De Groot gaait even van t gas

Foto: Jan Henk de Groot

Haard joagen is naargens goud veur. Op de beruchte Kielsterachterweg is dat al veul te voak bleken. Dij ston bekìnd as dodenweg, deurdat der zoveul ongelukken gebeurden. Doarom stonden doar in de joaren 1990 borden langs de weg mit de tekst ‘Tachtig Tammo!’, om bestuurders deraan te herinnern dat ze om heur snelhaid denken mozzen.

Aan dijzulfde drokke, jachtege weg ligt t mainst onthoastende dörp van Grunnen, Westerdaipsterdale. Vroag mor aan Bonney Brattinga, al meer as vatteg joar inwoner van t nog twij huzen tellende dörpie. Hai het ook n zet d’ainegste bewoner west en mag zoch de Keunenk Van Westerdaipsterdale nuimen. Dij titel is hom verlaind deur Jan Henk de Groot, dij zien twijde Grunnegstoalege album zo nuimd het. d’Opnoames veur t album binnen bie Bonney thuus moakt. Doar kon Jan Henk rusteg waarken zunder òflaaiden.

Tachtig Tammo! hait ook t theoaterpergram woarmit JH nou bie t pad is. Doarin nemt hai ons mit noar Bonney zien leutje keunenkriek, woar t kampvuur braandt, de wien riekelk vluit en de tied liekt stil te stoan. t Onthoasten lopt as rooie droad deur zien veurstèllen noar Lohuesioans resept: gain band, gain gelikte show, de zanger het bloots zien stem en n riege akoestische instermìnten. Meer as genog om zien verhoal bie t pebliek over te brengen.

As je even van t gas goan, is der tied om joen leven te beschaauwen, mit de mooie en male dingen dij derbie heuren. Mit zien laidjes en vertelsters geft e n persoonlek beeld van zien leven: zien jeugd, zien aigen kinder, femilie, waark. t Binnen voak de leutje dingen in t leven woar de schierste verhoalen en de biezunderste laidjes in zitten. Vrolekhaid en melancholie wizzeln nander doarbie òf. Der kommen ook stoerdere onderwaarpen veurbie, zo as zien burn-out, mor ook dat wait JH op n lichte menaaier te brengen, mit nummers as t beschaauwende Evenwicht en t jentege Vuurtje kieken.

Hai brengt n nij laid over zien dochter, wieder is t bekìnd waark van zien albums Weerom en vanzulf Keunenk … woaronder zien grootste hits. Vanzulf komt de Mamme van Michel veurbie, de vraauw dij aan de waige ston van zien sukses. Dubbelcassettedeck gaait noadloos over in n stukkie van The Final Countdown en weerom. Bie de Troebadoers-hit Riekdom binnen zien pazzipanten òfwezeg, dus geft e imitoatsies van heur zangpertijen (zien Jongedijk is beter as zien Vissering, mor dat kin ook gaauw).

In Grunnen wozzen wie t vanzulf al n zetje, mor mit Tachtig Tammo! bewist Jan Henk de Groot weer bie de beste Nedersaksische zanger-laidschrievers te heuren. Boeten ons pervinzie maggen ze dat ook wel es waiten. En doar begunt al n beetje gang in te kommen, n laange riege optredens brengt hom tot in Harderwiek, Houten en Zêvender (Zevenaar). Wat mie aangaait staait hai al bovenaan, sunt de leste toer van dij aine Drìnt dij landelk volle zoalen trekt. k Haar al noar hom verwezen: aan kaande, Lohues, der mout aine langes. Of heb ik der nou teveul gas op?

Uut de laidjes en verhoalen van Jan Henk de Groot kin je n goie wieshaid mitnemen: haard joagen is naargens goud veur. Ik schreef t ook al in mien eerste zin. Noa t onthoasten bie de veurstellen ging t den ook, om de zanger aan te hoalen, nait te haard, nait te haard over de Kielsterachterweg weer op huus aan.