Bert is gefokust

As uutwozzen kirrel (of wat doar den veur deurgoan mout) vin ik dat k old en onwies genog bin om mien aigen leven laaiden te kinnen. Dat k duchenne heb, veraandert doar nait zoveul aan. k Mag den liggoamelk òfhankelk wezen, dat betaikent nait dat ik nait veur miezulf zörgen kin. Dat kin ook best as je zukse bepaarkens hebben as ik. As je zulf mor goud waiten wat je willen, wat je neudeg binnen en wat goud veur joe is. En dat mout je dudelk aangeven kinnen.

Op t heden wordt veul proat over moatwaark en aigen regie in de zörg. Mor dat binnen gain nijmoodse denkbeelden, aigen regie veur lu mit n liggoamelke bepaarken is al sunt 1974 de missie van Fokus. Dat is n veurwoarde veur n zulfstandeg leven en n volweerdege dailnoame in de soamenleven, zo as veur elkenaine zunder bepaarkens.

Fokuswonen is n veurbeeld veur de gehandicaptenzörg. Alhouwel t bie Fokus gain zörg hait, mor ADL-assistentie. t Uutgangspunt is, dat lu mit n liggoamelke bepaarken goud veur zochzulf zörgen kinnen en bloots uutvoerende hulp vroagen bie de Algemaine Doagelkse Levensverrichtens. De assistentie is 24 uur per dag op òfroup beschikboar en bepaarkt zoch benoam tot liggoamelke verzörgen, toiletgang, hulp bie eten en drinken, ainvoudege verpleegkundege handelingen en wat hand- en spandainsten. t Gaait zoveul meugelk op aanwiezen van de cliënt.

Fokus geft gain hulp bie huusholden, eten moaken, bodschoppen doun en wieder ook gain begelaaiden bie t inrichten van joen leven, dat mout je aal zulf waiten te regeln. Der is privacy en gain bemuien mit joen wieze van leven. As cliënt van Fokus mout je genog socioale zulfredzoamhaid hebben. Zo wordt t meugelk om volweerdeg in de soamenleven mit te doun en joen aigen leven te laaiden.

n Fokusprejekt bestaait uut 12 tot 20 huurwonens en bevindt zoch middenin n normoale woonwieke of appartementengebaauw. De wonens liggen op körde òfstand rond n 24 uur per dag bemande zörgpost, mor wel zo ver meugelk van n nander verspraaid deur de wieke of t gebaauw. In principe binnen de lu dij noast joe wonen liggoamelk gezond, mor in elk geval gain cliënten van Fokus. Doardeur bin je nait ‘veroordaild’ tot t omgoan mit aander cliënten. Dat is wel belangriek veur aine as ik, dij zoch nait zo in t gehandicaptenwereldje thuusvuilt.

Ook mit mien spierzaikte en de biekommende bepaarkens wil k zo gewoon meugelk leven, zunder dat mien assistentievroag en òfhankelkhaid alesbepoalend binnen. Fokuswonen geft mie de meugelkhaid doarveur. Ik von t den ook logisch om veur Fokus te kaizen.