't Kin aal in t Grunnegs'

Bert Wijnholds het zien aigen webstee

 

Bert Wijnholds is blogger, tekstredakteur, columnist en wikipedist. En maint dat hai ooit nog n eerliekse schriever worden kin ...

 

Sunt maai 2011 bin k aan d'loop in de Grunneger toal, as tekstredakteur van t digitoale tiedschrift Kreuze (http://www.kreuzekeuze.nl). t Noakieken en verbetern van aander lu heur schriefwaark het mie dertou aanzet om zulf meer te schrieven. k Blog op mien aigen webstee (https://www.bertwijnholds.nl), k bin onregelmoateg columnist veur Webloug (http://www.webloug.nl) en k schrief artikels op Wikipedie. En dat dou k aal in t Grunnegs.

 

k Bin (nog) gain schriever van verhoalen en gedichten. Doar is al n nuver aanbod in, woar ik tot zowied nait veul nijs aan bie te droagen heb. Tenminzent nait as ik mie as schriever onderschaaiden wil.

 

t Kin aal in t Grunnegs

Onder t credo 't kin aal in t Grunnegs' bin k benoam vörms van schrieverij aan t onderzuiken woar Grunnegstoalege schrievers zoch nait mit bezegholden. Want ook streektoalen binnen bruukboar veur n verschaaidenhaid aan schriefwaark.

 

In t Grunnegs wor je nait (roem) bedaind mit t nijste nijs en d'achtergronden doarbie, infermoatieve artikels dij joen kennis verbraiden en verdaipen, enz. Veur zowied dat zokswat der al is, gaait t altied over Grunnen en de Grunnegers, de toal, de kultuur, t gas … mor der is meer in de wereld as dat.

 

Net as in aander toalen kin je in t Grunnegs over elk onderwaarp proaten, den mot derover schrieven ook meugelk wezen. t

waitenschop, ekonomie

poletiek, geschiedenis

sportversloagen,

eterij,

raaizen

Der is dus nog genog te schrieven.

 

In t blogbericht n Moal wat aans (https://www.bertwijnholds.nl/blog/205298_n-moal-wat-aans) geef k aandacht aan de Grunnegstoalege schrieverij dij al wel in de media te vinden is.

 

Kom n moal aan op mien webstee, om te strunen in mien blog, te reageren op wat k schrief en ideeën aan te droagen veur aander soorten van tekst of veur nije onderwaarpen. Veur meer verschaaidenhaid in de Grunneger schrieverij.

 

Bert Wijnholds

 

Webstee: http://www.bertwijnholds.nl

E-mail: info@bertwijnholds.nl

Facebook: https://www.facebook.com/bertwijnholds.blogger

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bertwijnholds050