Debuut van n oldgedainde?

Kinder Van De Zun, Fries Wolma – foto: Bert Wijnholds

Mit n loopboan van al zesteg joar is Fries Wolma n oldgedainde in de Grunneger meziekwereld, mor mit zingen in t Grunnegs is e pas n joar of twaalven leden begund. As ‘bragelrocker’ in de band Zuver Scheerwol (mit Sijtse Scheeringa) en loater ook as solo-artiest haar e al n riege singles op zien noam. Nou is der endelk ook n volledeg album mit Grunneger waark van hom uut: de cd Kinder Van De Zun, dij in maai feestelk prezenteerd wuir.

In opnoamestudio De Fabriek van drummer Dik Pomp is aan t album waarkt, mit de mitwaarken van n stel goie muzikanten. Boeten de drij lest verschenen singles Aarm Of Riek, Sums en Zunne Komt Weer Op stoan der zeuven nije nummers op. Wolma het de leste joaren veul nummers schreven, woaruut hai n keuze moakt het. Dat brocht n gevarieerd album aan.

As zanger en muzikant het Wolma al mit uutainlopende meziekstielen aan d’loop west en as producer, arrangeur en studiomuzikant het hai mit verschaaiden regionoal en landelk bekende artiesten waarkt. Zien muzikoale veulziedeghaid komt uut t album noar veuren.

Kom Bie Mie Laiverd is n ingetogen laifdeslaidje. Wolma holdt t klaain, mit bloots zien aigen stem en n akoestische gitaar. Tegenover zien leutje eerbetoon aan n gelaifde wordt hai vocoal t mainst uutdoagd in As k Der Over Noadenk, n duet mit rockzangeres Hennie Dolsma (o.m. The Rocking Tigers). Mit zo’n staarke stem noast zoch mout Wolma meer van zien zangkunsten aanspreken en bliekt hai nog over n krachtege stem te beschikken. In t nummer blikken baaident op t leven terogge. In Doek In t Verleden gaait t ook over denken aan vrouger, in t besef dat der n tied kommen kin dat je ales nait meer waiten. n Tied dij der al heer is veur Ons Moeke, dij nait meer de vraauw is dij altied veur elkenaine kloarston.

Weeromkieken gebeurt ook in t melodieuze countrynummer Kinder Van De Zun. Op de karakteristieke klanken van n Dobro-gitaar, prachteg bespeuld deur Adrian Farmer (De Stroatklinkers), wordt d’eerste jeugdlaifde bezongen, toun je nog jong en onbezonnen waren en nog nait veul van t leven wozzen. De gelaifden binnen nait meer soam, mor der wordt nog altied vol waarmte aan weeromdocht.

d’Eerste single dij noa t verschienen van t album uutbrocht is, is Waist Dat k Van Die Hol. In dit vroleke, zummerse laid zingt hai over t gemis van n gelaifde. t Nummer verrast mit n biezundere moatsoort en Oafrikoanse invlouden. Noar t ende van t laid wordt t ritme meer opwekkend, zulfs wat opzwepend. Is dit n meugelke zummerhit? n Opwekkend ritme zit ook in Hou Word Nou Den. Hierin gaait Wolma wat in de richten van zien Javelins-verleden, want t is n echt rock ‘n roll-nummer.

Noa zesteg joar in de meziek kin je nog altied tot nije dingen kommen. Fries Wolma is in de Grunneger toal gain debutant meer, mor n album in de streektoal is toch weer n nijlootje van hom. Mit Kinder Van De Zun geft hai t bewies dat je as oldgedainde nog aal weer n soort van n debuut moaken kinnen.