Dubai: van vissersdörp tot metropool

Skyline van Dubai – foto: Aleksandar Pasaric via Pexels

In 1833, noa n stoatsgreep woarbie sjeik Tahnun òfzet wuir as heerser van Abu Dhabi, trok Maktoum bin Butti mit 800 leden van zien Al Bu Falasah-volk (n dail van de Bani Yas) noar t noorden, om zoch aan de kust te vestegen in de nederzetten Dubai. t Vissersdörp wuir onòfhankelk verkloard van Abu Dhabi en Maktoum wuir d’eerste heerser van t nije Emiraat, soam mit Obeid bin Said bin Rashid.

In 1836 kwam Obeid bin Said uut tied, woarmit Maktoum allenneg aan de macht kwam. Tot op t heden heerst de Al Maktoum-dynastie over Dubai. Onder heur bewind het de klaaine nederzetten zoch enorm ontwikkeld en uutbraaid. De Al Bu Falasah was n volk van poarelvissers en dat waark leverde heur de belangriekste bron van handel. Aan de zoltwotterkreek Khor Dubai ontston n bluiende handelshoaven. In 1894 wuiren boetenlanders n belastenvrijstellen, wat veul handeloaren aantrok. Doardeur kon Dubai zoch ontwikkeln tot n belangriek ekonomisch sentrum in de regio.

In de joaren viefteg van de 20e aiw luit sjeik Rashid bin Saeed Al Maktoum de kreek uutbaggern, om dij beter tougankelk te moaken veur de grotere scheepvoart. Inkomsten uut d’handel wuiren bruukt veur t ontwikkeln van infrastruktuur. Partikeliere bedrieven wuiren opricht om dij infrastruktuur te baauwen en te runnen, veur o.m. elektriciteit, telefoondainsten, zeehoaven en vlaigveld. n Eerste vlaigveld wuir aanlegd en in 1959 wuir t eerste hotel baauwd, t Airlines Hotel, in 1968 volgd deur t Ambassador Hotel en t Carlton Hotel. t Wotterbedrief legde n pieplaaiden aan uut putten in Awir en baauwde opslagtanks en in 1968 haar Dubai betraauwboare touvoer van laaidenwotter. In 1959 haar n Brits architectenburo al opdracht kregen om t eerste masterplan veur de stad te moaken. De visie was van n Dubai dat vanuut t historische sentrum aan de Khor Dubai oprees, mit n uitgebraaid wegennet, georganiseerde zones en n stadssentrum, dij aal hoalboar wezen zollen mit de toun nog bepaarkte financiële middeln.

In dizze periode van tounemende welvoart was Dubai veur zien inkomsten nog altied òfhankelk van handel, visserij en poarelvissen. Deur t uutvinden van kunstpoarels in Japan, vuil in de joaren viefteg n belangrieke inkomstenbron vot. Mor dij ekonomische tegenslag kwam t emiraat al gaauw te boven, want in 1966 wuir eulie vonden in de territorioale woaters, mor wel in veul klaainere houveulheden as in omringende emiraten. t Eerste veld kreeg de noam Fateh (Arabisch veur ‘geluk’). De plannen veur t ontwikkeln van infrastruktuur konden nou versneld worden. Dat laaidde tot n hoogconjunktuur in de baauw en n enorme toustroom van boetenlandse waarknemers, benoam uut Azië en t Midden-Oosten. Tussen 1968 en 1975 gruide t aantal inwoners van de stad mit meer as 200%.

Nog gain viefteg joar loater is t aantal inwoners om en bie twinteg moal zo groot worden. In de stad, dij 30% groter is as d’haile pervinzie Grunnen, wonen volgens de leste sievers meer as 3,5 miljoun mìnsen, woarvan minder as 10% oorspronkelke bewoners binnen. t Bebaauwde oppervlak bedroagt d’helfte van ons pervinzie. Mor in t tempo woarin de stad gruit en zoch ontwikkelt, binnen zukse sievers al gaauw weer achterhoald. Sunt t joar 2000 binnen gemiddeld 100.000 inwoners per joar derbie kommen.

