Mooi veur n moal

Ingang Forum Groningen – foto: Bert Wijnholds

k Goa nait geern de binnenstad in. Mit mien rolstoule is t sikkom gain doun om over de stroatstainen te hobbeln. Parkeren is op zochzulf wel te doun, al is t smangs even zuiken noar n goud stee. Doarbie is t lastegste dat je mit n bus van 2,20 hoog in gain enkele parkeergarage kinnen. k Kom der aiglieks allenneg as doar n noodzoak veur is, mor mainsttied nait veur d’oardeghaid. Der was nog wel n ding dij k al joaren op de planning stoan haar: n bezuik aan t Forum.

In meert 2020 zol k der al noartou west wezen, noar de 11e editie van de Dag van de Grunneger toal dij doar op t pergram ston. Toun de baauw van t Forum aan d’loop was, zee k al dat de DvdGt doar vervast ooit holden worden zol. k Leek gaauwer geliek te kriegen as k zulf docht haar: bie d’eerste gelegenhaid zol t joarliekse Grunneger toalfeest al noar t nije Stadse kultuurpelaais verhuzen. Mor dik n weke veur tied mos t evenemìnt òflast worden vanwege de moatregeln rondom de coronapandemie. t Was geliek de doodsteek veur de DvdGt.

Doardoar was der veur mie gain belangrieke reden meer om noar t Forum te goan en is der drijenhaalf joar laank ook niks van kommen. k Mos der nou toch mor es waark van moaken en kieken wat der zo biezunder aan is. k Wos aiglieks nog altied nait wat k verwachten mos, in dij zin vuil mie t nait òf, mor ook nait mit.

Veu en tiedens de baauw en ook noa t in gebruuk nemen van t Forum, was t omstreden ontwaarp nog vouer veur diskuzzie. Der binnen nog altied gounent dij t n lelk ding vinden, mor nou heur je doar veul minder over. De mainsten zellen der in tied wel aan wend roakt wezen. As je deur de stad lopen, zai je der aiglieks nait ains zoveul van. En van boetenòf bekeken, is t gebaauw nait opvalend aanwezeg in de skyline van Stad. Den binnen der wel aander gebaauwen dij nait om aan te gluren binnen: kiek es noar de betonnen goatenkeze woar de ploatselke FC zien thuuswedstrieden in speult.

Wat k binnenin wel opvalend von, is de reloatieve rust dij der heerst. Der is n konstante aanloop van lu, mor t vuilde nait staarvensdrok aan. Deur zien grötte en indailen kin t gebaauw vanzulf goud n stroom volk verwaarken. Der zel ook wel veul aandacht besteed wezen aan d’akoestiek, in de sentroale hal en de ruumtes dij doar n open verbinden mit hebben, klonk t nait slim rumoereg. Ik kin nait zo goud over drokte en lewaai, mor k von t nait onangenoam om der te wezen. Der binnen ook veul hörntjes dij joe n rusteg stee geven om te zitten, doar wordt o.m. deur studenten geern gebruuk van moakt.

t Was wel n teleurstellen dat de lift dij rolstoulgebrukers van de 10e verdaipen noar t dakterras brengen kin ‘in verband met onderhoud’ boeten gebruuk. Noar mien gevuil staait al n beste zet op heur webstee dat t ‘momenteel niet mogelijk’ is, bliekboar het dat onderhold gain prioriteit. k Hol der traauwens nait van om dingen van de negatieve kaande te bekieken, mor k heb voaker bie kulturele instellens in Stad n indruk kregen dat goie dainstverlainen aan lu mit n bepaarken wel n beetje lasteg is. Op elke hogere verdaipen krieg je wel n mooier en beter uutzicht over Stad, mor n bezuik aan t Forum is aiglieks nait kompleet zunder dat je op t dak west binnen. t Onbepaarkte uutzicht over Stad en Ommelaand is toch wel, om t in goud Grunnegs te zeggen, t pièce de résistance van t Forum.

Veur n moal was t wel mooi om d’huuskoamer van Stad te zain, mor k zai mie der nait zo voak noartou goan. De beste reden doarveur is dus om Stad van bovenòf te bekieken. De Martinitoren beklimmen zit der veur mie nait in en allenneg t Forum is n vrij tougankelk alternatief … mor den mout de lift dus wel in gebruuk wezen. As dat zo is, goa k nog n keer, mor den heb k t ook wel zain.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.