't Kin aal in t Grunnegs'
Wat algemaine tips veur as j'in joen streektoal schrieven willen:
 
Schrieven in de streektoal mot (om t in goud Grunnegers te zeggen) n 'mindset' wezen. Wees zoveul meugelk aan d'loop mit schrieven in joen toal: in braiven koarten en e-mails aan femilie en vrunden, op Facebook en Twitter, mor biev. ook joen bosschoppenbraifke.
 
Schrief nait in de streektoal om de streektoal. Stamp joen verhoal nait vol mit zoveul meugelk Grunneger woorden en uutdrukkens, as dij niks biedroagen. n Moal 'wat op bozzem zetten' of 'n swilk op toavel leggen' mag best, mor overdrief t nait.
 
t Grunnegers het veur bepoalde woorden verschaaiden schriefwiezen. Siemon Reker zien buutswoordenboukje geft as Grunneger vertoalens van allemaal: aalman, aalmoal, aalpmoal, aaltemoal, altmoal en apmoal. Bruuk nait ale variaanten van n woord deur nander, kais ain schriefwieze en hol doaraan vast.

k Leuf nait dat t Grunnegers regels kin veur t schrieven van noamen, moar ik dou t zo: As k over n bestoande perzoon schrief, bruuk ik de Nederlandse schriefwieze van zien/heur noam. Bieveurbeeld as k wat schrief over n nije ploade van Erwin de Vries. As k n verhoal schrief mit n nait-bestoand figuur derin, bruuk ik de Grunneger schriefwieze, den zel t Erwin de Vrais wezen.

 

n Goud uutgangspunt veur de spèllen is de beknopte spèllenswiezer dij bie de Pervinzioale Schriefwedstried bruukt wordt: http://issuu.com/webloug/docs/spelling/1?e=7448268/7792254

 

Wait je nait (sekuur) hou of je n woord schrieven mouten? Dat kin j'opzuiken in Siemon Reker zien buutswoordenboukje, dat ook op t internet te vinden is: http://www.groningsonline.nl/