Gezelleghaid mit Henk Puister

Henk Puister – foto: Jan Glas

Henk Puister is ain van de bekendste hedendoagse schrievers in de Grunneger toal. In verschaaiden bouken, bundels en bloumlezens is waark van hom te vinden. Hai was meer as 30 joar n vaste gast in t streektoalpergram Toezeboudel op lokoale omroupen. As je gain Grunneger bouken of tiedschriften lezen en zien noam nait kennen, heur je vervast ook wel es teksten van hom. Veul artiesten as Wia Buze, Gerard Schoonebeek, de Askay Brothers en de jonge zanger Krzysztof Groen zingen nummers woarvan hai de tekstschriever is.

Al vanòf t begun van de joaren 1980 is Puister aan d’loop mit t schrieven van gedichten en verhoalen in t Grunnegs en in t Nederlands. Zo’n aktieve en produktieve schriever het meer as genog waark (eerder veul te veul) om n oavendvullende veurstèllen mit te moaken. Dat mos lesten zotterdag mor es wezen, in theoater Van Beresteyn in Veendam. n Klaainschoalege opzet in de Jonckherenzoal zörgde veur n sfeer van ‘gezelleg onder mekoar’ bie Laangeleegte, Veenkade En Weer Thuus, woarin hai n inkiek in zochzulf geft, mor ook veul oog veur zien medemìns het.

Bie de Laangeleegte denkt elkenaine votdoadelk aan de BV Veendam, de voetbalclub woar Henk meer as 40 joar traauw supporter van west het. Veenkade is t revalidoatsiesentrom in Veendam, woar hai n poar weken touholden mos noa n huusholdelk ongeluk en n opnoame in t braandwondensentrom van t Metini zaikenhuus. Thuus is zien geboorte- en woonstee Sapmeer. t Binnen zomor wat steeën dij de neudege belevenizzen en herinnerns en doarmit inspiroatsie aanbrocht hebben om te schrieven. Mor n schriever as Henk Puister het aiglieks nooit verlet van inspiroatsie, schrieven is gewoon n noodzoak of n twijde noatuur.

Henk druig old en nij waark veur uut zien rieke arsenoal aan verhoalen en gedichten. Hai haar ook wat van zien laidteksten uutkozen. Nait om te zingen, doar mos e volgens zien aigen zeggen mor nait aan begunnen. Mor veurdroagen het vanzulf as veurdail dat je nog wat beter noar de tekst luustern goan. Mainsttied wordt t op n luchtege en voak humoristische menaaier brocht, mor der is ook ruumte veur n gevuilege noot. Hai nam ons ook mit noar t begun van zien schrieversloopboan, woar t luchtege ook al d’overhaand haar bie t schrieven van slagzinnen en körde humoristische gedichtjes.

Alhouwel dizze oavend benoam om de schriever draaide, ston hai der nait allenneg veur. Hai haar twij gasten nuigd om n poar biedroagen te doun. Henk zien bruier Bé las wat schetsen veur over de zaikte en leste levensfoase van heur voader Wessel. Dizze körde stukkies het Bé optaikend in t bouk Weerom Noar Vrouger, dij de bruiers mit heur baaident schreven. Henk druig n verhoal veur over n interview dij hai mit pa Puister haar in de veurberaaiden op dat bouk. Uut t verhoal over pa zien eerste motorfietse bliekt dat de zeuns t smuie proaten en t verhoalen vertellen van senior aarfd hebben. Veur n muzikoale biedroage zörgde Henk zien goie vrundin Joyce Bodewes. Zai schrift ook wel es in t Grunnegs en won al es n pries bie n schriefwedstried mit n verhoal over de tied dat zai as kind uut Nederlands Indië noar Nederland kwam. Mor Joyce is meer aan d’loop mit zingerij. Zai brocht o.m. twij laidjes te heuren dij ze zulf in t Grunnegs omtoald het: Streel De Strikkies Uut Mien Hoar (Take The Ribbons From My Hair) en Vogelvlucht (Bird On A Wire). Op verzuik van Henk zong ze Arm Den Haag, oorspronkelk deur Willem Wilmink schreven veur Wieteke van Dort, woaruut vanzulf ook Joyce heur Indische achtergrond noar veuren komt.

Noast n goie schriever is Henk Puister ook n beeldend verteller. Ik bin nait recht n beelddenker, mor zo as hai t wait te brengen, kin zulfs ik t leventeg veur mie zain. As schriever mout je dat ook kinnen om der veur joen pebliek n schiere oavend van te moaken. Zo gingen twijmoal drij ketaaier gaauw om. De tied vlugt as je joe vernuvern, doar zörgt n onderholdende schriever as Henk Puister wel veur.