Stilzitters binnen doodzitters

The Sitting Chef, Annemarie Postma – foto: Bert Wijnholds

Aine van de nijste gezondhaidsopvattens dat zitten ‘t nije smoken’ is. As je n zittend leven laaiden, zo as ik, loop je n groter risiko om slimme en/of dodelke zaiktes te kriegen. Dat geldt nait allenneg veur rolstoulgebrukers, mor ook veur lu dij wel lopen kinnen, mor zittend waark doun. t Gevoar zit in dat gebrek aan liggoamsbewegen, maint de waitenschop. Annemarie Postma zugt grotere gevoaren in n verkeerd eetpetroon en wil dat mit heur nije eetmethode deurbreken.

Annemarie Postma het n gedailtelke dwarslaesie en zit al meer as 35 joar in n rolstoule. De schriefster, columniste en veurmoaleg fotomodel (ze ston ooit in heur blode gat in de Playboy) nuimt zochzulf ook levenscoach en ‘sedentair expert’. Dat leste is niks meer as n interessante menaaier van zeggen dat ze ervoaren het mit n zittend leven. Heur nije kookbouk The Sitting Chef staait vol adviezen en resepten dij de schoadelke gevolgen van n zittend leven vermindern of wegnemen kinnen.

t Is vanzulf gain groot nijs dat gezond eten aan t begun staait van n gezonde leefstied, mor aan Postma heur inzichten liekt nog nait docht te wezen. Zai het de Sit Smart-eetmethode uutdokterd aan d’haand van de nijste waitenschoppelke inzichten, uutgebraaide studie en heur aigen ervoarens. Ze is der zulf t leventege bewies van dat je ook gezond en vitoal wezen kinnen as je gain mobiel leven laaiden: ze zugt der jong en stroalend uut, is slank en broest van d’energie.

Postma stelt datve omdenken mouten wat gezond eten aangaait en legt de principes van de Sit Smart-eetmethode uut in n 288 bladzieden dik bouk. In t eerste dail legt ze uutvoereg uut woarom dat zitten zo ongezond is. t Zol o.m. laaiden kinnen tot suker (diabetes type 2), haart- en voatzaiktes, overgewicht en depressiviteit. Vanuut dizze kennis komt ze tot tien principes dij ainvoudeg in t doagelks leven tou te pazen binnen. Dij vat ze nog es soam aan t ìnde van dit eerste dail.

t Twijde dail is heur 21-doagen menuplan mit resepten veur aal mementen van de dag en wat ekstroa resepten veur t variëren. Zulfs tussendeurtjes en snacks stoan derin, want ook n gezonde eter wil wel es wat te slikken. Der stoan 80 lekkere, ainvoudege resepten in, woarmit je votdoadelk van start goan kinnen. Tenmìnzent, as de noatuurvoedingswinkel bie joe d’houke zit, want bepoalde inholten krieg je nait bie Appie of Jumbo.

t Bouk het n barokke vörmgeven, vol quotes, koaders en illustroatsies. Postma het n vlötte schriefstiel, woarin ze stoere voedingsvroagstukken helder wait uut te stukken. Zie vermeldt d’onderzuiken derbie dij heur betoog onderbaauwen, t is dus aal konterleerboar as je doar wat muite veur doun willen. Bie de resepten stoan smoakelke foto’s, dij nuigen tot uutpebaaiern. Doarmit is t n aantrekkelk en tougankelk bouk. Lu mit n obsessie veur gezond eten en superfood kinnen zoch der haldaal in uutleven. t Kin wel zwoare kost wezen veur lezers dij zoch makkelk zaiktes inbeelden. Over t aalgemain bin ik nait zo, al vuil k wel es liefzere as k over daarmzaiktes lees.

Wat veur n tekstredakteur min verteerboar is, binnen toalfouten. Dij kom k in dit bouk schaande genog ook wel tegen. t Het mien leeservoaren nait bedurven, mor toch … Dat is ain van de risiko’s van bouken uutgeven in aigen beheer. De schriefster mag doar nog wat aan doun veur n eventuele nije oploage.

k Haar dit bouk laind van ain van mien hulpen, dij slim bezeg is mit gezond en verantwoord eten. Noar mien idee mout je zukswat wel es mit n körreltje zolt nemen (dat is vanzulf ook nait gezond), mor k zai wel goie effekten van dizze eetmethode. Ik bekiek t benoam praktisch: k haar liggoamelke klachten dij volgens t bouk veroorzoakt worden deur t eten van bepoalde voudensmiddeln. Deur dij te mindern of stoan loaten, binnen de klachten òfnomen.

Vanuut dat oogpunt vin k The Sitting Chef te rekomdaaiern, mor k zel ain van de waainegen wezen dij der zo in staait. Zo as zo voak mit zukse bouken en heur schrievers is der hoast gain middenweg in de reaksies: d’aine is der zo van overtuugd, dat dij t as t nije evangelie aan elkenaine verkondegt, n aander zel t wegzetten as geldklopperij en n gevoar veur joen gezondhaid. Bewuster mit eten omgoan kin gain kwoad, mor ook hier geldt: mit moate en woar ‘te’ veur staait is ook nait goud. Dus toch mor n körreltje zolt derbie? Den mout t wel Himalayazolt of Keltisch zeezolt wezen …