Toalfeest

Lesten zotterdag wuir in t gebaauw van de RHC Groninger Archieven n nij evenemìnt holden: de Dag van de Grunneger toal. De toal- en kultuurorganizoatsies Biblionet Groningen, Huis van de Groninger Cultuur, RHC Groninger Archieven, Bureau Groninger Taal en Cultuur, Stichting ‘t Grunneger Bouk en Stichting Grunneger Toal haren mit nander n gevarieerd pergram opzet om ons streektoal in aal zien vörms te beleven. Doar mos k bie wezen, dus k ging der maank.

Rond elf uur haitde prezentoator Henk Scholte elkenaine welkom. RTV Noord-direkteur Henk Bleker gaf n tousproak, woarmit de dag officieel opend was. Doarnoa zong Harry Niehof n specioal veur dizze dag schreven laid. De nije bloumlezen Onderwegens wuir prezenteerd, mit gedichten en verhoalen van schrievers uut Grunnen, Drenthe en Oost-Vraisland. Bleker nam t eerste eksemploar in ontvangst. Elke bezuiker kon t boukje vergees kriegen.

Der was n toalmaarkt woarop o.m. Grunneger toal- en cultuurorganizoatsies en boukhandeloaren zoch prezenteerden. Der waren veul Grunneger bouken te vinden. k Wos dat der veul in en over t Grunnegs schreven wuir, mor t was meer as ik docht haar. k Heb mie doar de cd Altied Onderwegens van Harry Niehof kocht en k mog vergees twij eksemploaren van t twijmoandelkse tiedschrift Toal en Taiken mitnemen.

Der was n tentoonstellen over Kornelis ter Loan, bie mekoar brocht uut verzoamelns van Boelo Bats en de Grunneger Archieven. De noar de schriever, toalkundege en politicus vernuimde K. ter Loan-pries wuir deur diptaaierde Hans Gerritsen oetlangd aan zanger en RTV Noord-prezentoator Alex Vissering, veur zien verdainsten veur Grunneger toal. Vissering zong loater in t Café Chantant, woarin ook Harry Niehof, Wia Buze, Hans van der Lijke, Theoatergroep WAARK en Westkant Stad optraden.

Der wuiren lezens holden over t Grunnegs en gediplomeerde leroaren gaven Grunneger kurzussen. In twij filmzoalen waren documentaires, de speulfilm Die van Hiernoast en òfleverns van ons regiosoap Boven Wotter te zain. Heufdrolspeulers van Boven Wotter dailden handtaikens uut.

Grunneger schrievers en dichters lazen veur uut aigen waark. Dij gebrek het aan poëtische inslag, mor wel es aine verrazzen wol mit n Grunneger ode, kon mit hulp van sneldichters n gedicht moaken.

Veur kinder was der Grunneger poppenkaaste, mor veul beudels waren der schaande genog nait. Wie mouten de jeugd meer mit ons streektoal in aanroaken brengen, want t zol zunde weden as t verloren gaait. Konst n Grunneger speurtocht doun. Deur t haile gebaauw waren vroagen te vinden over toal en kultuur. Veur de winnoar was der n boukenpakket.

De Dag van de Grunneger toal mout n joarleks evenemìnt worden. Doar bin k mit veur. Alex Vissering wol ook wel n Dag van de Grunneger pot, dat liekt mie ook goud tou. Joen streektoal/dialekt en kultuur mouten leventeg holden worden en aal aandacht derveur is goud. Aander joar goa k zeker weer.