Slim Körte Verhoaltjes

Foto: Pexels via Pixabay

Grunnegers haiten lu van waaineg woorden te wezen, mor dat bliekt nait altied uut de schrieverij. Zo binnen sommege schrievers te veul tekst neudeg om heur punt te moaken. Ze bruken onneudeg veul bievougelke noamwoorden, dij de gevuilens en gedachten van n personage verstaarken mouten, mor t verhoal juust verzwakken. Of ze moaken te laange zinnen mit zoveul komma’s dat ze zulf de droad kwiet roaken. Of ze mainen dat ze heur teksten volstampen mouten mit typisch Grunneger woorden. Zuksoort dingen kom k tegen as redakteur van Kreuze. En k bin nait d’ainegste dij dat opvaalt …

Onderwiezeres en veurmoaleg streektoalfunktionoares Ingeborg Nienhuis het lestdoags op de Dag van de Grunneger Toal t Slim Kört Verhoaltje (SKV) bie ons introduceerd, noar de Nederlandse schriever en columnist A.L. Snijders zien Zeer Kort Verhaal. In heur lezzen Nederlands aan de middelboare schoule bruukt Nienhuis t ZKV om leerlingen te helpen heur toalverzörgen en schriefveerdeghaid te verbetern. Zai gaf op t joarliekse toalfeest n workshop woarin t schrieven van SKV’s oefend worden kon. Doarbie was t d’uutdoagen om n kompleet verhoal te vertellen in minder as 100 woorden. Dat het geliek al wat schiere verhoaltjes aanbrocht, woaruut bliekt dat de Grunneger schrieverij zoch meroakel laint veur t SKV.

n Aantal van dij verhoaltjes heb ik in Kreuze verschienen loaten om ons lezers en schrievers ook mit t verschiensel SKV in aanroaken te brengen. Doarmit binnen al gounent uutdoagd om t te pebaaiern. De nije Kreuze, dij begun september verschient, zel t daarde nummer op riege wezen woar SKV’s in stoan. Hopelk zet dat zo deur en krigt t SKV n vast aandail in de Grunneger schrieverij.

Veur mie is t ook goud om mit t SKV aan d’loop te goan. k Mout miezulf as schriever verbetern, want ik vin t ook wel n moal stoer om nait te veul woorden te bruken. En zo kom k nog es tou tot t uutwaarken van ideeën en aantaikens of t òfronden van n verhoal. k Leuf dat k wel matrioal genog heb om n riege SKV’s te schrieven. Ze kriegen heur aigen bladziede hier op de webstee.