Bert is gefokust

As uutwozzen kirrel (of wat der den veur deurgoan mout) vin k miezulf old en onwies genog om mien aigen leven laaiden te kinnen. Dat k duchenne heb, veraandert doar nait zoveul aan. k Mag den liggoamelk òfhankelk wezen, dat betaikent nait dat ik nait veur miezulf zörgen kin. Dat kin ook best as je zukse bepaarkens hebben as ik. As je zulf mor waiten wat je willen, wat je neudeg binnen en wat goud veur joe is. En dat mout je goud aan aine dudelk moaken kinnen.

Op t heden wordt veul proat over moatwaark en aigen regie in de zörg. Dat binnen gain nijmoodse denkbeelden, aigen regie veur lu mit n liggoamelke bepaarken is al sunt 1974 de missie van Fokus. Dat is n veurwoarde veur n zulfstandeg leven en n volweerdege dailnoame in de soamenleven, zo as veur elkenaine zunder bepaarkens.

Fokuswonen is n veurbeeld veur de gehandicaptenzörg. Alhouwel t bie Fokus gain zörg hait, mor ADL-assistentie. t Uutgangspunt is, dat liggoamelk bepaarkten goud veur zochzulf zörgen kinnen en bloots uutvoerende hulp neudeg binnen bie heur Algemaine Doagelkse Levensverrichtens. De ADL-assistentie is 24 uur per dag op òfroup beschikboar en bepaarkt zoch benoam tot liggoamelke verzörgen, toiletgang, hulp bie eten en drinken, ainvoudege verpleegkundege handelingen en wat hand- en spandainsten. t Gaait zoveul meugelk op aanwiezen van de cliënt.

Fokus geft gain hulp bie huusholden, eten moaken, bosschoppen doun en zukswat, dat mout je aal zulf regeln. Der is ook gain bemuien mit joen leefwieze, privacy en keuzes en gain begelaaiden bie t inrichten van joen leven. As cliënt van Fokus mout je n grode socioale zulfredzoamhaid hebben. Zo wordt t meugelk om volweerdeg in de soamenleven mit te doun en joen aigen leven te laaiden.

n Fokusprejekt bestaait uut twaalf tot twinteg huurwonens en bevindt zoch middenin n normoale woonwieke of appartementengebaauw. De wonens liggen op körde òfstand rond n 24 uur per dag bemande zörgpost, mor wel zo ver meugelk van n nander verspraaid deur de wieke of t gebaauw. Joen noaste noabers binnen in principe liggoamelk gezonde lu, mor in elk geval gain cliënten van Fokus. Je binnen doardeur nait ‘veroordaild’ tot omgoan mit aander cliënten. Dat is wel belangriek veur aine as ik, dij zoch nait recht thuus vuilt in t gehandicaptenwereldje.

Ook mit mien spierzaikte en de biekommende bepaarkens wil k zo gewoon meugelk leven, zunder dat mien assistentievroag en òfhankelkhaid alesbepoalend binnen. Vanzulf het duchenne n grode invloud op mien leven, mor k bin meer as mien spierzaikte. Fokus geft mie de beste meugelkhaid om dat te wezen. Ik von t den ook logisch om veur Fokus te kaizen.