Gelukkeg in de regen

Gelukker In De Regen, Alex Vissering – foto: Bert Wijnholds

Alex Vissering het begun april zien nijste cd Gelukkeg In De Regen uutbrocht. t Is zien zesde solo-album, mit elf nije laidjes over onderwaarpen dij we goud van hom kennen. Hai zingt geern over persoonleke dingen, t Grunnegerlaand en t Wad, en het ook weer zien licht kritische kiek op hou t der heer gaait in de soamenleven.

Vissering het n dail van zien inspiroatsie opdoan op n roadtrip deur Amerikoa, van Nashville noar New Orleans. t Laid Amerikoa, Highway 61 is n klaain verslag van dij rit langs The Blues Highway. t Is gain blues- mor n countrynummer, mor t kontraain woar de worrels van de blues liggen het wel zien invloud had. t Refraain is in de toal dij in Louisiana nog vrij veul proat wordt, t Fraans.

Hou zukse wiede raaizen of dat je ook moaken, thuuskommen in joen aigen laand is altied weer goud. Zo zingt e over de Hoaven Van Delfziel en gaait Veraander Ik De Wereld over de wiede polders en over t Wad. Zo as hai al voaker in laidjes beschreven het, kin e doar goud tot zochzulf kommen. Of zochzulf tegenkommen, wat hom goud helpt om zien leven en zochzulf te reloativeren. Dat is wat e dut in t titelnummer.

In de biezundere reggae Zolt, Peper, Siepels, Knoflook legt hai n verbinden tussen twij van zien grootste laifhebberijen, de noatuur en lekker eten. Bie t kieken noar koien, zwientjes of aander daaier, denkt hai der wel es aan hou je dij t beste op smoak brengen kinnen.

Opa Vissering is slim wies mit zien twij klaainkinder. Dat jonkgoud is ook n bron van inspiroatsie en t verwondert den ook niks dat e Rachel en Siem touzingt. Veur elk van baaident staait n laid op t album: Lutje Wicht en Junior. Hai kikt mit bewondern en verwondern noar de beudels, geft ze goie road en wil n grootvoader wezen om groots op te wezen.

Alex Vissering zien zesde het n mingelmous van stielen. De country klinkt in meer laidjes deur, mor ook aander mezieksoorten hebben n stee vonden op Gelukkeg In De Regen. De meziek is moakt mit instermìnten dij over d’haile wereld bruukt worden, dat is t verbindend element dij t album tot n gehail moakt. Der zit ook n jenteghaid in dij typerend veur Alex Vissering liekt. De laidjes binnen nait zwoar op d’haand, ook nait mit moatschoppij-kritische teksten. De zesde is den ook weer n echte Vissering.