Is dat dien vraauw?

Òfbeelden: 123RF

‘Ik kin gain vrundin kriegen, omdat ik gehandicapt bin,’ zee Johan tegen mie. Johan zat al n joar of wat in t verpleegtehuus en haar, net as ik, duchenne en beoademing. k Begreep wel dat hai inderdoad nooit aan de vraauw kwam, mor of dat nou bloots aan zien handicap lag? Dat e in n tehuus votstopt zat, ging hom nait helpen. En ik zag bie hom wel aander bepaarkens …

Op de webstee van t Duchenne Parent Project stonden ooit teksten – dudelk schreven deur aine mit n medische achtergrond – over de zörg veur jonges en mannen mit duchenne. Doar ston ook zukswat in, as dat t sikkom onmeugelk wezen zol om n normoale reloatsie te kriegen. Der binnen vervast meer lu dij dat gewoon mor aannemen. En dat is den weer n aannoame van mie, want t onderwaarp komt nooit aan bod as aine mie vroagen steld over duchenne. Mainsttied bin k verrast, sikkom verboasd as n moal n ‘normoale’ aannoame over mie doan wordt.

Zo ook op n feest ter ere van mien oompie zien tachtegste verjoardag. Tachteg is prachteg, wordt wel es zegd en zukswat mag vierd worden. k Was ook nuigd en ging der maank mit mien hulp. Zai waarkt bie mie om t huusholden te doun en gaait voak mit mie bie t pad as k aargens hìn mout of wil. Ze komt zodounde ook bie mien femilie over dele. Ze heurt der nog net nait bie … of meschain toch wel?

n Vraauw en heur liggoamelk en licht verstandelk bepaarkte dochter gingen bie ons bie toavel zitten. De moeke kon mien ollu wel en haar zodounde wel es over mie heurd. Aansom wos k ook van heur en heur dochter òf. Toun zai zoch aan mie veursteld haar, gaf ze mien hulp n haand en vruig aan mie: ‘Is dat dien vraauw?’ Veur zowied k mie herinnern kin, was dat veur t eerst dat aine mie dat vruig. d’Ollu waren even te gaauw mit uut te leggen dat ze nait mien vraauw is, mor mien hulp. Mien reaksie haar aiglieks wezen mouten: dat mog k willen.

t Veurdail van fokuswonen is, dat je aigen regie hebben en joen leven zulf invullen. De woonsituoatsie is gain belemmernde faktor, dus ook nait bie t hebben of aangoan van n reloatsie. Veur cliënten mit n gezin is t fokuswonen ook meugelk. Hier op t prejekt is t al n moal veurkommen dat n cliënt n reloatsie mit n mitwaarkster kreeg. Zai is toun op n aander prejekt waarken goan, want t is vanzulf nait te doun om partner én adl-assistent van dezulfde perzoon te wezen … liekt mie.

Vanuut dat oogpunt was t gain roare aannoame dat k mit ‘mien vraauw’ op t feest was. Mor der wordt aiglieks altied van uutgoan dat aine in mien gezelschop wel n zörgverlainer wezen zel. En mainsttied is dat ook zo.