Is Fokus te onpersoonlek?

Òfbeelden: Fokus

De leste joaren is t personeelsverloop hier bie Fokus schrikboarend hoog. Vanòf meert 2017, dus in 84 moand tied, binnen der 80 nije gezichten veurbiekommen, woarvan 53 in de loop van de tied òfhoakt binnen. Op t mement binnen der dus nog 27 ‘nijen’ over. Degenen dij hier nait meer waarken, binnen om verschaaiden redens òfvalen. Ain van dij redens is n verkeerde veurstèllen van wat fokuswonen of t waarken bie Fokus inholdt.

Fokus kin n goie meugelkhaid wezen om zunder relevante veuroplaaiden of waarkervoaren in de zörg in te stromen, of veur n waarknemer dij t waarken bie n traditionele zörgverlainer veur bekeken holdt, om van boan te veraandern. In baaide gevalen kin de veraandern van loopboan aans uutpakken as dat je van teveuren docht haren. De menaaier van waarken is nait typerend veur t beeld dat je deurgoans bie de gehandicaptenzörg hebben.

Fokus is n beetje n boetenbaintje in de zörg. Ze nuimen t den ook gain zörg, mor ADL-assistentie (lees in n eerdere blog wat dat inholdt). t Idee derachter is, dat lu mit n liggoamelke bepaarken veur zochzulf zörgen kinnen en doar bloots uutvoerende hulp bie neudeg binnen. Fokus is dus gain instèllen of vörm van begelaaid wonen, woar je waaineg tot niks in te brengen hebben wat t invullen van joen zörgvroag aangaait.

As je vanuut n ‘vrumde’ bedriefstak aan n loopboan in de zörg begunnen (dat kin dus via Fokus), liekt t makkelk waark. t Is veur mie stoer om te zeggen of ADL-assistenten heur waark as zwoar ervoaren (ik kin nait veur heur proaten), mor k zol t wel intensief nuimen willen. Der binnen wel es sollicitanten dij denken dat ze ‘leuke’ dingen mit de cliënten doun goan: spellechies speulen, n koppie thee drinken of n ìndje wandeln goan. Zuksoort dingen binnen gain toaken van Fokus. Cliënten huiven nait begelaaid en bezeg holden worden. Fokus is der eerst en veuraal veur de basoale zörg dij je as mìns neudeg binnen om doagelks funktioneren te kinnen.

Nije waarknemers dij wel ervoaren in de zörg hebben, mouten voak ook leren dat t bie Fokus der aans aan tou gaait. Veur n verpleegkundege of zaikenverzörgende is t nait gewoon om de regie bie de cliënt te loaten. De wìnsen, de dagindailen en t tempo van de cliënt binnen laaidend en niks wordt vastlegd in zörgplannen. Der binnen wel hygiënerichtlienen, arboveurschriften en protokollen veur ainvoudege verpleegtechnische assistentie, woar Fokus zoch aan te holden het, want d’aigen regie van cliënten is ook nait onbepaarkt.

Der binnen wel gounent bie west, woarvan ik docht: wat dut dij hier aiglieks? Zuksent goan aan t ìnde van heur proefperiode, of zulfs veurtied al, weer vot. Voak kom je der nait achter wat de reden doarvan is, mor òf en tou heur k wel es wat. Zo was der aine dij de assistentieverlainen te onpersoonlek von. Je kinnen der bloots noar gizzen wat zai doaronder verstaait. In heur veurege waark mos ze zörgen veur n cliënt dij liggoamelk volwazzen was, mor de verstandelke vermogens van n peuter haar. Dij kon zulf nait de regie voeren en assistentie op òfroup en aanwiezen vroagen, woar t bie Fokus aal om draait. As je t haile leven van n zörgvroager invullen mouten, zol dat den persoonleker wezen?

Wat t bie Fokus juust persoonlek moakt: der is n meer geliekweerdege interaktie mit cliënten, dij elk n aigen invullen aan heur leven geven. Zai waiten zulf wat ze willen en neudeg binnen en wat goud veur ze is. Der is gain organizoatsie dij doar wat in te bepoalen het. Bie elke cliënt gaait t der aans aan tou en doarin kin Fokus veul meer moatwaark levern. Dat moakt adl-assistentie n persoonleke menaaier van zörgverlainen. Ik zeg den ook al joaren dat fokuswonen n veurbeeld veur de gehandicaptenzörg is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.