Dubai zel nait laank meer profiteren kinnen van d’opbrengsten uut eulie, meugelk zellen aan t ìnde van 2029 de leste veurroaden in de Verenigde Arabische Emiraten op wezen. Dubai richt zoch aal meer op aander inkomstenbronnen, noast de van vrougerheer al belangrieke handel mainst op t toerisme en de financiële dienstverlainen. Woar eulie in 1990 nog goud was veur 24% van t bruto binnenlands produkt, was dat in 2022 nog mor minder as 3%,

Veurlopeg zel der gain ìnde kommen aan d’ontwikkeln en uutbraaiden van Dubai. De stad gaait nog aal deur mit t plannen van ambitieuze baauwprejekten om nog meer toeristen en zoakelke aktiviteiten te trekken. In 2013 lanceerde de regeren de Dubai Tourism Strategy 2020, mit as heufddoul om in dat joar 20 miljoun bezuikers per joar te trekken en Dubai tot ain van de faveriete bestemmens te moaken veur internationoale vekaanziegangers en zoakenraaizegers. In 2018 wuiren nije doulen steld: in 2025 mout t aantal bezuikers tussen 23 en 25 miljoun per joar liggen.

Veuraal d’enorme wolkenkrabers en aander grootschoalege baauwprejekten binnen grode toeristische trekplaaisters. Mit veul van dij prejekten het Dubai rekords broken en nije moatstoaven zet.

Burj Khalifa – foto: Denys Gromov via Pexels

Burj Khalifa
De letterlek grootste blikvanger is de Burj Khalifa, dij mit n högte van 828 meter t hoogste gebaauw ter wereld is en goud is veur nog meer rekords:
– Hoogste vrijstoande baauwwaark
– Mainste verdaipens (160)
– Hoogste bewoonboare verdaipen (108e verdaipen, 385 m)
– Hoogste restaurant (Atmosphere, 122e verdaipen, 442 m)
– Hoogste uutkiekpunt in n gebaauw (148e verdaipen, 555 m, nou verbroken deur Shanghai Tower)
– Langste òfstand veur n lift (504 meter omhoog)
De Burj Khalifa is zó hoog dat op de bovenste verdaipen de zunne drij menuten loater ondergaait as op de begoane grond.

Burj Al Arab – foto: Aleksandar Pasaric via Pexels

Burj Al Arab
De Burj Al Arab is ain van de mainst luxueuze hotels ter wereld. t Wordt promoot as swerelds ainegste zeuven-steerns-hotel, mor dat is nait zo. Der binnen nog zèzze, woarvan de beherende Jumeirah Group zulf nog aine op Mallorca het. De Burj Al Arab staait op n kunstmoateg aailaand 280 meter veur de kust en is deur n brugge mit t vastelaand verbonden. t 321 meter hoge hotel het de vörm van n zaail en stelt n dhow (n Aroabisch vrachtschip) veur. De gasten logeren in 199 suites van twij verdaipens. t Hotel het n aantal biezundere, exclusieve restaurants en bars. In t Al Muntaha kin je dineren op 200 m boven de Perzische Golf, mit uutzicht over de kust en de stad. Al Muntaha is Aroabisch veur ‘de hoogste’, n noam dij nait meer woarmoakt wordt sunt dat t Atmosphere in de Burj Khalifa open is. Restaurant Al Mahara wordt beriekt via n gesimuleerde onderzeese raaize en het n daipzeeaquarium mit n inhold van meer as n miljoun liter wotter. In de Skyview Bar op de 27e verdaipen kin je smiddoags terechte veur de high tea of kin je soavends n cocktail drinken. Der geldt n minimoale besteden van 50 euro p.p., woarveur je twij gekopere cocktails drinken kinnen of ain duurdere cocktail. De geruchten goan dat de baauw van de Burj Al Arab zó duur was dat t 400 joar volboukt wezen mout om rendoabel te wezen. n Verblief in t hotel is den ook duur: de priezen variëren van dik viefhonderd tot doezenden euro’s per nacht. De twij keunenkleke penthouses zollen n slordege 30.000 en 50.000 dollar per nacht kosten. Den krieg je wel n privé-butler dij 24 uur veur joe kloarstaait en n sjefeur dij joe mit de Rolls-Royce of Maybach van t hotel rondrieden kin.

