n Moal wat aans

Wat veur vörms van schrieverij kom je zo aal tegen in de Grunneger toal? t Bestaait veur n groot dail uut verhoalen en gedichten, mor der is meer. Loatve es uutzuiken houveul verschaaidenhaid der in t aanbod zit.

Oader is n literair tiedschrift en streeft doarom noar n hoog nivo. Doar binnen nait aal schrievers goud genog veur en der kommen ook nait aal vörms van schrieverij aan bod. Noast verhoalen en gedichten kin je reken op essays en interviews mit literaire schrievers.

Toal en Taiken het n gevarieerd aanbod mit aandacht veur o.m. toal(kunde), geschiedenis, literoatuur, kunst, meziek en eterij. Dat wordt aanboden in de vörm van nijs, recensies, interviews, columns en wat onderzuikende journalistiek. De toal is mainst Grunnegs, mor smangs ook Nederlands. Doarnoast ook weer verhoalen en gedichten. Zo as te verwachten van n tiedschrift veur Grunneger kultuur, het t altied op d’ain of d’aander menaaier mit Grunnen te moaken.

Op de webstee Dideldom kin je ook veul verhoalen en gedichten lezen, wieder binnen der bladzieden mit Grunneger bienoamen, verskes, resepten, moppen, legendes en verwiezens. Der is schriefwaark van verschaaidend nivo te vinden, t kin literair, mor t huift nait.

Webloug is n webstee woar veuraal veul nijs en info te vinden is rond Grunneger toal en kultuur, veur n groot dail in t Nederlands. t Is nait recht n schrieversstee, mor der binnen wel Grunneger columns van de wat bekìndere schrievers te lezen.

Op de moandagse bladziede Gronings Goud in t Dagblad van het Noorden staait wekelks n Grunneger gedicht en binnen de biedroagen van Fré Schreiber en Tonko Ufkes altied in t Grunnegs. Wieder wordt der t mainst Nederlands op schreven.

Veur Kreuze, woar ik tekstredakteur bin, worden ook benoam verhoalen en gedichten instuurd. Op ons webstee staait ook n bladzie mit wat nijs uut Grunneger toal en kultuur. Elkenaine kin waark insturen, t huift bie ons nait op literair nivo. Dat mag vanzulf ook, mor oardeghaid aan t schrieven staait veurop. As t mor in t Grunnegs is. En wat mie aangaait is bie ons meer meugelk: wat k hierboven bie d’aander medioa aal nuimd heb en zeker ook wat k nait nuimd heb.

Dat is woar ik noar zuik: schrieverij in t Grunnegs dij je nog naargens aans tegenkommen binnen. Doar is nog meer as genog van. Om es wat te nuimen: achtergronden bie t nijs, opinies, waitenschoppelke artikeln, konsumenteninfermoatsie, tests, raaisversloagen, schrieverij dij haldaal niks mit Grunnen te moaken het. En wat ik hier den nog aal vergeet …

Veur aktueel nijs is aiglieks gain geschikt stee. Naargens kin je in t Grunnegs lezen wat der gustern en vandoage in de wereld gebeurd is, in biev. poletiek, ekonomie, sport en showbizz. Doar bedainen RTV Noord en t DvhN ons ook nait mit. En zol doar den wel genog vroage noar wezen?

Lezer, denk es mit mie mit. k Bin slim nijsgiereg noar joen ideeën hierover. Wat binnen joen suggesties en wìnsen veur aander vörms van schrieverij? Heb je aanvullens op dizze blog? Ploats hieronder joen reaksie of stuur n e-mail aan mie. Of beter nog: schrief gewoon es n moal wat aans en stuur dat in veur Kreuze, ik zol t geern opnemen. Veur meer verschaaidenhaid in de Grunneger schrieverij.

2 reacties

  1. roelof vos schreef:

    Bert.
    Verwacht nou niet te veul van dat giene wa’j veurstaon. De z.g.n betaolde schrieverij zal der alles an doon de baander dicht te holden. ‘t Hef ok jaoren duurd veurdat mien Dreinse verhaolen genog ofzet haren vunden. Schrieven in bladties en tiedschriften hef allent maor zin a’j aal bekend bint, en hoog op de maotschappelijke ledder staon ! Ie zult oen eigen weg mötten zuken, want hulp van ” ku’j wel vergeten” Laot maor ies wat van oe heuren.

    • Bert schreef:

      Roelof, hufst zekerwoar nait bekìnd wezen en hoog op de ledder te stoan om in bladjes en tiedschriften te schrieven. k Wait nait hou t in de Drìntse schrieverij is, mor in de hier nuimde Grunneger tiedschriften is genog stee veur nije schrievers. En as je n grode òfzet willen … mout je nait in de streektoal schrieven. k Zuik ook wieder gain hulp, k wil benoam zain loaten dat schrieven in de streektoal ook in n aander vörm kin. Doar kom k in n volgende blog op weerom. En moak die gain zörgen, k zuik mien aigen pad wel!