Streektoal uut t klaslokoal

Wel Schrift Dij Blift, St. Antoniusschool – foto: Bert Wijnholds

Van 1987 t/m 2011 was in de gemainte Stadsknoal joarleks n Grunneger Schriefwedstried. Aan aal dij 25 wedstrieden hebben kinder van de St. Antoniusschoule op Muzzelknoal mitdoan. Dat ging altied onder de bezielende laaiden van direkteur Rinus Allemekinders. Hai is geboren in Kwadendamme in Zeeland, mor as Grunneger opgruid in Nij-Pekel. t Grunnegs is zien moudertoal worden en hai vuilt zoch staark verbonden mit ons pervinzie.

Om t belaang van joen aigen toal onder d’aandacht van t jonkgoud te brengen, het meester Rinus de leerlingen van groep aachte aanpeerdjed om in t Grunnegs te schrieven. t Mitdoun aan de Grunneger Schriefwedstried het verschaaiden priezen en eervolle vermeldens aanbrocht. In Wèl schrift dij blift binnen dij verhoalen bie nander gadderd. In de subtitel belooft t boukje Schiere schrieverij op de St. Antoniusschool in Muzzelknoal.

De spèllen is bie d’aine jonge schriever wat beter verzörgd as bie d’aandere, mor over t algemain wiekt t òf van de spèllensregels dij Siemon Reker in 1984 opsteld het. Doudestieds (mor ook nou nog) wozzen veul lu nait dat dij regels der waren. En nait elkenaine het de dikke Ter Loan in de boukenkaaste stoan. Het meester Rinus t mainst op zien gevuil waarkt en wuir der bie de Schriefwedstried wieder nait noar keken? t Is vervast ook te veul vroagd veur aachtstegroepers dij veur t eerst, en mainstekaans ook veur t lest, mit Grunnegs schrieven aan d’loop goan. Op t heden is Grunnegs proaten veur de mainste kinder der al nait meer bie. t Belangriekste is dat ze dermit in aanroaken brocht binnen. Wèl wait hebben ze der nog es wat aan, as t Nedersaksisch ooit nog es as landstoal erkend wordt.

Schaande genog wordt in de gemainte Stadsknoal al vief joar gain Grunneger Schriefwedstried meer holden. Van t joar was doar wel veur t eerst n Grunneger Weke. Dat was wel n goie gelegenhaid west om vernijs mit zo’n wedstried te begunnen en te kieken of op de schoulen nog wat mit t Grunnegs te doun is. Meester Rinus het zain loaten dat dat kin.

Rinus Allemekinders bleef lesgeven noadat hai direkteur van de St. Antoniusschoule worden was. Tot zien leste waarkdag aan tou. Van t joar het hai noa 43 joar òfschaid nomen. t Uutgeven van Wèl schrift dij blift is n eerbetoon aan dizze meester en zien inzet veur ons streektoal in t boasesonderwies.