Slim Körte Verhoaltjes

Gepubliceerd op 25 augustus 2019 om 15:49

Wie Grunnegers hebben de noam lu van waaineg woorden te wezen, mor dat bliekt nait altied uut t waark van ons schrievers. Gounent binnen te veul tekst neudeg om heur punt te moaken. Zo bruken ze voak onneudeg veul bievougelke noamwoorden, dij de gevuilens en gedachten van n personage verstaarken mouten, mor t verhoal juust verzwakken. Of ze moaken zinnen mit zo veul komma's dat ze zulf de droad kwiet roaken. Of ze mainen dat je pas n eerliekse streektoalschriever binnen as joen tekst vol typisch Grunneger woorden zit. Zuksoort dingen kom k tegen in mien redaksiewaark veur Kreuze. En ik bin nait d'ainegste dij dat opvalen is ...

 

Onderwiezeres en ons veurmoaleg streektoalvraauw Ingeborg Nienhuis het op de leste Dag van de Grunneger Toal t Slim Kört Verhoaltje, körtweg SKV,  introduceerd in de Grunneger schrieverij. Dat is de Grunneger variaant op t Zeer Kort Verhaal, wat n bedenksel is van de Nederlandse schriever/columnist A.L. Snijders. In heur lezzen Nederlands op n middelboare schoule bruukt Nienhuis t ZKV om leerlingen te helpen bie t verbetern van heur toalverzörgen en heur schriefveerdeghaid. Zai gaf op ons joarliekse toalfeest n workshop woarin t schrieven van SKV oefend worden kon. Doarbie was t d'uutdoagen om n kompleet verhoal te vertellen in minder as 100 woorden. Dat het votdoadelk al wat schiere verhoaltjes aanbrocht, woaruut bliekt dat de Grunneger schrieverij zoch meroakel laint veur t SKV.

 

n Stuk of wat van dij verhoaltjes heb ik in Kreuze verschienen loaten om ons lezers en schrievers ook mit t verschiensel SKV in aanroaken te brengen. Doarmit binnen al gounent uutdoagd om t te pebaaiern. De nije Kreuze, dij begun september verschient, zel t daarde nummer op riege wezen woarin SKV te lezen binnen. Hopelk zet dat zo deur en krigt t SKV zien vaste aandail in de Grunneger schrieverij.

 

Veur mie is t ook goud om mit t schrieven van SKV aan d'loop te goan. k Mout miezulf as schriever verbetern, want veur mie is t ook wel n moal stoer om nait te veul woorden te bruken. En zo kom k nog es tot t uutwaarken van ideeën en aantaikens en t òfronden van n verhoal. k Leuf dat k wel matrioal genog heb om n riege SKV te schrieven. Ze kriegen heur aigen bladziede hier op de webstee.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Gerdien Jimmink
een jaar geleden

As Achterhoeker bin ik ok veur het kort hollen van schrieftekst. A.L.Snijders woont per slot in onze buurte!🧐

Bert
een jaar geleden

Zo is t toch ook mit ale Nedersaksen, dat ze mit waaineg woorden veul zeggen kinnen? Zulf Snijders wait dat, as geboren Amsterdammer.