Elk het zien verhoal

Als je ze kent (ebook), Fieke Gosselaar – òfbeelden: Bert Wijnholds

In de meertmoand is Fieke Gosselaar heur viefde bouk verschenen. t Is heur twijde volledege roman: Als je ze kent. Net as zien veurganger is dij schreven in t Nederlands. Woar Het land houdt van stilte onverminderd Grunnegs was, o.m. deurdat t Grunneger laandschop n rol in t verhoal speult, zol Als je ze kent zoch in elke Nederlandse stad òfspeulen kinnen.

Noa t uutroaken van heur reloatsie en t verlaizen van heur boan het Nora in de schulden zeten. Dat het heur vervrumd van heur femilie en vrunden en voak vuilt ze zoch nait begrepen. Op n dag komt n man bie heur in de stroade uut tied. Zien dood is omgeven mit vroagen, de plietsie zet zien wonen òf en der is onrust in de buurt. Vanòf dat mement rakt Nora in gesprek mit heur buurtgenoten. Heur noaber Biga was tot zowied d’ainegste woar ze wat omgang mit haar, omreden dat ze dij holp mit de pepieren van t UWV en de verzekern. Nora ontfaarmt zoch over de koater van d’overleden noaber en vat t plan op om in de buurt noa te vroagen of aine n noabestoande wait dij wieder veur t daaier zörgen wil. Zo komt ze in kontakt mit Hester, dij, ondanks heur aigen perblemen, mit n positieve instellen in t leven staait. As Nora mit meer lu in de stroade in aanroaken komt, begunt ze bie leutjen aan aans tegen heur omgeven aan te kieken. Uutendelk bliekt heur uut nood geadopteerde huusdaaier zulf n aanwiezen te hebben dij heur laaidt noar t verhoal van zien overleden boas. As t oppakken van wat zwaarfòfval Nora aanzet tot t opzetten n grode schoonmoakaksie, bliekt de soamheureghaid groter te wezen as ze ooit denken kind haar.

Aarmoude is t belangriekste themoa van dit verhoal. Gosselaar is doarmit in aanroaken kommen in de joaren dat zai in d’Oosterpaarkwieke in Stad woonde en ze zugt t ook in heur waark op de rechtbaanke. Doarmit wol ze wat doun. Veurbiegoand aan de clichés en veuroordailen dij der voak binnen over lu dij in aarmoude leven, geft ze n realistisch beeld van de schoamte, t onbegrip en t socioal isolement woar je den mit te moaken hebben. Mor ze let ook zain hou belangriek kontakt mit aander lu is. Elk het zien verhoal, woar je niks mainsttied van òfwaiten as je nander bloots van in t veurbiegoan kennen. De titel Als je ze kent verwist doarnoar.

Aarmoude is n perbleem dat te voak onzichtboar blift. Mit heur heufdpersoon Nora het Fieke Gosselaar doar n mìnselk gezicht aan geven. Dat het ze net zo doan as we t in heur veurege roman zagen: zunder grode woorden beschrift ze de dingen zo as ze binnen en pebaaiert t nait mooier te moaken as dat t is. Doarmit geft ze n begriepelk beeld van hou joen leven is as t deur aarmoude bepoald wordt. Literoatuur krigt wel es n moatschoppelke funksie toudicht, dat t zain let wat zo aal in de soamenleven speult. Dit onderwaarp is nog nait voak aan bod kommen. Fieke Gosselaar brengt t op n integere menaaier bie de lezer onder d’aandacht. Als je ze kent zel de kloof tussen aarm en riek meschain nait overbruggen, mor kin wel biedroagen aan n beetje meer begrip veur gounent dij t nait zo goud hebben in ons welvoarend laand.