Febrieksmeziek

Meziek Oet De Fabriek– foto: Noëlle Katuin | NoKaPix

Meziek uut n febriek, dat belooft toch nait veul gouds? Meziek moaken mout as n ambacht wezen: je willen toch vanuut joen passie en mit vakkennis n mooi en uniek produkt moaken? Zukswat krieg je nait mit lopendebaandwaark. Nee, febrieksmeziek, dat kin niks wezen. Tenzij t uut n studio komt dij De Fabriek hait.

Audiostudio De Fabriek is n stee woar verschaaiden Grunnegstoalege artiesten heur meziek opnemen. Producer Dik Pomp is doar de vakman dij de nummers tot meesterwaarkjes wait te moaken. Mit Dik as verbindende faktor hebben d’artiesten goie banden mit nander en van doaruut is t idee ontstoan om es n oavendvullend pergram te moaken: Meziek Oet De Fabriek. Mit Veendam as muzikoale boases kon t nait aans as dat theoater VanBeresteyn t toneel veur t optreden vörmde.

`Febrieksdirekteur’ Everhard Sprik en ‘ketinejuvver’ Jetta Post prezenteerden n riege artiesten en duo’s, woarvan de mainsten òfkomsteg binnen uut Oost-Grunnen: Alex Luttjeboer, Sproakwotter, Bé Schmaal, Benni Drenth, Roelof van der Velde, Eltje Doddema, Krzysztof Groen, Irene Wilkens, Fries Wolma, Harm Tabak en K Twije. Boeten dij vaste krachten was der n gastaarbaider aan t waark: Dion Bouwes, zanger van Steernvanger en Semsland. Mit dij baaide bands dut hai gewoonlek gain opnoames bie De Fabriek, mor hai luit bedriefslaaider Dik waiten geern es mit hom waarken te willen. Fries Wolma luit zoch nog biestoan deur Hennie Dolsma, veur ain van de duetten dij e mit heur opnomen het.

Veur de gelegenhaid wuir specioal n Aarbaidersband vörmd, bestoand uut ervoaren muzikanten uut de regio. Onder heur begelaaiden zong elk twij aigen nummers. Ook specioal veur dizze gelegenhaid wuir n laid schreven, woarin tekstregels verwaarkt binnen uut nummers van d’optredende artiesten. Aan t ìnde van d’oavend wuir dit deur t voltallege gezelschop ten geheure brocht.

Febrieksmeziek, dat kon toch niks wezen? In dit gevaal is t tegendail woar. Meziek Oet De Fabriek het d’oavend vuld mit n gevarieerd pergram. Gain lopendebaandwaark of dattien-in-n-dezien-meziek, mor n riege unieke artiesten en duo’s mit elk n aigen stiel en geluud. Elk veur zoch luit heuren dat ook uut n febriek goie, schiere meziek kommen kin, woar veur elk wat wils bie is. As dij febriek mor Audiostudio De Fabriek hait.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.