Leve GRN!

Affiche GRN – foto: Bert Wijnholds

Om en bie n joar leden schreef k dat t toun nije Grunneger festival GRN van mie wel n vast onderdail van t kulturele seizoen worden mog. En den noast de Dag van de Grunneger toal, dij t högtepunt van de Meertmoand Streektoalmoand was. Mor in Toal & Taiken ston te lezen dat GRN d’opvolger is van de DvdGt. Oftewel: de Dag van de Grunneger toal is dood, leve GRN!

Lesten zotterdag was t Hoogezaand veur de twijde moal hét stee woar de laifhebber van Grunnen in de braidste zin wezen mos. In t gebaauw woar theoater Kielzog, t gemaintehuus van Midden-Grunnen en de biebeltaik onderbrocht binnen, was weer n uutgebraaid pergram uutzet, woarin veul te zain, te doun en te beleven was. Ook nou waren der muzikoale optredens, n literaire talkshow, n toal- en historische maarkt, documentaires, n pubquiz, lezens, verhoalenvertellers, n broeskurzus Grunnegs en meer.

Mit zo’n vol pergram is t mainsttied lasteg te bepoalen wat je zain en doun willen, mor meer nog wat je doardeur loaten mouten. k Wol hou den ook even rondstrunen op de toalmaarkt. Doar heb k mie t bouk Vraauwlu van Sanne Meijer en Iris van den Brand kocht en twij cd’s: Terogge van Edwin Jongedijk, dij al veur zien officiële prezentoatsie te verkriegen was, en Laidjes Om Nait Te Vergeten, mit verzoameld waark van De Tuutjefloiters. In de theoaterzoal gaf Josien Bakker t eerste van twij optredens. k Haar al es n blog over heur schreven en vleden joar op GRN zong ze ain nummer in de literaire talkshow. Goud dat t jonge telent zoch twij moal aan t pebliek prezenteren kon, want veur de toukomst van t Grunnegs moutve t wel hebben van gounent as zai. Al zaten der genog grieze koppies bie heur in t pebliek. En joa, doar heur ik bie leutjen aan ook bie.

Josien Bakker op GRN 2022 – foto: Bert Wijnholds

Van t joar wuir ook weer de Haide Bliksem Pries uutlangd aan de Grunneger perzoon of organizoatsie dij in t òflopen joar t mainste betaikend het op kultureel gebied. De jury beston uut DvhN-verslaggever Louis van Kelckhoven, RTV Noord-verslaggever René Walhout en theoatermoakster Carmen Schilstra, dij vleden joar mit Alina Kiers en Rolf Schreuder de pries won veur t initiatief om n coronavrij theoater te begunnen in n boerenschure in Oosterwietwerd. Veur 2022 ging de pries noar Arno van der Heyden, in t juryrapport schetst as n biezundere man dij ondertied al joarenlaank n prominente rol speult in de Grunneger kultuur. Hai wordt prezen om zien veulziedeghaid as o.m. cabaretier, zanger en tv-moaker en om zien aandacht veur de Grunneger toal en kultuur. t Is diskeer n oeuvre-pries tegen wil en dank, want Van der Heyden is slim zaik. In zien dankwoord zee e dat e aander joar der nait meer bie wezen zel as de pries aan de volgende winnoar uutlangd wordt. n Verdainde pries, woar wel n beetje n wrang gevuil aan zit.

Arno van der Heyden ontvangt de Haide Bliksem Pries 2022 – foto: Bert Wijnholds

In t Grand Café wuir de documentaire over De Tuutjefloiters vertoond. Van 1984 tot 1994 was de femilie Kuiper (An, bruier Geert en dij zien dochter Fransien) suksesvol in Grunnen en hoast net zo populair as Ede Staal. Toch draaigde t muzikoale trio in de vergetelhaid te roaken, woar Ede deur veul Grunnegers nog altied as groothaid zain wordt. Doar wol Michel Weber wat tegen doun en zo ontston t idee veur de documentaire en de verzoamel-cd. Geert is der nait meer, mor An en Fransien kieken weerom op heur vleden, de femiliebaand en t sukses dat heur as amateurmuzikanten zowat overvuil. En nou ook weer n geludsdroager verkriegboar is, mit n aantal van de vlödde en voak melancholische laidjes dij op An heur hoogstoande teksten leunen, kriegen ze hopelk wat meer van d’erkennen dij ze verdainen.

Schriever Jan Siebo Uffen is van t joar tachteg worden. Ter gelegenhaid doarvan en specioal veur GRN het hai n boukje soamensteld mit poëtisch waark. Dit Liber Amicorum ofwel Vrundenboukje kregen de bezuikers vergees mit. En der wuir meer votgeven: k heb ook nog de cd GRN Goud, woarveur Jan Henk de Groot, Erwin de Vries en Bert Hadders elk twij nummers opnomen hebben, opdoan en n Grunneger uutgoave van de Wiesneus, t joarlekse streektoalbladje veur schoulkinder.

WiesneusLiber Amicorum, Jan Siebo Uffen – GRN Goud, Kielzog – foto: Bert Wijnholds

De DvdGt bestaait dus nait meer, doarmit is GRN nou t belangriekste evenmìnt woar elkenaine dij wat in de Grunneger toal en kultuur dut bie wezen mout. Wat mie aangaait zol dat voaker in t joar maggen. Mor den kieken of dat op n menaaier kin dij ook jonger pebliek trekt. Wie mouten t toch eerst weer mit dit aine festival doun. Dus veurlopeg is t veuraal: leve GRN!