Remedie

Gepubliceerd op 22 december 2013 om 19:36

Dij mie goud kin, wait hou of k over de kerstdoagen denk. Ik hol der nait van, t Is n commercieel vreet- en zoepfeest worden mit teveul uterlek vertoon. De krisis liekt wied vot en de winkeliers draaien d'hoogste omzetten. Lu kriegen ook aal meer last van kerststress. Mor doar is n goie remedie veur. Leuf t of nait, k heb mie n kerstploade kocht.

(uut Kreuze 40, december 2012, biewaarkt op 13 miii 2020)

Kerst Mit De Vrais! is n album zo as allenneg Erwin de Vries en zien pazzipanten hom moaken kinnen. Wie kinnen De Vries as n veulziedege tekstschriever. Hai let hier n satirische kaande zain. As n soort Grunneger Horatius zugt e de kerstgekte es aan en het de gugel dermit.

 

d'Eerste twij woorden van t eerste laid binnen 'gain kerstboom', doar wordt al de toon zet veur de rest van t album. In Kerst Mit Die is e nait veul neudeg om n poar schiere doagen te hebben. As e mor allenneg mit zien laifste wezen kin, dat is hom mans genog.

 

Mor dat vaalt nog nait tou, Kerst vieren zunder aal dij flaauwekul der om tou. Kinst der sikkom nait aan ontkommen en bist nog net nait verplicht om mit doun. In Weer Kerstfeest zingt hai 'want Kerstfeest vieren, dat mouten wie alemoal'.

 

Ain nummer is nog serieus van toon. Dit Is Kerstmis beschaauwt de Kerst zo as dij op t heden beleefd wordt. Der binnen lu woarveur Kerst bestaait uut hoastege kerstdiners in n restaurant, dure kedo's en uterlek vertoon. t Is zo gewoon worden dat t verveelt. Ze kinnen zuk allenneg nog mor vernuvern op de wintersport. In tied zit opoe mor te wachten dat der aine komt, mor is der gainaine dij om heur docht het.

 

Lu willen ook aal meer en meer. Bie t Kerstfeest in Grunnen rinkeln de kassa's weer, mit weer n hogere omzet as vleden joar.

 

De feestdoagen binnen n tied dat lu zuk ainzoam vuilen. Doar geft De Vries zien aigen invullen aan. Hai zit in vol ornoat te wachten op zien Engeltje, hai het zulfs zien stuutsiekoorn boksem derveur aantrokken. Hai het ales in huus hoald, tot n kerstpakket van Christine le Duc aan tou, t Zol n opwindende Kerst worden mouten, mor t wicht loat hom zitten.

 

t Is elk joar weer de vroage 'of de boas wel goud om ons denkt'. Op de wieze van Gloria In Excelsis Deo brengt Erwin de Vries zien Hulde Aan t Kerstpakket. Tegen t ènde van t joar vroagen lu hail nait zo veul van de boas, zien kerstgedachte zel wel blieken uut de deuze dij ze kriegen. Dut niks wat of der in zit, as e mor goud vuld is. Voak zit der ook nait t beste spul in: slovve koekjes, n goedkope kerststol, 'körtom 25 euro-waark'.

 

Mainsttied neem ik artiesten nait meer serieus as ze n hail album mit kerstnummers opnemen. t Is altied weer van dij haalfzachte plazerij over de schierste tied van t joar, laifde en noflekhaid, vrede op eerde, even joen zörgen vergeten en kedo's onder de boom. En dij gain muite doun wil om aigen waark op te nemen, zingt gewoon n riege grode klassiekers op zien aigen menaaier. Dat mag ook wel es aans en doar kin je Erwin de Vries best mit geworden loaten. Dij zingt woar t op staait, moakt der n geintje van en wait zo boudel te reloativeren. k Haar nait rekend dat der nog es kerstmeziek wezen zel dij ik wel lieden mog. k Zel nooit mit veul plezaaier de feestdoagen ingoan, mor deur dit album huf k der nait tegenaan zain. Kerst Mit De Vrais! is veur mie n standoard onderdail van t kerstoverlevenspakket. Mor k heb toch wel wat te zoezen (dat heurt ja ook bie de feestdoagen): Woarom stoan der mor zes laidjes op?


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.