Palm Jumeirah – foto: Delpixel via Shutterstock

Palm Jumeirah
Veur de kust ligt de kunstmoatege aailandengroep Palm Jumeirah. t Binnenste aailand in de vörm van n paalmboom wordt omringd deur n aantal haalfronde aailanden. t Is ain van de grootste deur de mìns aanlegde laandmassa’s ter wereld, mit n totoale oppervlakte van meer as 800 voetbalvelden. Der is aan mitwaarkt deur de Nederlandse baggeraannemers Van Oord en Boskalis. t Paalmaailand is verbonden mit t vastelaand deur n brugge van 300 meter. Van de top van de paalm gaait n onderzeese tunnel noar t veurste haalfronde aailand, woarop t Atlantis Hotel vestegd is. De Palm Jumeirah en t hotel wuiren in november 2008 feestelk opend en ìnd 2009 waren der al 28 hotels. Deur t aanleggen van d’aailanden is de kustliene van Dubai verdubbeld in lengte.

Dubai Frame – foto: Rasto SK via Shutterstock

Dubai Frame
t Dubai Frame is n opvalend baauwwaark in de vörm van n reusachtege golden fotolieste. t Gebaauw is 150 m hoog en 93 m braid en bestaait uut twij torens dij aan de bovenkaande verbonden worden deur n brugge mit n gloazen dek. In d’onderste verbinden binnen multimediale tentoonstellens te zain over de geschiedenis, ontwikkeln en toukomstvisie van t emiraat. t Dubai Frame staait op n symbolisch stee in t centroal gelegen Zabeel Park, tussen t historische en t nijmoodse dail van Dubai. In noordelke richten deur t Frame hìn kiekend, heb je uutzicht over d’olle wieken, mit o.m. moskeeën, traditionele souks en meer historische gebaauwen, in zudelke richten binnen de wolkenkrabers en aander architectonische högtepunten te zain. Bie t baauwen wuir meer as 9900 m³ gewoapend beton, 2000 tun stoal en 2900 m² geloagd glas bruukt. t Dubai Frame dankt zien opvalende kleur aan 15.000 m² goldkleureg rostvrij stoal.

Bur Dubai – foto: Sergii Figurnyi via Shutterstock

Bur Dubai
De wieken Bur Dubai en Deira binnen historische stadsdailen van Dubai. Ooit was Deira t commerciële en zoakelke centrum, mor in de joaren 1990 veraanderde dat deur de baauw van wolkenkrabers langs de Sheikh Zayed Road en d’ontwikkeln van nijmoodse stadsdailen as Downtown Dubai. In Deira is veul van d’olle bebaauwen verloren goan deur eerdere plannen veur stadsontwikkeln. De toerist dij nog wat zain wil van t oorspronkelke Dubai, mout Bur Dubai bezuiken. In t Dubai Museum, dij in t Al Fahidi Fort vestegd is, kom je n bult te waiten over de geschiedenis van Dubai. Noast t museum staait de Bur Dubai Grand Mosque, ain van de mainst iconische haailegdommen in Dubai. In t Al Fahidi Historic District is nog te zain hou Dubai aan t ìnde van negentiende aiw deruut zain het, mit kenmaarkende windtorens en zo’n zesteg huussies, dij aan smale, kronkelnde stroatjes liggen. Wieder telt Bur Dubai verschaaiden winkels, restaurants en souks (maarkten) woar je lokoale produkten en gerechten pruiven kinnen.

Wèllen: Alles over Dubai, Dubai (emiraat) – Wikipedia, Dubai (stad) – Wikipedia, Ontdek Dubai, Visit Dubai, Wat te doen in Dubai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.