Waar kom je weg, dan?

Foto: Jikke Tamminga – RTV Noord

As n Grunneger in t Nederlands noar joen woonstee vragt, zel dij mainsttied zeggen: ‘Waar kom je weg, dan?’ As antwoord zel den mainsttied de Nederlandse ploatsnoam geven worden. n Vraize kin t nog wel es in zien aigen toal zeggen, mor Vraizen binnen ook grootser op heur toal as wie.

De ploatsnoamborden binnen in Vraisland den ook twijtoaleg. Nait overaal, heb k heurd, t Schient dat der ook ploatsen binnen dij bloots de Vraize noam bruken. Zo verschenen bie ons in ainen ook n aantal borden mit inkeld de Grunneger noam derop. t Bleek n grap te wezen van n stedentendispuut in Stad. Ze haren over t bord Groningen n ploade bakt mit doarop Grönnen Stad. En ze kondegden aan om dat op meerdere steeën te doun. In Eenrum wuiren plakkoaten mit Ainrom ophongen. Ook Slochtern en Aisen kregen heur aigen bord (k leuf nait dat dat de goie Grunneger noamen binnen, volgens mie is t Slochter en Aizen).

Zuks nijs is altied goud veur n diskuzzie in t bèlpergram van Radio Noord. Begun oktober ook weer. k Leuf dat der meer tegen- as veurstanders te heuren waren. En vanzulf – wie lieken wel Hollanders – mozzen gounent votdoadelk vroagen wèl of dat betoalen gaait.

Ik wil nait over de sinterij proaten, t mout benoam om t principe goan: ik bin der wel mit veur. As je t bruken van de Grunneger toal doardeur wat aanpeerdjen kinnen, woarom den nait? En de Vraizen doun zukswat ook, ja …

Mor t mout bie ons wel net even aans. Wel twijtoaleg, zo as bie de noabers, eerst in t Nederlands en doaronder in de streektoal. Mor doarveur huif we nait aal dij grode borden vervangen. As we dij nou gewoon stoan loaten en der n klaainer bord mit de Grunneger noam onder moaken, dat is mans genog wat mie aangaait.

Den kom je nog bie de vroage, wat of de goie spèllen wezen mout. Om de lokoale dialekten eer aan te doun, mout we blieven bie t dialekt dij doar in de ploatse of streek proat wordt. t Huift nait zo te wezen dat bieveurbeeld de Westerkwartierders opscheept worden mit noamen dij veenkelonioal klinken. n Dörp as Enumatil nuim ik Aimentil, mor in t buutswoordenboukje van Siemon Reker staait IJmentil. Siemon zel t wel waiten, loat we ons doar mor aan holden.

Den wuir op Noord nog even vroagd of de stroatnoamen den ook in t Grunnegs mouten. Dat mout mor nait, dat wordt te stoer. Wie binnen inwoners van Nederland en zellen reken holden mouten mit lu uut aander windstreken. Wat n aargernis zel t wezen veur Zuder- en Westerlingen om stoere Grunneger stroatnoamen opzuiken te mouten. Boeten dat: t kin aal wel aanpaast worden in de TomTom, de Bos Atlas, Google Maps, wegenkoarten en wait ik mie veul wat nog meer. Mor wat n pìnze waark zel dat wezen. En wat zel dat n geld kosten. En wèl gaait dat be… (mor ho, dat zeg ik nait).