Woarom het t Nedersaksisch zoveul woorden?

Gepubliceerd op 27 januari 2018 om 16:20

'De belangriekste ontdekken was dat aal Nedersaksische teksten veul laanger waren en n veul riekere woordenschat haren as d'Hoogduutse. Dat zegt Sören Hoch, studìnt germanistiek aan d'akkedemie van Göttingen. 'De vroage was: woarom was dat zo?'

Hoch en vaar studiegenoten van hom volgen n kollezie woarin ze vieftiende- en zestiende-aiwse teksten verglieken mozzen. Heur docente, perfester Heike Sahm, kon de vroage nait beantwoorden en in overleg besloten de studìnten om der n onderzuiksprejekt van te moaken.

 

Dit is t rezeltoat: De studìnten kwamen derachter dat t Nedersaksisch minder standoardizeerd was, zodat der woorden uut verschaaiden dialekten in te vinden waren. Mor dat was nait d'ainegste oorzoak van de riekdom van t Nedersaksisch in verglieken mit t Duuts. De Nedersaksische schrievers haren ook n aander idee over fersoun. Dat was goud te zain aan de vertoalens. As in de Duutstoalege tekst ston van ‘Wief, kom hier’, den wuir dat in de Nedersaksische tekst al gaauw: “Beste mevraauw, zollen joe meschain eefkes noar mie tou kommen willen?” Wieder waren de Nedersaksische teksten mei sin ‘mooier’ maokt, deur woorden derbie te doun, van dij gevolgen dat ze ook laanger waren.

 

t Was n pokkel vol waark, zeden de studìnten. Dat komt deurdat de teksten rond 1500 schreven binnen in t Frakturschrift, n lettertype dat op t heden allenneg veur specioalisten leesboar is. De studìnten mozzen der eerst aan wennen. Boetendes stoan in olle teksten voak òfkörtens woarmit men nou nait meer vertraauwd is. Aal woorden uut de teksten wuiren in liesten zet om veur t Hoogduuts en Nedersaksisch apaart te tellen houveul woorden of dat elk van baaide toalen bruukde. De vief studìnten binnen der negen moand mit aan d'loop west.

 

Vraauw Sahm is zo enthousiast over t onderzuik dat ze subsidie aanvroagd het om dermit wieder te goan.

 

Wèlle: https://www.itnijs.frl/


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.