Op t heden wordt veul proat over moatwaark en aigen regie in de zörg. Dat binnen haldaal gain nijmoodse begrippen, aigen regie veur lu mit n liggoamelke bepaarken is al sunt 1974 de missie van Fokus. Dat is n veurwoarde veur n vrij, zulfstandeg leven en n volweerdege dailnoame in de soamenleven, zo as veur elkenaine zúnder bepaarkens.

 

Bie Fokus hait t gain zörg, mor ADL-assistentie. t Uutgangspunt is, dat liggoamelk bepaarkten veur zochzulf zörgen kinnen en allenneg hulp neudeg binnen bie t uutvoeren van heur Algemaine Doagelekse Levensverrichtens.

 

ADL-assistentie is 24 uur per dag op òfroup beschikboar en bepaarkt zoch benoam tot liggoamelke verzörgen, hulp bie eten en drinken, ainvoudege verpleegkundege handelns en wat hand- en spandainsten. t Gaait zoveul meugelk op aanwiezen van de cliënt.

 

Der is gain hulp bie t huusholden, eten moaken, bosschoppen doun en zukswat, dat mout je zulf regeln. Fokus bemuit zoch ook nait mit de leefwieze, privacy en keuzes van de cliënt en geft doarbie den ook gain begelaaiden.

 

As uutwozzen kirrel (of wat doar veur deurgaait) bin k old en onwies genog om veur miezulf te zörgen. Ik wil mien aigen leven laaiden. Dat kin nait as je bie d'ollu of in n verpleeghuus wonen. Fokus geft doar n veul betere meugelkhaid veur. Ik von t den ook logisch om veur Fokus te kaizen.

 

Fokuswonen is n veurbeeld veur de gehandicaptenzörg. Schaande genog waiten veul lu nait dat Fokus bestaait, omreden dat ze zochzulf nait promoten. t Is aargens wel te begriepen dat ze onzichtboar blieven willen, mor doarmit doun ze zochzulf tekört.

 

Hier binnen n filmpie te zain en n brochure te lezen. Meer waiten? Kiek op de webstee van Fokus of YouTube.