Pergram in t plat

k Wol joen stemgedrag veur de twijde koamerverkaizens nait beïnvlouden, doarom verschient dizze blog pas noatied. k Heb nait op dizze pertij stemd, mor der is wel ain punt woarop k mien woarderen veur de BoerBurgerBeweging uutspreken wil. Dizze pertij, dij zegt de stem van en veur t pladdelaand wezen te willen, het heur pertijpergram in meerdere streektoalen vertoalen loaten. Doar is gain haalf waark van moakt, tenminzent wat t Grunnegs aangaait. Over d’aander streektoalen kin k nait goud oordailen.

Veur n goie vertoalen in t Grunnegs het de BBB ‘woordvraauw’ Ingeborg Nienhuis in d’aarm nomen. As streektoaldeskundege en tekstschriefster was zai d’aangewezen perzoon om dizze vertoalklus op zoch te nemen. Zai zörgde veur n dege vertoalen dij aan de Grunneger spèllensregels voldut, en het de tekst omzet noar normoal toalgebruuk zunder ambtelk jargon.

De BBB het veur meer landsdailen heur pergram vertoalen loaten deur lokoale streektoalkenners. Der is ook n vertoalen in t Hoags. Der binnen vervast nait zoveul boeren en parlementariërs wezen dij dat stadsdialekt machteg binnen, k zai dat meer as n symbolische pogen om heur achterban mit poletiek Den Hoag te verbinden.

Dit is weer n veurbeeld dat streektoalen en dialekten zoch goud lainen veur veul meer as verhoalen en gedichten, proatjes over vrouger, grovve proat of flaauwe humor. De BoerBurgerBeweging is mien pertij nait, mor hier pries ik ze veur.

Veur dij t interesseert, toalkundeg of inholdelk, is t Grunneger pertijpergram te lezen op: https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2021/01/BBB_Verkiezingsprogramma_Gronings_Versie_250121.pdf