Samira wil Grunnegs leren

Der binnen in Grunnen nog echt wel jongern dij Grunnegs leren willen. Ook as heur achtergrond nait ains zo Grunnegs is …

Ook mit mien liggoamelke bepaarkens kin k zulfstandeg wonen en zoveul meugelk mien aigen leven laaiden. Dat wordt meugelk moakt deur Fokus. Dij zitten op loopòfstand bie mie in t flatgebaauw en der binnen 24 uur per dag lu aanwezeg dij op òfroup assistentie geven kinnen.

De jongste dij bie Fokus waarkt, is Samira. Zai is veur in de twinteg en van Marokkoans bloud. ‘Ik kan geen Gronings,’ zee ze. Mor ze wil wel wat van mie leren. Dat kin, vanzulf. Woar begun je den mit? Dat Grunnegers altied moi zeggen. Zai kin t ook, mor verget t nog in de praktiek te bruken. Den komt ze der in mit ‘goedemorgen’. Doar liekt aargens ook nog n soort van Gooise ejr in te zitten, woar ze dij den vot het … zukse eelskeghaid ken ik nait van heur.
‘Wat zegstoe doar?’
‘Ik bedoel … moi.’
‘Dat docht ik.’

Huusholdelk waark is gain toak veur Fokus, doar heb k aigen hulp veur. Mor k verwacht wel van Fokus dat zai gain rommel achterloaten. Zo mos der even wat opveegd worden.
‘Heb je ook een motblik en veger?’
‘Wat zegstoe?’
‘Heb je ook een motblik en veger?’
‘Doe kinst toch gain Grunnegs?’
‘Nee.’
‘Woar vruigst nou den om?’
‘Motblik en veger. Of is dat Gronings?’
‘Zugst wel dastoe t kinst?’

Fokus helpt mie wel mit t eten, mor eten koken maggen ze nait. Mien waarm eten mout k aans regeln en veur bv. t broodeten mout k wat hìnzetten loaten veur t wieder kloarmoaken.
‘Magst mie wel n stoetje smeren.’
‘Wát zeg je?’
‘Magst mie wel n stoetje smeren.’
Vol vroagtaikens keek ze mie aan.
‘Je mag me wel een boterham smeren.’
‘O, ik dacht al dat je zei: toetje smeren.’ Om t beter te leren, mout ze herhoalen wat heur veurzegd wordt. ‘Wat zei je nou … een stuutje?’
‘n Stoetje.’
‘Oké, stoetje.’
‘Dat klinkt goud.’
In tied het ze mie al voaker n stoetje smeerd, en k loat heur t zeggen, dus dat woord zit der nou wel in.

Veurlopeg blift t bie lözze woorden, haile zinnen leer k heur nog nait. Alhouwel ze smangs de spreuken op Fré Schreiber zien Grunneger spreukenklender wel begript. As ze echt goud Grunnegs leren wil, zol k heur aanroaden es op kursus te goan. Mor t begun is der …