Project Niks?

Lesten moandag 9 september was mien vattegste verjoardag. k Heb gain huus vol volk had, mor k heb t aargens aans vierd. Hoaren schient n goud stee te wezen om sproakmoakende feesten te geven. Dat leek mie wel wat tou veur mien aigen ‘Project Niks’. Nou ja … niks … nuim dat mor es niks! Veur aine mit duchenne is vatteg joar nog biezunder genog om der meer van te moaken as n...