Goie remedie

Kerst Mit De Vrais, Erwin de Vries – foto: Bert Wijnholds

Dij mie goud kin, wait hou of k over de Kerst denk. Ik hol der nait van. t Is n commercieel vreet- en zoepfeest worden mit te veul uterlek vertoon. De krisis liekt wied vot en winkeliers draaien elk joar hogere omzetten. Lu kriegen ook aal meer last van kerststress. Mor doar heb k n goie remedie veur vonden: leuf t of nait, k heb mie n kerstploade kocht.

Kerst Mit De Vrais! is n kerstalbum zo as allenneg Erwin de Vries hom moaken kon. Wie kennen De Vries as n veulziedege tekstschriever. Hai let hier zien satirische kaande zain. As n soort Grunneger Horatius zugt e de kerstgekte es aan en het de gugel dermit.

d’Eerste twij woorden van t eerste laid binnen ‘gain kerstboom’, doar wordt al de toon zet veur de rest van t album. In Kerst Mit Die is hai nait zoveul neudeg om n poar schiere doagen te hebben. As e mor allenneg mit zien laifste wezen kin, dat is hom mans genog.

Mor dat vaalt nog nait tou, Kerst vieren zunder aal dij flaauwekul. Kinst der hoast nait aan ontkommen en bist nog net nait verplicht om deraan mit doun. In Weer Kerstfeest zingt hai ‘want Kerstfeest vieren, dat mouten wie alemoal’.

Ain nummer is wel serieus van toon. Dit Is Kerstmis beschaauwt de Kerst zo as dij op t heden beleefd wordt. Der binnen lu woarveur Kerst bestaait uut hoastege kerstdiners in n restaurant, dure kedo’s en uterlek vertoon. t Is zo gewoon worden dat t verveelt. Ze kinnen zoch allenneg nog vernuvern op de wintersport. In tied zit opoe te wachten dat der aine komt, mor is der gainaine dij om heur docht het.

Lu willen ook aal meer en meer. Bie t Kerstfeest in Grunnen rinkeln de kassa’s weer, mit weer n hogere omzet as vleden joar.

De feestdoagen binnen voak n tied woarin lu zoch ainzoam vuilen kinnen. Doar geft De Vries n aigen invullen aan. Hai zit in vol ornoat te wachten op zien Engeltje, hai het zulfs zien stuutsiekoorn boksem veur heur aantrokken. Hai het ales in huus hoald, tot n kerstpakket van Christine le Duc aan tou. t Zol n opwindende Kerst worden mouten, mor t wicht loat hom zitten.

t Is elk joar weer de vroage ‘of de boas wel goud om ons denkt’. Op de wieze van Gloria In Excelsis Deo brengt De Vries zien Hulde Aan t Kerstpakket. Tegen t ènde van t joar vroagen lu nait zoveul van heur boas, zien kerstgedachte zel wel blieken uut de dikke deuze dij ze kriegen. t Dut niks wat of der in zit, as e mor goud vuld is. Voak zit der nait t beste spul in: slovve koekjes, n gekope kerststol, ‘körtom 25 euro-waark’.

Mainsttied neem k artiesten nait meer serieus as ze n hail album vol kerstmeziek opnemen. t Is altied weer van dij haalfzachte plazerij over de schierste tied van t joar, laifde en noflekhaid, vrede op eerde, even joen zörgen vergeten en kedo’s onder de boom. En dij gain muite doun wil om aigen waark op te nemen, zingt gewoon n riege klassiekers op zien aigen menaaier. Dat mag ook wel es aans en doar kin je Erwin de Vries best mit geworden loaten. Dij zingt woar t op staait, moakt der n geintje van en wait zo de boudel te reloativeren. k Haar nait rekend dat der nog n moal kerstmeziek kommen zel dij ik wel lieden mog. Ik zel nooit mit veul plezaaier de feestdoagen ingoan, mor deur dit album huf k der nait tegenaan zain.

Kerst Mit De Vrais! is veur mie n standoard onderdail van t kerstoverlevenspakket. Mor k heb toch wel wat te zoezen (dat heurt ja ook bie de feestdoagen): Woarom stoan der mor zes laidjes op?