen. Veur meer verschaaidenhaid in de Grunneger schrieverij.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

roelof vos
3 jaar geleden

Bert.
Verwacht nou niet te veul van dat giene wa'j veurstaon. De z.g.n betaolde schrieverij zal der alles an doon de baander dicht te holden. 't Hef ok jaoren duurd veurdat mien Dreinse verhaolen genog ofzet haren vunden. Schrieven in bladties en tiedschriften hef allent maor zin a'j aal bekend bint, en hoog op de maotschappelijke ledder staon ! Ie zult oen eigen weg mötten zuken, want hulp van " ku'j wel vergeten" Laot maor ies wat van oe heuren

Roodrok

Bert
3 jaar geleden

Roelof, hufst zekerwoar nait bekìnd wezen en hoog op de ledder te stoan om in bladjes en tiedschriften te schrieven. k Wait nait hou t in de Drìntse schrieverij is, mor in de hier nuimde Grunneger tiedschriften is genog stee veur nije schrievers. En as je n grode òfzet willen ... mot je nait in de streektoal schrieven. k Zuik ook wieder gain hulp, k wil benoam zain loaten dat schrieven in de streektoal ook in n aander vörm kin. Doar kom k in volgende blog op weerom. En moak die gain zörgen, k zuik mien aigen pad wel!