Marlene Bakker: meziek mit n Grunneger gevuil

Foto: Marlene Bakker

Marlene Bakker (1984) luip vrouger haard vot as heur voader meziek van Ede Staal draaide. Nou dut ze dat nait meer. In de tied dat ze stedaaierde aan de Fontys rock-akkedemie in Tilbörg kreeg ze wat last van wìnsteghaid noar Grunnen. Toun het ze Ede zien meziek herontdekt, t gaf heur n gevuil van thuus. Ze von t zulfs zó schier, dat ze wat laidjes van hom in heur repertoire opnam. Ze dut dat wel in heur aigen stiel, ze wil nait pebaaiern in Ede zien hoed te kroepen. Marlene het doarbie n veurkeur veur zien melancholische laidjes over de laifde en over t Grunneger laand. Zelst heur nait gaauw Mien Toentje of Genoat zingen heuren. Dat paast ook nait goud bie heur.

Zo as de mainsten van heur generoatsie is Marlene nait grunnegstoaleg grootbrocht, mor ze het n goud gevuil bie t zingen in de streektoal. Ze krigt mainst ook positieve reaksies as ze optreedt mit heur Ode aan Ede. Doarom wil ze geern wieder mit zingen in t Grunnegs. n Eerste aanzet doarveur het ze geven mit t laid Te Nuchter. Ze haar zulf n Nederlandse tekst schreven, mor doar zat zoveul Grunneger gevuil in, dat der n omtoalen van kommen mos. Dat mos den wel goud doan worden. In aal eerlekhaid noar zochzulf tou, wos Marlene dat heur aigen Grunnegs doar nog nait goud genog veur was. Mit daank aan dichter Jan Glas kreeg t nummer n schiere tekst, dij toalkundeg goud is en vanzulf ook zingboar.

Nou wil ze wieder baauwen aan n aigen Grunneger repertoire. Dat zel minder Ede Staalachteg wezen, ze gaait meer in de richten van de indiepop, mit singer-songwriter invlouden. Ze mout heur kennis van t Grunnegs nog aal verbetern, mor doar is ze mit aan d’loop. Tot ze zowied is, kin ze nog wat hulp bruken. n Soamenwaarken mit goie Grunneger tekstschrievers paast heur den ook wel. Ze zel t schier vinden as dij van heur aigen generoatsie binnen, dij kinnen meschain t beste teksten aanlevern dij heur op t lief schreven binnen. Mor leeftied zegt vanzulf nait alles, gevuil veur heur stiel van meziek moaken en begriepen woarover ze zingt, dat is t veurnoamste.

t Is goud dat der ook nog jonge artiesten aan d’loop goan mit de Grunneger toal. Dat mout aanpeerdjed worden en wie kinnen zo aine as Marlene Bakker doarbie goud bruken.