Wat om handen hebben

Dij Grunneger toalwereld, hou kom je doar aiglieks in te lande? Veur mie is t begund mit n artikel in t Dagblad van het Noorden. t Was meert 2011 en ik was wel tou aan wat meer invullen aan mien leven. Waark vinden was veur mie meschain nait onmeugelk, mor vuil zekerwoar nait tou. n (Betoalde) boan is vanzulf nait t ainegste woar je joen voldounen uut hoalen kinnen, mor je mouten wat zinvols om handen hebben.

Mien oge vuil op n artikel in t Dagblad van het Noorden. n Artikel over n Grunneger tiedschrift mit de noam Kreuze. Kreuze? Nog nooit van heurd, wat zol dat wezen? ln t artikel ston, dat ze op zuik waren naar n nije tekstredakteur.

t Belangriekste was vanzulf dat je ‘wat hebben mozzen’ mit de Grunneger toal. k Bin grootbrocht mit t Grunnegs as proattoal. t Lezen ging ook wel oardeg schier, mit aal bouken van Jan J. Boer dij mien ollu in d’kaaste stoan hebben. n Nuver stukkie schrieven kon k ook wel, docht ik. Dat ging den t mainst in t Nederlands. k Haar t ook al wel pebaaierd in t Grunnegs … mor, ach … dat zel toch wel nait goud wezen … en wèl wil dat nou lezen? Aan mien spèllen kon t vervast nait liggen, mit t buutswoordenboukje van Siemon Reker in huus. Dat ‘wat hebben’ mit de Grunneger toal, dat zat leuf ik wel goud. Ervoaren mit schrieven en tekstbewaarken was ook wel handeg, vanzulf. Ik kon t ook aal thuus achter mien aigen computer doun. Dat paasde mie net.

Mor es op dij webstee kieken. Joa, t kwam mie toch aargens wel bekend veur. k Zel der wel es n moal veurbie kommen wezen, mor k haar der den wieder nait zoveul acht op sloagen. Kreuze was ain van de best bewoarde gehaaimen in de Grunneger toalwereld.

Dat leek mie wel wat tou, dat Kreuze. Den haar k ook wat om handen. k Heb mor es n berichie stuurd. Doar wuir positief op reageerd, n kennismoaken volgde gaauw en t was ook votdoadelk bekeken: ik mos t mor worden.

Dat is nou zesenhaalf jaar leden en t is nait meer bloots ‘wat om handen hebben’. Mien beschaaiden biedroage aan de Grunneger toalwereld is toch wat meer worden. t Is n affeer veur mie worden dij veurbie goan is aan laifhebberij. t Is n belangriek onderdail van mien leven worden. n Passie, as je t zo nuimen willen. En as dij joe ainmoal pakt, pebaaier der den nog mor van lös te kommen. k Leuf nait dat k dat nog kin. En k zol t ook nait meer willen.