W Series helpt vraauwen in de racerij

Foto: W Series

Aankom zotterdag gaait de W Series van start, n raceklasse woar bloots vraauwelke coureurs aan dailnemen. t Is veur t eerst in de geschiedenis van de racerij dat zo’n klasse bestaait. Onder t motto ‘Rethink racing’ wil d’organizoatsie de meugelkheden veur vraauwen vergroten om deur te dringen tot de hogere regionen van d’autosport. Vraauwen zollen op heur weg noar de top nog te voak tegen n gloazen plefon aan kommen, veurdat ze echt deurbreken kinnen. Nait deur gebrek aan talent, t ligt mainsttied aan t uutblieven van (financiële) steun. De kampioene krigt n haalf miljoun dollar aan priezengeld, om heur te helpen de volgende stap te moaken. t Ultieme doul is om n vraauw in de Formule 1 te kriegen.

Veuruutlopend op de serie binnen de mainens nait allenneg mor positief. Veul mannelke racefans nemen t nait serieus. Op facebook en autsportforums worden grappen moakt over richtensgevuil en inparkeren. Ook seksistische opmaarkens over de dailneemsters, t prehistorische ‘de vraauw het mor ain recht en dat is t aanrecht’ en zulfs #MeToo kommen veur. In de serieuze reaksies gaait t mainsttied over de vroag of vraauwen liggoamelk en/of mentoal staark genog binnen om op t högste nivo mit te doun.

Sommege vraauwelke coureurs zain der ook niks in. ‘Wat n treurege dag veur d’autosport’, schreef Pippa Mann op Twitter. Volgens de Britse coureur uut o.m. de IndyCars (6 starts in de Indy 500) kaizen meugelke geldschaiters derveur om vraauwelke racers te segregeren in ploats van ze te steunen. ‘Ik bin daip ontgoocheld om zo’n historische stap achteruut mit te moaken.’ De jonge Duutse Formule 3-coureur Sophia Flörsch begript d’argumenten, mor kin zoch nait vinden in in d’oplözzen. ‘Vraauwen binnen steun neudeg op de laange termien en betraauwboare sponsors.’ Zai wil t gewoon opnemen tegen de besten in de sport. En op t heden binnen dat toch veuraal manlu.

Veul mannelke coureurs lieken gain uutgesproken mainen te hebben of kommen doar nait veur uut.

De coureurs van de W Series 2019 (foto: W Series)

Der waren 55 aanmeldens van vraauwen dij wél aan de W Series mitdoun wollen. In n vaardoagse selectieronde binnen dij uutgebraaid test op verschaaiden voardegheden: nait allenneg op t rieden zulf, mor ook liggoamelke fithaid, mentoale bekwoamhaid, psychologische en psychometrische tests, communicatieve voardegheden enz. Doarnoa gingen 28 kandidoaten deur noar de twijde ronde, woarin o.m. de te bruken racewoagen test wuir. Uutendelk het t n startveld van achttien coureurs aanbrocht.

Doaronder de 24-joarege Nederlandse Beitske Visser. Zai begunde as viefjoarege in karting en zit vanòf heur zeuventiende in d’autosport, veurnoamelk in ainzitters. In twij seizoenen ADAC Formel Masters won ze drij wedstrieden en wuir ze twij moal 8e in d’endstand van t kampioenschap. Doarnoa ree ze drij joar in de fysiek zwoare Formule V8 3.5, mit in twij races n viefde ploatse as beste rezeltoat. In de GP3, n juniorklasse in t veurpergram van de Formule 1, het ze twij moal n race reden. As eerste vraauw wuir ze opnomen in t juniorenteam van Red Bull Racing, mor mos doar al gaauw weer vot, noa n  teleurstellend seizoen in de ADAC Formel Masters. Tot zowied het Visser 118 races reden, mit 7 overwinnens en nog 11 aander podiumploatsen.

De Britse Jamie Chadwick ree as elfjoarege veur t eerst op n kart en kwam op heur vieftiende in d’autosport via de race-oplaaiden van de Ginetta Junior Championship. In 2015 won ze, soam mit heur mannelke teamgenoot Ross Gunn, de titel in de GT4-klasse van t British GT Championship. Mit 17 joar was ze nait allenneg d’eerste vraauw, mor ook de jongste rieder ooit dij kampioen wuir. Vleden joar was zai d’eerste vraauw dij in de Britse Formule 3 n race won. In de winter van 2018-2019 dee ze mit aan de MRF Challenge, woarin ze as eerste vraauw de titel won.

De mainst ervoaren coureur is Alice Powell, dij al 203 wedstrieden in verschaaiden klasses reden het, woarvan ze 23 won en in nog 49 op t podium ston. In 2010 wuir ze kampioen in de British Formula Renault Championship (BARC). In 2012 ree ze in de GP3 en was d’eerste vraauw dij doar punten scoorde. In 2014 won ze de AFR Series. Toun mos ze stoppen wegens gebrek aan financiële steun.

d’Organizoatsie van de W Series het officieel gain uutsloagen bekend moakt van de testdoagen. t Ging volgens de wedstriedlaaiden nait om snelle rondetieden, mor veul meer om t kennismoaken mit de woagen. Toch kwam via Twitter n foto noar boeten van de tiedwoarnemen, mit de tieden van ain dag. Doaruut bleek dat dizze drij vraauwlu bovenaan stonden, mit bloots de 18-joarege Spoanse Marta Garcia nog veur zoch. Meugelk geft dit toch aan dat zai de grootste kanshebbers op goie rezeltoaten binnen.

Coureurs as Pippa Mann en Sophia Flörsch willen tegen manlu racen en zoch nait ‘wegzetten’ loaten in n apaarde raceklasse. Stellen ze doarmit terecht dat de W Series onneudeg is, of zulfs onwìnselk? Zo zol t wel wezen mouten. n Vraauw dij n volgende stap moakt, komt ja toch weer in dij mannenwereld te lande. De klasse kin vraauwelke coureurs wel zichtboarder moaken, woardeur ze n goud veurbeeld wezen kinnen veur wichter om coureur te worden. Zichtboarhaid moakt de riedsters ook interessanter veur sponsoren. Veur de dailneemsters mout t n ekstroa meugelkhaid wezen om kennis en ervoaren op te doun, as t kin noast n klasse woarin ze t tegen mannen opnemen. Uutendelk mout n raceklasse apaart veur vraauwen nait neudeg wezen. De bedoulen van de W Series mout veuraal wezen om uut te vinden of – en zo joa, woar – vraauwelke coureurs tekörtschaiten veur t moaken van n volgende stap in heur loopboan. As ze uutvinden wat veur vraauwen de juuste aanpak is om aan de top te kommen, is dat weerdevolle kennis om te dailen mit coureurs, trainers, teams en autosportbonden. De W Series is pas echt n sukses as ze zochzulf overbodeg wait te moaken.

De wedstrieden in de W Series worden verreden rondom dij van de Deutsche Tourenwagen Masters. t Kampioenschap gaait over zes races. Aankom zotterdag 4 maai is d’eerste wedstried in Duutsland op de Hockenheimring. De W Series dut ook t TT-circuit van Azzen aan: de thuusrace veur Beitske Visser is op 20 juli. Zai de klender en meer info op de webstee van de W Series. Tickets binnen te verkriegen via de webstee van de DTM. De wedstrieden worden in Nederland live uutzonden op Ziggo Racing. Op Ziggo Sport binnen loater soamenvattens te zain. De NOS brengt in de race-weekends t wiedere nijs in heur sportuutzendens.

Wèllen: W Series, GP Update.net, Motorsport.com, Wikipedia

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *