Over Bert

k Bin geboren op 9 september 1973 op Knoal. k Bin opgruid op t Alteveer, woar k de Grunneger toal van huus uut mitkregen heb. Tot mien 34e heb k doar woond.

Toun k zeuven joar old was, wuir bie mie duchenne vaststeld. A.g.v. dizze progressieve spierzaikte heb k liggoamelke bepaarkens. Der is goud mit te leven, dat is wat ik hier derover zeggen wil.

Sunt 2007 woon k in Stad. Doar heb k bewust veur kozen, mor t was wel ingeven deur noodzoak: k wol zulfstandeg wonen en zoveul meugelk mien aigen leven laaiden. Dat kin veur mie nait in de pervinzie, mor wel in Stad. Doar binnen drij prejekten van Fokus. Dit is n organizoatsie mit landelk sikkom 100 prejekten woar lu mit n liggoamelke bepaarken zulfstandeg wonen kinnen, mit regie over heur aigen leven.

k Bin ooit mit n aigen blog begund om te schrieven over mien ervoarens mit t fokuswonen en wiedere belevenizzen in mien persoonleke leven. Dat dee k eerst in t Nederlands. In meert 2010 schreef k mien eerste blog in t Grunnegs, noar aanlaaiden van mien bezuik aan d’eerste Dag van de Grunneger toal. Al gaauw brochde t fokuswonen mie nait meer genog stof tot schrieven aan en bin k mie meer touleggen goan op schrieven in t Grunnegs.

In maai 2011 bin k aktiever worden in de Grunneger toal, as tekstredakteur van t digitoale tiedschrift Kreuze. Sunt dat mement schrief k mien blogs bloots nog in t Grunnegs. t Noakieken en verbetern van aander lu heur schriefwaark het mie aanzet om zulf meer te schrieven. Nait veul verhoalen (wel SKV’s) of gedichten, want de streektoal laint zoch goud veur meer en aander vörms van schrieverij. Op dizze webstee pebaaier k doar veurbeelden van te geven.

k Blog nog wel over Fokus as dat zo uutkomt. As k nog n moal wat meer aandacht deraan geven wil, zel dat in n aander vörm wezen. Doar ligt vervast nog n meugelkhaid veur t schrieven van n fiktief verhoal.

Belangrieke blogs:
Bert is gefokust
Wat om handen hebben