Laidteksten schrieven

Wat k as schriever wel geern pebaaiern mag, is laidteksten schrieven. k Vin t mooi dat n artiest mor n poar menuten het om t verhoal te vertellen en d’aandacht van t pebliek vast te holden. Most zingen of schrieven wast te zeggen hest. Der zit meer direkthaid in as in gedichten en dat mout Grunnegers toch aanspreken. Zol t doarom wezen dat meziek in d’aigen streektoal t bie ons zo goud dut?

n Ervoaren tekstschriever bin k nog zeker nait, mor k heb der wel oardeghaid aan om mit zukswat aan d’loop te wezen. k Wil mie der ook meer in bekwoamen. Dat dou k t mainst aan d’haand van bestoande meziek, wat op radio veurbiekomt of wat Spotify of YouTube mie veurschuddeld. As k n nummer heur woarbie mie n regel in t zin schut, zuik k de tekst op en pebaaier dermit wieder te goan. In principe dut t mie niks om welke artiest of welk genre t gaait (boeten wat k nait om aan te heuren vin). Voak vaalt t mie nait tou om n tekst rond te kriegen, k heb n map vol konsepten dij variëren van n poar regeltjes tot sikkom kloare teksten.

t Helpt mie traauwens ook wel om n beetje meer toalenkennis op te doun. Twij joar mavo-Frans is nait genog om chansons goud te begriepen en Italioanse meziek, woar k ook wel voak noar luuster, verstoa k nog minder van. Dij teksten loat k deur Google Translate of ChatGPT in t Nederlands vertoalen, om n idee te kriegen woar t over gaait. Doar pebaaier k den ook weer n Grunneger tekst van te moaken.

As n tekst noar mien tevredenhaid kloar is, vroag k geern t oordail van n artiest of tekstschriever. Nait per se mit de bedoulen dat der wat mit doan wordt, mor eerst en veuraal om ook es te ondergoan hou t is om (hopelk opbaauwende) kritiek te kriegen. As redakteur mos k altied kritisch noar t schriefwaark van aandern kieken, mor doarmit heb k miezulf as schriever nait ontwikkeld. En k wait nait hou t vuilt as aine aanmaarkens het op t schriefsel woar je zo joen best op doan hebben. k Leuf dat d’artiesten in t aalgemain slim kritisch noar teksten kieken (en terecht) en dus zinnege dingen te zeggen hebben over zingboarhaid en kwaliteit van de tekst. De reaksies op mien eerste teksten waren mainst positief.

Tot zowied schrief k allenneg teksten op bestoande nummers, k leuf nait dat k de muzikoaliteit heb om zulf wat op te bedenken. Mor as k n moal n idee krieg, goa k t wel pebaaiern.

Hier op de webstee heb k de laidteksten publiceerd dij k tot zowied rond kregen heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.