Tiende toalfeest

In 2010 is op veursproak van dichter/schriever Tonko Ufkes de Dag van t Grunneger bouk uutbraaid tot n groter evenemìnt, woar ons streektoal in aal zien vörms beleefd worden kin. t Was bie d’eerste moal al n sukses en doarnoa is t allenneg mor populairder worden. Lesten zotterdag beleefde de Dag van de Grunneger toal t tienjoareg bestoan as högtepunt van de Meertmoand Streektoalmoand. Ook nou was t weer n drokbezöchte dag mit n bomvol pergram.

Dit joar is t honderd joar leden dat t vraauwenkaisrecht invoerd is, doarom was der tiedens dizze editie ekstroa aandacht veur Grunneger vraauwen. Aander belangrieke themoa’s waren t Nedersaksisch en t digitoalizeren van t Grunnegs.

k Kon der nait vanòf t begun bie wezen, mor kwam binnen tiedens n verkörte uutvoeren van DE GRUP, de Nedersaksische veurstèllen woarin Bert Hadders, Erik Harteveld en Otto Groote t pebliek mit aan de raaize nemen deur t veenlaand aan baaide kanten van de Nederlands-Duutse grìns. Hadders en Groote, baaide òfstammelingen van drìntse boeren, verkennen op muzikoale menaaier nanders geschiedenis. Doarbie Harteveld treedt op as tolk. Aiglieks nait neudeg in twij aansloetende kontraainen woarvan de streektoalen zoveul op nander lieken. Doarbie prat e ook nog es mainst Hoogduuts …

Op de toal- en boukenmaarkt heb k twij bouken kocht. Der is nog best wat keur aan kinderbouken in t Grunnegs. As dij biedroagen aan t deurgeven van de streektoal, kinnen der nait genog van wezen. Veur groten dij nog gain Grunnegs (lezen) kinnen, binnen ze ook n goud startpunt. En veur biev. de boukjes van Nijntje bin je toch nooit te old? Ik koop mie wel es zukse boukjes. Nijntje op fiets haar k nog nait en was nog verkriegboar. k Wol ook geern t bouk k Wil t van Jan Siebo Uffen hebben, mit viefteg van zien Grunneger laidteksten en smuie Nederlandse omtoalens doarvan. Uffen is n boaskerel as t gaait om t schrieven van poëtische laidteksten. k Zol willen dat ik dat ook kon, meschain kin k de kunst van hom òfkieken. k Heb mie ook n cd kocht: Kokeleko van Bert Hadders mit Joost Dijkema.

De nije biezunder hoogleroar Nedersaksische/Grunneger toal en kultuur aan de RUG, Martijn Wieling, gaf n prezentoatsie over t prejekt Van Old noar Jong. Soam mit de verainen Dörpsbelangen Zandeweer, Eppenhoezen en Doodstil ontwikkeln t Centrum Groninger Taal en Cultuur en de RUG n app woarmit grondschoulleerlingen speulenderwies Grunnegs leren kinnen. n Goud idee om de streektoal aan nije generoatsies deur te geven. k Hoop mit de bedenkers dat t prejekt zo’n sukses wordt, dat t over d’haile pervinzie uutrold worden kin.

De muzikoale òfsloeter was veur Irene Wilkens & Sikkom Kult, veur de gelegenhaid biestoan deur Irene heur schoonzuster Ivonne Schoenmaker en heur vrundin Marianne van der Velde. Bie t verschienen van t debuutalbum Sikkom Kult was al dudelk dat Irene Wilkens n goie stem het en dat heur repertoire nait in ain vakje te stoppen is. Mit de man- en vraauwlu om heur tou brengt ze ook live n goud geluud. Dat moakt van heur de volgende staarke vraauw in de Grunneger meziek.

Veurmoaleg streektoalfunktionoares Ingeborg Nienhuis gaf n workshop Slim Körte Verhoaltjes (SKV) schrieven, noar veurbeeld van A.L. Snijders zien Ultra Korte Verhaal, dat in de Nederlandse literoatuur aan populariteit wint. d’Uutdoagen bie t schrieven van n SKV zit in t vertellen van n kompleet verhoal in minder as 100 woorden. Wie Grunnegers hebben de noam lu van waaineg woorden te wezen en de Grunneger schrieverij laint zoch den ook meroakel veur t SKV. Mor voak binnen ons schrievers te veul tekst neudeg om heur punt te moaken. In de workshop kon oefend worden mit t schrieven van SKV’s. oefend worden. De schriefsels wuiren beoordaild deur n jury onder veurzitterschop van letterkundege en docent Kor Groenewoud. De winnende biedroage wuir beloond mit n pries. As redakteur van Kreuze haar k belangstèllen veur de rezeltoaten van de workshop en hoop k ook wieder mit t SKV aan d’loop te goan, want t mout nait bie dizze aine gelegenhaid blieven.

Bekiek t beeldverslag dat fotograaf Pjotr Wiese moakt het van de tiende Dag van de Grunneger toal.