Man mit n missie

Gepubliceerd op 6 mei 2017 om 15:47

Sunt lesten feberwoarie het Stichting 't Grunneger Bouk n nije veurzitter. Mit Nane van der Molen is n betrokken schriever mit gevuil veur literoatuur en kultuur aantrokken. En doar was verlet van.

Van der Molen zien veurganger Emme Groot het goud op de winkel paasd, mor toun leek de stichten nait recht aktief de Grunneger schrieverij aan te peerdjen. Der binnen de leste tied bieveurbeeld waaineg bouken uutgeven. Noar t schient is ain tied zulfs overwogen om t uutgeven van bouken uut de statuten te schrappen. Wat toch in 1974 n belangrieke reden west het om de stichten op te richten. Doar heb ik van schrievers wel es kritische geluden over heurd.

In n interview mit t Dagblad van het Noorden van lesten 25 april luit Nane Van der Molen n poar van zien ideeën en plannen optaiken. Veur aander joar het e as doul steld dat der minimoal ain Grunnegstoaleg bouk op de körtlieste van de DvhN streektoalpries komt. Aan t aanbod zel dat nait liggen, der binnen meerdere kwalitatief goie manuskripten dij te wachten liggen op uutgoave. Dat mot n taiken wezen, dat ze de kritiek over t uutgeven aanpakken.

 

Der mot ook meer inzet worden op goie kwaliteit. n Kritische kiek op schrieverij is doarveur neudeg, ook van de schrievers zulf. Doarom wordt overwogen kurzussen schrieftechniek aan te baiden. Doar vaalt bie gounent zekerwoar winst te hoalen, al is t mor dat ze teksten beter verzörgen.

 

De stichten wil jonkvolk ook meer betrekken bie Toal en Taiken, om ze meer aan t lezen en schrieven in t Grunnegers te kriegen. Dat zel de grootste uutdoagen wezen, mor meschain kin n aander uutdoagen, meer hedendoagse onderwaarpen in de Grunneger literoatuur, doar aan biedroagen. Dat mag ook wel, want schrieven in de streektoal het toch n suf en stovveg imago en nait elke schriever kin dat beeld veraandern.

 

Van der Molen zugt t ondersteunen van begunnende auteurs as n belangrieke toak. As de schrievers eerst mor es de stap over de drumpel moaken. Veur Toal en Taiken wordt bewust nait teveul noar de literair weerde keken (net as wie bie Kreuze), om schrievers nait te ontmoudegen. Eerst mouten ze waiten dat der genog lezerspebliek is, doarnoa komt d'ontwikkeln as schriever.

 

t Grunnegers in t ìnde holden, dat is de missie dij Nane van der Molen veur zochzulf zugt. Hai wait dat t doarbie neudeg is om de schrieverij weer wat meer aan te peerdjen. Dat liekt nou wat achter te blieven bie t Grunnegers as proat- en zingtoal, mor is toch net zo belangriek. Van der Molen het genog goie ideeën om dat weer n beetje liek te trekken. Doarom is hai de geschikte persoon om laaiden te geven aan Stichting 't Grunneger Bouk.

 

Wèlle: Dagblad v/h Noorden, 25 april 2017


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.