Nou Kreuze doan waark is

Foto: Pexels via Pixabay

Mien redakteurschop veur Kreuze mag nou den doan waark wezen, k blief aan d’loop mit Grunneger schrieverij. Doar heb k nog nait recht plannen veur, mor k mout wel kieken of der veur miezulf meer in zit. Wieder wil k mie op d’ain of d’aander menaaier veur de Grunneger toal en schrieverij inzetten blieven. Nait meer as tekstredakteur, noa 11½ joar is dat wel kloar, mor in principe bin k beschikboar om n biedroage te doun woar der verlet van is.

Nou aander schrievers heur waark gain tied en aandacht meer van mie vragt, kin k mie meer op aigen schrieverij richten goan. Loat k den eerst mor es kieken woar k zulf as schriever stoa. Bloggen dou k al n mooi zetje en doarin kin k wel n oardeg stukkie schrieven, docht ik zo. Mor t mag wel wat voaker as högstens ain moal in de moand. En der stoan nog verschaaiden blogs in konsept dij es n moal òfmoakt en publiceerd worden mouten.

t Schrieven van fiktieve verhoalen heb k wel es pebaaierd, mor stelde nait zoveul veur. t Zel goud genog west wezen veur Kreuze, woar nait noar literaire kwaliteit keken wuir, mor nou zol t miezulf nait meer noar t zin wezen. In d’loop van de tied heb k meerdere verhoalen lezen woar ik n veurbeeld aan nemen zol en net zo voak dingen zain woarvan k zeggen zol: dat haar ik aans doan. Aargens doar tussenin zel mien schriefnivo wel liggen, k mout veur miezulf mor es pebaaiern om dat uut te vinden. t Beste wat k tot zowied aan fiktieve verhoalen schreven heb, binnen wat SKV’s (Slim Körde Verhoaltjes), dij k eerder op n apaarde bladziede hier op de webstee stoan haar. Dij heb k der (veurlopeg) weer òfhoald, omreden dat k over de mainsten toch nait zo tevree bin.

Aan mie mis je gain grode dichter. k Heb wel es n gedicht schreven, want k vin dat je as redakteur elke vörm van schrieverij pebaaierd hebben mouten. Dat het nooit zoveul aanbrocht, in elk geval nait woar k zulf tevree over bin. k Heb der aiglieks ook nait veul mit. Poëzie mit veul beeldsproak komt bie mie te voak nait aan, want k bin gain beelddenker. Aan d’aander kaande is der genog dat nait uutkomt boven nivo sunnerkloasriem, woarvan zulfs ik zai dat der meer inzeten haar. Der binnen nait veul dichters dij mie waiten aan te spreken deur schiere toal te bruken dij ook wat bie mie opropt. Ik heur doar zulf ook nait bie, dus gedichten schrieven zel k nait doun goan.

Wat k den veul mooier vin, en ook wel geern pebaaiern mag, is laidteksten schrieven. Dat is n direktere vörm van poëzie, want n artiest het mor n poar menuten om t verhoal te vertellen en d’aandacht van t pebliek vast te holden. De meziek dragt doaraan bie, mor de tekst is net zo belangriek. t Komt meer aan op inhold as op vörm, n artiest of tekstschriever mout zingen of schrieven wat e te zeggen het. k Heb al n aantal Grunneger teksten op bestoande nummers schreven. Voak vaalt t nait tou om dij teksten rond te kriegen, mor k heb der wel n bult oardeghaid aan om woorden en zinnen te zuiken dij op de melodie pazen en recht doun aan t verhoal.

As k meer aan aigen schrieverij doun wil, is t nou de tied om wat mit aantaikens te doun, ideeën uut te waarken en schriefplannen te moaken. Op t veurblad van dizze webstee heb k stoan: ‘En maint dat hai nog wel n eerliekse schriever worden kin.’ As k wil dat dat nait bie n pretentie blift, is der waark aan de winkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.