Golf Noa Golf

Foto: Bert Wijnholds

t Dubbelalbum Golf Noa Golf dij Harry Niehof lest uutbrocht, het twij kerakters. d’Eerste schieve, woar twaalf nije nummers op stoan, het Harry opnomen mit de begelaaiden van zien muzikoale vrunden Herman Grimme en Johan Viswat. t Twijde dail van t album geft ons Harry Niehof in zien puurste vörm, zo as e mainsttied optreedt, allenneg mit zien stem en n gitoar.

In Niehof zien meziek komt voak n soort van winsteghaid weerom. Zo wil e geern wel es vot, noar de wiedste kontrainen achter d’horizun, mor den ook weer noar huus. In t eerste nummer, Begun, komt e thuus van zo’n raaize, meschain wel dij Van Middelsom Noar Madrid.

Winsteghaid, joa doar binnen meer soorten van. Zo kin je uutkieken noar wat nog kommen mout. De Meermin Van Meerstad wacht tot der indelk n moal wotter komt. Bie de laifde komt ook voak winsteghaid kieken. d’Aine het winst noar de laifde, d’aander van de laifde. Der binnen ook lu dij mainen dat ze nooit genog laifde kriegen kinnen, dij binnen winsteg noar meer. Doar komt wel es ontraauw van, dat voak nait zunder gevolgen blift. In 1928 wuir doar al t laid Makin’ Whoopee over schreven. Bie Harry Niehof is dizze jazzy sikkom-klassieker Dat Gait Van Joepie haiten goan.

Hai kin ook goud laidjes schrieven over de bekrompenhaid en t mistraauwen, woarmit volk van t pladdelaand noar vrumden kikt. Dat kin hai serieus, mor ook mit onderkoulde humor. In Doodstil konden lu nog wel es geliek hebben, mit heur bedenkens bie t gezelschop dij in n lege boerderij dele strikt. Der is wat loos bie dat volk, mor wat ze wel ommaans hebben? In aals geval, as ze weer votgoan is der ain perzoon minder bie. In t drijstemmege laid Kleurege Jaas (hierin zingen Inki de Jonge en Carmen Schilstra mit) sturen laandaarbaiders aine vot dij der aans uutzugt as zai. De vrumdeling wil goudbedould mithelpen bie t oogsten, mor d’aarbaiders vinden dat e allenneg mor in de wege lopt. En t waark op t laand mout deurgoan, ‘dus wegwezen, doe!

Veur dail twij het Harry Niehof n poar van zien oldere laidjes ook solo en akoestisch opnomen, dij den hail aans klinken as op d’albums Cuba Blues en Altied Onderwegens. Zo binnen Alles Veur Die, Grunnen Leeft en Swaarde Leegte van aal heur fraanje ontdoan, zunder dat ze minder staark worden binnen.

Dail 2 bevat ook vief nije teksten. Ook hier is weer winsteghaid bie, verlaangen noar wat nait kin. Harry wil zoch overgeven aan t wilde, roege artiestenleven. Mor dat kin even nait, want hai zit net mit Kat op schoot. Wat ook nait zomor kin, is van Stad weerom goan noar t pladdelaand. Hai wol as pervinzioal overnijs begunnen, mor zien grunnegerschop was al vieventwinteg joar verlopen. As allochtoon mos e eerst mor es noar n Inburgeringscursus tou.

Veur n Grunneger is Harry Niehof best wel romantisch, zong e zulf al es n moal. Dat huift bie ons nait stoer te wezen. d’Ainvoudege romantiek van Lou Reed zien Perfect Day komt ook noar veuren uut de Grunneger omtoalen Schiere Dag.

Op Golf Noa Golf stoan veul schiere laidjes. In Grunnen wait we allaank dat Harry Niehof zochzulf vonden het in de streektoalmeziek. Nou is t de vroage, woarom de rest van t laand hom nog nait vonden het. Mit zien daarde staarke spaigelploade is e de beste vertolker van de Grunneger blues, dij hail best noast de Drintse stoan kin.