Man mit n missie

Nane van der Molen – foto: Jan Zeeman / Dvhn

Sunt lesten feberwoarie het Stichting ‘t Grunneger Bouk n nije veurzitter. Mit Nane van der Molen is n betrokken schriever mit gevuil veur literoatuur en kultuur aantrokken. En doar was verlet van. In n interview mit t Dagblad v/h Noorden van lesten 25 april luit Van der Molen n poar van zien ideeën en plannen optaiken.

Zien veurganger Emme Groot het goud op de winkel paasd, mor toun leek de stichten nait recht aktief de Grunneger schrieverij aan te peerdjen. Der binnen de leste tied waaineg bouken uutgeven. Ain tied zol zulfs overwogen wezen om t uutgeven van bouken uut de statuten te schrappen. Wat toch in 1974 n belangrieke reden west het om de stichten op te richten. Doar heb ik van schrievers wel es kritische geluden over heurd.

Veur aankommend joar het Van der Molen as doul steld om minimoal ain Grunnegstoaleg bouk op de körtlieste van de DvhN streektoalpries te kriegen. Aan t aanbod gaait dat nait liggen, want der binnen meerdere kwalitatief goie manuskripten dij te wachten liggen op uutgoave. Dat mout n taiken wezen, dat ze de kritiek over t uutgeven aanpakken.

Der mout meer inzet worden op goie kwaliteit. n Kritische kiek op schrieverij is doarveur neudeg, ook van de schrievers zulf. Doarom wordt overwogen kurzussen schrieftechniek aan te baiden. Doar vaalt bie gounent zekerwoar winst te hoalen, al is t mor dat ze teksten beter verzörgen.

De stichten wil t jonkvolk ook meer betrekken bie Toal en Taiken, om ze meer aan t lezen en schrieven in t Grunnegs te kriegen. Dat zel de grootste uutdoagen wezen, mor meschain kin n aander uutdoagen, meer hedendoagse onderwaarpen in de Grunneger literoatuur, doar aan biedroagen. Dat mag ook wel, want schrieven in de streektoal het toch n suf en stovveg imago en nait elke schriever kin wat aan dat beeld veraandern.

Van der Molen zugt t ondersteunen van begunnende auteurs as n belangrieke toak. Mor dij schrievers mouten eerst es de stap over de drumpel moaken. Veur Toal en Taiken wordt bewust nait teveul keken noar de literaire weerde (net as wie bie Kreuze), om schrievers nait te ontmoudegen. Eerst mouten ze waiten dat der genog lezerspebliek is, doarnoa komt d’ontwikkeln as schriever.

De Grunneger toal in t ìnde holden, dat is de missie dij Van der Molen veur zochzulf zugt. Hai wait dat t doarbie neudeg is om de schrieverij meer aan te peerdjen. Dij liekt nou achter te blieven bie t Grunnegs as proat- en zingtoal, mor is toch net zo belangriek. Hai het goie ideeën om dat n beetje liek te trekken. Doarom is Nane van der Molen de juuste persoon om laaiden te geven aan Stichting ‘t Grunneger Bouk.

Wèlle: Dagblad v/h Noorden, 25 april 2017