Kreuze zöcht nije redakteurs

Kreuze 97 – Schaarmòfdruk: Bert Wijnholds

In t jongste nummer van Kreuze staait n belangriek bericht van ons as redaksie. In onderling overleg hebben ik en mien co-redakteur Henk besloten om noa t verschienen van Kreuze 100 ons waark dele te leggen. Dat huift nait betaiken dat Kreuze opholdt te bestoan. Wie pebaaiern laifhebbers te vinden dij der wat veur vuilen om dermit wieder te goan. Vandoar datve n oproup doun veur nije redakteurs.

t Digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze zit alweer in zien zeuventiende joargang. Veur Henk is dat ook de zeuventiende as opmoakredakteur en beheerder van de webstee. Veur mie is t de twaalfde joargang as tekstredakteur en de negende as beheerder van de facebook-bladziede.

Aal dij joaren hebben wie der n bult oardeghaid aan had om mit en veur laifhebbers van de Grunneger schrieverij elke twij moand weer n schiere uutgoave te moaken. En dat hevve nog altied. Mor wie zain ook bie leutjen aan n mement aankommen woarop wie zeggen: t is goud zo. t Honderdste nummer van Kreuze liekt ons n goud punt om dermit te stoppen.

Nou is Kreuze 97 uut, dat betaikent dus dat wie nog drij nummers te goan hebben. Of, en hou, t doarnoa wiedergaait is nou nog de vroage. t Zol goud wezen as der gounent binnen dij der n vervolg aan geven willen. Kreuze is n blad woarin elkenaine publiceren kin, ook schrievers dij gain literair nivo hebben of dat noastreven. Ook dij verdainen t om lezen te worden en doar is Kreuze n geschikt medium veur.

Vanzulf blieven Henk en ik veur ons leste Kreuzes onverminderd aan d’loop om der wat schiers van te moaken. En wie zollen der bliede mit wezen as doarnoa nog verschaaiden nije nummers van Kreuze verschienen kinnen.