Stilzitters binnen doodzitters

Foto: Bert Wijnholds

Aine van de nijste gezondhaidsopvattens dat zitten ‘t nije smoken’ is. As je n zittend leven laaiden, zo as ik, loop je n groter risiko om slimme en/of dodelke zaiktes te kriegen. Dat geldt nait allenneg veur rolstoulgebrukers, mor ook veur lu dij wel lopen kinnen, mor zittend waark doun. t Gevoar zit in dat gebrek aan liggoamsbewegen, maint de waitenschop. Annemarie Postma zugt grotere gevoaren in n verkeerd eetpetroon en wil dat mit heur nije eetmethode deurbreken.

Annemarie Postma het n gedailtelke dwarslaesie en zit doardeur al meer as 35 joar in n rolstoule. De schriefster, columniste en veurmoaleg fotomodel (ze ston ooit in heur blode gat in de Playboy) nuimt zoch ook levenscoach en ‘sedentair expert’. Dat leste is gewoon n interessante menaaier van zeggen dat ze ervoaren het mit n zittend leven. Heur nije kookbouk The Sitting Chef staait vol adviezen en resepten dij de schoadelke gevolgen van n zittend leven vermindern of wegnemen kinnen.

t Is vanzulf gain groot nijs dat gezond eten de boases van n gezonde leefstiel is, mor aan Postma heur inzichten liekt nog nait docht te wezen. Zai het heur Sit Smart-eetmethode uutdokterd aan d’haand van de nijste waitenschoppelke inzichten, uutgebraaide studie en heur aigen ervoarens. Ze is zulf t leventege bewies dat je ook gezond en vitoal wezen kinnen as je gain mobiel of aktief leven laaiden: ze zugt der jong en stroalend uut, is slank en broest van d’energie.

Postma stelt datve omdenken mouten wat gezond eten aangaait en legt de principes van de Sit Smart-eetmethode uut in n 288 bladzieden dik bouk. In t eerste dail legt ze uutvoereg uut woarom zitten zo ongezond is. t Zol o.m. laaiden kinnen tot suker (diabetes type 2), haart- en voatzaiktes, overgewicht en depressiviteit. Vanuut dizze kennis komt ze tot tien principes dij je ainvoudeg in t doagelks leven toupazen kinnen. Dij vat ze nog es soam aan t ìnde van dit eerste dail.

t Twijde dail is heur 21-doagen menuplan mit resepten veur aal mementen van de dag en ekstroa resepten om te variëren. Zulfs tussendeurtjes en snacks stoan derin, want ook n gezonde eter wil wel es wat te slikken hebben. Der stoan 80 lekkere, ainvoudege resepten in, woarmit je votdoadelk van start goan kinnen. Tenmìnzent, as de noatuurvoedingswinkel bie joe om d’houke zit, want bepoalde inholten hebben ze nait bie Appie of Jumbo.

t Bouk het n barokke vörmgeven, vol mit quotes, koadertjes en illustroatsies. Postma het n vlötte schriefstiel, woarin ze stoere voedingsvroagstukken helder uutstukt. Zie vermeldt d’onderzuiken derbie dij heur betoog onderbaauwen, t is dus aal konterleerboar as je doar wat muite veur doun willen. Bie de resepten binnen smoakelke foto’s moakt, dij nuigen tot uutpebaaiern. Doarmit is t n aantrekkelk en tougankelk bouk. Lu dij n obsessie hebben veur gezond eten en superfood kinnen zoch der haldaal in uutleven. t Kin wel zwoare kost wezen veur lezers dij zoch makkelk zaiktes inbeelden. Over t aalgemain bin ik nait zo, mor toch vuil k wel es liefzere as k over daarmzaiktes lees.

Wat veur n tekstredakteur min verteerboar is, binnen toalfouten. Dij kom k in dit bouk schaande genog ook wel tegen. t Het mien leeservoaren nait bedurven, mor toch … Dat is ain van de risiko’s van bouken uutgeven in aigen beheer. De schriefster mag doar nog wat aan doun veur n eventuele nije oploage.

k Haar dit bouk laind van mien hulp, dij slim bezeg is mit gezond en verantwoord eten. Noar mien idee mout je zukswat wel es mit n körreltje zolt nemen (dat is ook nait gezond, vanzulf), mor k zai ook effekten van dizze eetmethode. Ik kiek der benoam praktisch tegen aan: k haar liggoamelke klachten dij volgens t bouk veroorzoakt worden deur t eten van bepoalde voudensmiddeln. Dij heb k minderd of stoan loaten en de klachten binnen òfnomen.

Vanuut dat oogpunt vin k The Sitting Chef te rekomdaaiern, mor k zel ain van de waainegen wezen dij der zo in staait. Zo as zo voak mit zuksoort bouken en heur schrievers is der hoast gain middenweg in de reaksies: d’aine is der zo van overtuugd, dat dij t as t nije evangelie aan elkenaine verkondegt, n aander zel t wegzetten as geldklopperij en n gevoar veur joen gezondhaid. Bewuster mit eten omgoan kin gain kwoad, mor ook hier geldt: aal mit moate en woar ‘te’ veur staait is ook nait goud. Dus toch mor n körreltje zolt derbie? Den mout t wel Himalayazolt of Keltisch zeezolt wezen …