Wikipedie: Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs

Gepubliceerd op 24 augustus 2017 om 19:35

As je n Wikipedie schrieven, huiven t gain dikke verhoalen wezen, Wikipedie laint zoch ook goud veur (woorden)liesten. Om n ainvoudeg veurbeeld te geven, bin k aan d'loop goan mit n riegje artikels uut de twijde joargang van Kreuze.

Al in d'eerste joargang (Kreuze nummer 1) het mien co-redakteur Henk de Weerd aan lezers vroagd om Grunneger vogelnoamen in te sturen. Doar binnen toun n stukofwat reaksies op kommen, wat n lieste van dattien vogels aanbrocht het. Mit wat strunen in de dikke Ter Loan heb ik der zesentwinteg van moakt.

 

bruine kiekendief – klem(vogel)

buizerd – hoaneschrobber

ekster – okster, verkeersplietsie(?)

gans – gaans, gaanze

geelgors – geelgoddel, geelvink, gele gorre

gele kwikstaart – geelborstje

havik – hoanebieter

huiszwaluw – swaalfke, hoesswaalfke

koolmees – blaauwmaiske

kwikstaart – baauwmantje

meeuw – maif, maiwe, miw

merel – liester, swaarde liester

ooievaar – aaiber

pimpelmees – blaauwmaiske

ransuil – katoel(e)

reiger – raaiger

sperwer – blaauwvalk, gaansoarend

sijsje – rebientje, robientje

spreeuw – sprutter, sprooie

torenkraai – hanska

torenvalk – wiekel

waterhoentje – duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje

winterkoninkje – keudeldoemke, toenkroepertje

zanglijster – zangliester

zeemeeuw – zeekoap, zeekòb

zwarte stern – blaauwsteerntje

 

Dizze lieste mot vanzulf zo wied meugelk uutbraaid worden. As je nog aanvullens of verbeterns hebben, kin je dij hieronder of mit droadpost biedroagen.

 

Dit is bloots ain veurbeeld. Vanzulf kin j'ook liesten moaken mit aander daaier, mit bloumen en planten, ploatsnoamen, schimpnoamen en wait ik veul wat aal nog meer.

 

Wèllen:

Kreuze 6, maai 2007

Kreuze 7, juli 2007

Nieuw Groninger Woordenboek, 2e drok, 1952


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Tonko Ufkes
3 jaar geleden

Moi Bert, op Webloug heb ik n reaksie ploatst over de Grunneger vogelnoamen. Doar verwies ik noar n boek uut 1983. Dit boek heb ik zulf, dus kinst het altied lenen. Ien dat geval groag n berichtje. Groet, Tonko

Fré Scheiber
3 jaar geleden

Moi Bert,

Dit is mien liest.

Groningse vogelnamen

wilster goudplevier
zeekob zilvermeeuw
akkelaai scholekster
bleshounder meerkoet
gaansoarend zeearend
goldmerel wielewaal
grondswaalf oeverzwaluw
iembieter koolmees
kappershoan kemphaan
kluun tureluur
lepelbek slobeend
musk huismus
oalraaiger blauwe reiger
padloper kuifleeuwerik
raansoel ransuil
schierling grauwe gans
sproa spreeuw
tjaark tureluur
stronthoan hop
torenka kauw
weenk rietgans
wiekel torenvalk
aind wilde eend
fitop tapuit
geelgaauw wielewaal
gruinvink groenling
hoelswoan wilde zwaan
ikstern visdief
kernuut kneu
kob zilvermeeuw
krietsteern visdief
meerkol meerkoet
nittert blauwe reiger
reurdottel roerdomp
schatliester koperwiek
spekmaiske koolmees
stainoel steenuil
tjakker kramsvogel
tuder tureluur
vriekel sperwer
aaiber ooievaar
blaauwmaiske pimpelmees
bleske meerkoet
doeker fuut
eerdswaalf oeverzwaluw
grait grutto
kat-oel kerkuil
kouer waterhoen
kroan kraanvogel
kuutjeblik kwartel
hoaneschrobber buizerd
kipvaalk havik
kieft kievit
peerheer nachtzwaluw
toefke kuifleeuwerik
störk ooievaar
iesklepper iesvogel
akkermantje witte kwikstaart
steern visdief
laiwerk veldleeuwerik

Bert Wijnholds
3 jaar geleden

Moi Tonko, t Bestoan van t bouk 'Vogels van Groningen' was mie bekend, mor k haar t nog nooit zain. In d'aanloop noar n Nij Grunneger Woordenbouk liekt mie t goud tou om zuksoort dingen mit Wikipedie alvast digitoal vindboar te moaken. k Zel dien biedroagen in Toal en Taiken ook es even deurstrunen.

Bert Wijnholds
3 jaar geleden

Moi Fré, daank veur dien biedroage. Doar komve weer n stokkie wieder mit.

Harry Hoppentocht
3 jaar geleden

Hallo Bert.

In het boek "De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis" staan naast de Nederlandse namen ook de regionale namen.

Zelf ken ik nog een paar die niet genoemd zijn:
Ieskletter is de keep (niet de ijsvogel)
Stainbaarm is de barmsijs
Dikschieteliere is grauwe gors
Knuut is de groenling
Girlitz is de Europese kanarie
Sulbaarms weet in niet meer wat de officiële naam is. Het is een kleine vinkachtige vogel, gele snavel en komen 's winters n kleine groepjes langs de kust voor.
Klimpie is een torenvalk.
Succes en groet Harry

Bert Wijnholds
3 jaar geleden

Moi Harry, daank veur dien biedroage. Dat wordt zo al n nuvere lieste.

Harry Niehof
3 jaar geleden

Ter aanvulling: fuut = pronkvogel (ooit hoast oetsturven omdat veren veur doameshoudjes bruukt werden)

Moi.
Harry

Bert Wijnholds
3 jaar geleden

Moi Harry, daank veur dien aanvullen. k Wos nait dat ze mit uutstaarven bedraaigd waren omreden van doameshoudjes.

Vorrekatte
3 maanden geleden

Schraaiokster - vlaamse gaai